Teatr z Wrocławia dla najmłodszych

W dniach 21 i 22 marca w lidzbarskim ośrodku kultury już po raz kolejny gościli aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia prezentując, cieszące się dużym zainteresowaniem, spektakle dla młodych widzów.

Misją teatru jest „tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury” – można przeczytać na stronie internetowej tej instytucji.

W Sali Widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku wrocławscy aktorzy, tym razem skupieni pod egidą Teatru Profilaktycznego „Alert”, wystawili trzy spektakle o literackim rodowodzie: „Karolcia”, „My, dzieci z dworca ZOO” oraz „Labirynt przemocy”. Ich niewątpliwą zaletą jest pezentacja niełatwej często tematyki problemów dorastania i życia w skomplikowanej współczesnej codzienności w przystępnej dla młodego widza formie.