Towarzystwo Miłośników Lidzbarka Welskiego

Skład zarządu:
Prezes– Michał Paweł Dzimira
Viceprezes– Daniela Barbara Gawińska
Skarbnik– Zofia Zawadzka
Sekretarz– Ewa Anger

Członkowie Zarządu:
Marek Raczyński
Marcin Szramka
Helena Ławicka

Skład komisji rewizyjnej:
Jerzy Zawierucha
Paweł Samulewski
Marzena Świniarska

Główne cele działania:

 1. Współuczestniczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym i  kulturalno-oświatowym miasta i gminy Lidzbark.
 2. Utrwalanie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia i  poczucia łączności ze społeczeństwem miasta i gminy.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród członków towarzystwa.
 4. Współdziałanie z władzami terenowymi na polu gospodarczym, kulturalnym i oświatowym oraz niesienie pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych.
 5. Prowadzenie badań naukowych nad przeszłością Lidzbarka i jego stanem obecnym oraz badanie aktualnych zagadnień z zakresu kultury, oświaty i gospodarki.
 6. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 7. Wskazywanie młodemu pokoleniu możliwości rozwojowych miasta i  gminy,zatrudniania i pobierania nauki oraz zachęcenia młodych ludzi do wiązania się z miejscem rodzinnym, zgodnie z ich zainteresowaniami i  zdobytymi kwalifikacjami.
 8. Dbanie o koleżeńską atmosferę, bezpośredniość i życzliwość na co dzień oraz poziom intelektualny członków.

Dokonania Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego

2000/2001 r.

 • X 2000r. – przeprowadzenie konkursu historyczno-plastycznego „Zabytki historyczne Lidzbarka”,
 • XI 2000r. – organizacja konkursu historycznego dla klas IV: „Wiedza o  Gminie Lidzbark”,
 • 14.I.2001r. – organizacja inauguracji obchodów 700-lecia Lidzbarka,
 • 18.I.2001r. – organizacja międzyszkolnego gminnego konkursu historycznego z okazji 700-lecia Lidzbarka,
 • 3.V.2001r. – odczyt w kinie z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja,
 • 1.IX.2001r. – prelekcja z okazji wybuchu II Wojny Światowej.

2001/2002 r.

 • 11. XI. 2001r. – zorganizowanie uroczystości kościelnej i  ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji 100 rocznicy urodzin Prymasa S. Wyszyńskiego,
 • 14.12.2001r. – zorganizowanie konkursu historycznego dla klas IV,
 • X i XI 2001r. – organizacja wystaw historycznych „Zabytki Lidzbarka” i „Drzewa genealogiczne”,
 • 8.III.2002r. – organizacja apelu z okazji Dnia kobiet,
 • 13.V.2002r. – organizacja konkursu historycznego „Tadeusz Kościuszko – patron naszej szkoły”,
 • 29.V.2002r. – udział w obchodach 25-lecia nadania SP im. Tadeusza Kościuszki oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej i nagród książkowych dla uczniów,
 • 6.VI.2002r. – zwycięstwo w powiatowym konkursie „Cuda z makulatury” i uzyskanie nagrody magnetofonowej dla szkoły podstawowej.

2002/2003 r.

 • X. 2002r. – organizacja wystawy w MGBP „Z przeszłości Lidzbarka”
 • XI. 2002r. – organizacja konkursu historycznego dla klas IV „Z historii mojej miejscowości”,
 • I. 2003r. – organizacja apelu z okazji święta lokalnego,
 • 20. II. 2003r. – przeprowadzenie konkursu ogólnopolskiego „Krąg” w klasach IV-VI,
 • 24. II. 2003 r. – ukazanie się książki M. Dzimiry pt. ” Kościół ewangelicko-augsburski w Lidzbarku”
 • 25. II.2003r. – przeprowadzenie konkursu ogólnopolskiego „Gniazdo” w klasach IV – VI,
 • II. 2003r. – wydanie kolejnej książki „Kościół ewangelicko-augsburski w Lidzbarku”.

2003/2004 r.

 • X. 2003r. – organizacja wystawy w MGBP „25- lecie pontyfikatu Jana Pawła II”.
 • 12. X.2003r.- zorganizowanie uroczystości kościelnej oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II,
 • XII. 2003r. – organizacja konkursu historycznego dla klas IV,
 • 18.I. 2004r. – organizacja apelu z okazji powrotu Lidzbarka do Polski,
 • 3. V. 2004r. – organizacja apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • VI. 2004r. – zwycięstwo w powiatowym konkursie Działdowska Liga Historyczna oraz otrzymanie nagród dla uczniów i szkoły podstawowej,

2004/2005 r.

 • XII. 2004r. – organizacja konkursu historycznego dla klas IV,
 • I. 2005r. – organizacja apelu z okazji powrotu Lidzbarka do Polski,
 • I. 2005r. – organizacja uroczystych obchodów z okazji 85- lecia powrotu Lidzbarka do Polski i uroczystej Mszy św. w kościele św. Wojciecha,
 • 8. III. 2005r. – organizacja apelu z okazji „Dnia Kobiet”,
 • 3.V. 2005r. – wygłoszenie prelekcji z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • 8. V. 2005r. – zorganizowanie uroczystości z okazji 60 – rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz Msza św. w kościele WNMP,
 • 29. V. 2005r. – organizacja obchodów 15 – lecia istnienia Samorządu.

2005/2006 r.

 • XI. 2005r. – udział w organizacji Święta Niepodległości oraz wygłoszenie prelekcji historycznej,
 • XI. 2005r. – organizacja konkursów historycznych w SP w Kiełpinach, Dłutowie i Słupie.

2006/2007 r.

 • 18. I. 2006r. – organizacja apelu z okazji 86 rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski,
 • 3. V.2006r. – prelekcja na temat znaczenia Konstytucji 3 Maja,
 • 6. VI. 2006 – impreza z okazji 16 rocznicy samorządu lokalnego
 • 15. X. 2006 – Msza św. z okazji 30 – lecia istnienia Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego
 • 15. XII. 2006 – spotkanie opłatkowe i zakończenie obchodów 30 – lecia istnienia TMLW
 • X- XI 2006r. – planowane przeprowadzenie konkursów historycznych we wszystkich szkołach podstawowych gminy Lidzbark.
 • 13 grudnia 2006 zakończyła się seria konkursów historycznych, które odbyły się w szkołach w: Kiełpinach, Bryńsku, Słupie, Dłutowie i Lidzbarku dobiegła końca. Wszyscy uczestnicy konkursów historycznych otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Lidzbarka i Gminy

2007 r.

 • 18 stycznia – prelekcja prezesa Michała Dzimiry z okazji 87 rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski
 • 23 kwietnia – prelekcja prezesa Michała Dzimiry z okazji 10 – lecia patronatu św. Wojciecha nad Lidzbarkiem
 • 3 maja – spotkanie z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 1 września – prelekcja na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • W okresie listopad – grudzień organizacja sześciu konkursów historycznych nt.: „Z przeszłości Lidzbarka i okolic” w szkołach podstawowych w Lidzbarku, Bryńsku, Dłutowie, Kiełpinach, Słupie i Wąpiersku.
 • 13 grudnia – spotkanie z okazji 26 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce połączone ze spotkaniem opłatkowym.

2008 r.

 • 18 stycznia – prelekcja prezesa Michała Dzimiry z okazji powrotu Lidzbarka do Polski
 • 23 kwietnia – spotkanie i wystąpienie M. Dzimiry na temat Św. Wojciecha, patrona Lidzbarka
 • 3 maja – prelekcja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 1 września – prelekcja na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • 12 października – organizacja obchodów dni papieskich oraz prelekcja Michała Dzimiry z okazji 30-lecia wyboru kardynała K. Wojtyły na Papieża Jana Pawła II
 • W okresie listopad – grudzień – organizacja ośmiu konkursów historycznych nt.: „Z przeszłości Lidzbarka i okolic” w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lidzbark
 • Grudzień – spotkanie opłatkowe Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego

2009 r.

 • 18 stycznia – prelekcja prezesa Michała Dzimiry z okazji powrotu Lidzbarka do Polski
 • 23 kwietnia – spotkanie i wystąpienie M. Dzimiry na temat patrona Lidzbarka Św. Wojciecha
 • 3 maja – prelekcja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 20 czerwca – ukazanie się książki M. Dzimiry i M. Raczyńskiego pt. ” 120-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej i 85-lecie Orkiestry Dętej w Lidzbarku”
 • 1 września – prelekcja na temat 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • listopad-grudzień – organizacja 8 konkursów historycznych w szkołach gminy Lidzbark
 • grudzień – spotkanie opłatkowe Członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego

2010 r.

 • 18 stycznia – uroczyste obchody 90-tej rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski
 • 23 kwietnia – spotkanie i wystąpienie M. Dzimiry na temat patrona Lidzbarka Św. Wojciecha
 • 3 maja – prelekcja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 1 września -uczczenie pamięcią ofiar II Wojny Światowej
 • 15 października – ukazanie się książki M.Dzimiry pt. „660-lecie kościoła św. Wojciecha w Lidzbarku”
 • listopad-grudzień – organizacja 8 konkursów historycznych w szkołach gminy Lidzbark
 • 11 listopada – gawęda historyczna podczas wieczornicy harcerskiej
 • grudzień – spotkanie opłatkowe Członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Welskiego

2011 r.

 • 18 stycznia –  obchody 91-tej rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski
 • 23 kwietnia – spotkanie i wystąpienie M. Dzimiry na temat patrona Lidzbarka Św. Wojciecha
 • 3 maja – prelekcja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 1 września -uczczenie pamięcią ofiar II Wojny Światowej
 • wrzesień – ukazanie się folderu autorstwa M. Dzimiry pt. „710-lecie Lidzbarka 1301-2011 „
 • listopad-grudzień – organizacja 8 konkursów historycznych w szkołach gminy Lidzbark
 • 11 listopada – gawęda historyczna podczas wieczornicy harcerskiej
 • 13 grudnia – spotkanie wigilijne oraz z okazji 30-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i 35-tej rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Lidzbarka