Tydzień Edukacji Globalnej

„Równość – od słów do czynów” to hasło przewodnie minionego Tygodnia Edukacji Globalnej 2015. Koordynatorem tegorocznego wydarzenia była Grupa Zagranica – platforma organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej. Celem tej imprezy jest popularyzacja działań podejmowanych w zakresie edukacji globalnej, której zadaniem jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zorganizowała dwa spotkania dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Lidzbarku. Tematem pierwszego spotkania był zrównoważony rozwój, czyli racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych takich jak woda, surowce naturalne czy powietrze tak, aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu teraz i w przyszłości. To także zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami różnych ludzi na całym świecie a środowiskiem naturalnym. Drugie spotkanie poruszało zaś temat uchodźców w Polsce. Spotkanie było oparte na faktach i rzetelnej wiedzy pochodzącej z zaufanych źródeł. To zapewne  pozwoli młodzieży na budowanie obiektywnego obrazu, ostatnio bardzo kontrowersyjnego tematu. Była to już 17. edycja Tygodnia Edukacji Globalnej.

Uczestnicy spotkania Zrównoważony rozwój Uczestnicy spotkania Uchodźcy w Polsce