Turniej brydża w UTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lidzbarku, 17 listopada zorganizował turniej brydża towarzyskiego. W turnieju uczestniczyło 5 par. Zwycięską okazała się para Jadwiga i Kazimierz Dywiccy.

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Jadwiga i Kazimierz Dywiccy
II miejsce – Józef Kowalski i Franciszek Watemborski
III miejsce – Janusz Wypych i Jerzy Moskot
IV miejsce – Leon Dudaniec i Jerzy Wisiński oraz Kazimierz Urbański i Zygmunt Osmański

Członkowie sekcji brydża przy UTW w Lidzbarku spotykają się w każdy czwartek o godz. 17:00 w budynku przy ul. Działdowskiej 10a.