Transmisja niedzielnej Mszy Świętej

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie nas wszystkich prosimy o skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach świętych.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Transmisję z niedzielnej Mszy Świętej o godz. 10:30 z kościoła pw. Świętego Wojciecha na żywo będzie można śledzić TUTAJ.

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji.