Trwa nabór wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Lidzbarka

Nagrody Burmistrza Lidzbarka za wybitne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne

Trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień uczniom klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjalnych, którzy stale zamieszkują i uczą się w szkołach w obrębie granic administracyjnych Gminy Lidzbark. Prawo ubiegania się o nagrodę przysługuje uczniowi, który jest laureatem lub finalistą  konkursu  na poziomie co najmniej wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, osiągnął wzorowe zachowanie oraz szczególnie wysokie wyniki w nauce uzyskując średnią ocen na koniec roku szkolnego: dla szkoły podstawowej – co najmniej 5,70; dla szkoły gimnazjalnej – co najmniej 5,30 lub uzyskał inne wybitne osiągnięcia /własne publikacje, wystawy, współpraca z instytucjami naukowymi, itp.

Prawo ubiegania się o nagrodę za osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o nagrodę  zajął miejsce od I do III w ogólnopolskich konkursach, przeglądach i festiwalach. Wniosek o przyznanie nagrody złożyć może dyrektor szkoły lub opiekun prawny ucznia. Dokumenty należy składać do dnia 5 lipca w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Uchwała-Nr-VIII.67.2015

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe

Informujemy, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień Burmistrza Lidzbarka za wyniki sportowe. Nagrody przyznawane są mieszkańcom Gminy Lidzbark, którzy zajęli miejsca 1-6 w dyscyplinach indywidualnych na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski, a także zawodnikom, którzy w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych zostali finalistami, laureatami zawodów rangi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub regionalnej. Wniosek o przyznanie nagrody złożyć może stowarzyszenie, klub sportowy, rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni zawodni. Dokumenty należy składać do 15 października w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Bez tytułu