Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk

OGŁOSZENIE Burmistrz Lidzbarka podaje do publicznej wiadomości treść oferty stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich Bryńsk na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: ,,Przygotowanie posiłku wigilijnego dla potrzebujących z Gminy Lidzbark”.

Załączniki: