Trwają wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Przed uczniami lidzbarskich szkół wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wybranych zostanie 16 radnych z dziewięciu okręgów wyborczych.

Wybory odbędą się 16 grudnia i przeprowadzone zostaną w każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Z wyjątkiem Zespołu Szkół. Tam wybory odbędą się 13 i 16 grudnia. Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miejska? Młodzi radni dzielą się pomysłami z Radą Miejską oraz Burmistrzem, a także podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko młodych w Lidzbarku.

Załączniki:

Zarządzenie nr 145/19

Obwieszczenie informujące o okręgach wyborczych , ich granicach , numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku zarządzonych na dzień 16 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem okręgu wyborczego nr 3 Zespołu Szkół im Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku , w których wybory zostaną przeprowadzone 13 i 16 grudnia 2019 r.) oraz wyznaczonych siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 144/19