Wpisy

admin-ajax

„Jesteśmy dumni z naszej historii”

Patriotycznym przesłaniem w sercach – „Jesteśmy dumni z naszej historii”- i biało-czerwonymi kotylionami wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku upamiętnili rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległości. Z tej okazji w środę, 8 listopada wolontariusze spotkali się z Panem Burmistrzem Maciejem Sitarkiem, w imieniu Dyrektora oraz całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 dzieci wraz z opiekunem Anną Kowalkowską przekazali pamiątkowy kotylion oraz złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz naszej małej ojczyzny- Lidzbarka.

Przekazanie kotylionu SP 1 Lidzbark

Z okazji Święta Niepodległości Hufiec ZHP Lidzbark Welski 10 listopada zorganizował tradycyjną Wieczornicę, która w tym roku wyjątkowo odbyła się w lidzbarskim Domu Kultury. Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 przyciągnęły pełną widownię. Wieczór uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Lidzbark. Na koniec cała widownia wspólnie z chórem szkolnym odśpiewała kilka patriotycznych pieśni.

organizacje-pozarzadowe.mjpeg

Program współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa. Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje – otoczenie i wspólnotę lokalną.

Samorząd lokalny tworzą wszyscy mieszkańcy Gminy Lidzbark mający różnorodne potrzeby, aspiracje
i poglądy. Tworzenie warunków do zaspokajania tych zbiorowych potrzeb i oczekiwań jest jednym z zadań władz samorządowych.

Rozwój Gminy Lidzbark i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest najważniejszym celem samorządu gminnego. Program Współpracy jest wyrazem przekonania władz Gminy Lidzbark, że należy go realizować we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz, że przyniesie on korzyści wszystkim stronom biorącym udział w jego realizacji.

Program Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. zawiera czytelnie zdefiniowany przedmiot współpracy, tj. zadania pożytku publicznego określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podkreśleniem zadań istotnych dla Gminy Lidzbark. Określa również priorytety i zadania merytoryczne, które w 2018 r. będą podlegać konkursom ofert oraz inne działania planowane na rzecz organizacji pozarządowych.

Termin konsultacji ustala się na 16 listopada 2017 r.  o godz. 12.00 w sali nr 10.

Do pobrania:

Zarz. nr 108

Program wspołpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.

admin-ajax

Ponad 1 mln zł dla SP Kiełpiny i SP Słup

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynków szkolnych w wysokości ponad 926 tys zł. 

Już na wiosnę ruszą długo oczekiwane remonty w budynkach szkoły podstawowej w Słupie i Kiełpinach. Na docieplenie budynków, wymianę pieców na te proekologiczne na pellet, częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych, a także wymianę części grzejników i oświetlenia na energooszczędne Gmina pozyskała 926 352,37 zł.

– Bardzo się cieszę, że nasza szkoła będzie zmodernizowana,  przede wszystkim dlatego, że stan budynku jest niezadowalający, z roku na rok pogarszający się – mówi Beata Kozłowska, dyrektor SP Słup. – W większej część jest on nieocieplony, instalacja CO i elektryczna jest również przestarzała, w związku z czym permanentnie musimy dokonywać remontów. Liczę na to, że przede wszystkim obniżą się koszty utrzymania. Jestem też pewna, że budynek będzie nowocześniejszy i bardziej przyjazny dla całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców i naszych pracowników.

Całkowita kwota, za jaką zostanę przeprowadzone prace w tych dwóch szkołach to 1 036 176 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że wkład własny gminy to jedynie kwota 109 823,63 zł.

– Planowana inwestycja w naszej szkole jest dowodem na to, że nigdy nie zostajemy osamotnieni w codziennych zmaganiach – mówi dyrektor Szkoły w Kiełpinach, Gabriela Marcinkowska. – Przedsięwzięcie z pewnością poprawi estetykę budynku, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne. Chcemy serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, za pamięć, dobroć i hojność dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach.

bip

Nabór na stanowisko – referent ds. finansowych-wymiaru i egzekucji podatków i opłat w Wydziale finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku

Burmistrz Lidzbarka ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. finansowych – wymiaru i egzekucji podatków i opłat w Wydziale Finansowym. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty w sekretariacie UMiG do 3.11.2017 r. do godz. 14:30.

Załączniki

admin-ajax (

LBO 2018 – Oficjalne wyniki poznamy już w piątek!

Dziś w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta komisyjnie przeliczono głosy oddane przez mieszkańców Lidzbarka na wybrane przez nich projekty w ramach Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego. Oficjalne wyniki poznamy już w piątek!

 

DSC_3476

dzien bez samochodu_mały

Dzień bez samochodu

Dzień bez samochodu Lidzbark 2017

admin-ajax

Remont żłobka w Lidzbarku trwa

Wraz z początkiem września wystartowały prace remontowe w byłej Szkole Podstawowej przy ul. Zieluńskiej, gdzie powstanie pierwszy w Lidzbarku żłobek. Całkowity koszt prac to niespełna 567 tys. zł. z czego 255 920 zł to dofinansowanie, które udało się pozyskać w ramach konkursu „MALUCH plus”. Prace remontowe zakładają gruntowną przebudowę budynku, która dostosuje go do postawionych wymagań i standardów, a także do potrzeb zarówno dzieci jak i rodziców. Do żłobka trafi także wyposażenie za ponad 187 tys. zł.

Oddanie nowo powstałego żłobka planowane jest wraz z początkiem 2018 roku i będzie on nowym miejscem pracy dla kilkunastu osób.

DSC_8571

lbo logo2

Masz pomysł? Złóż wniosek!

Drodzy Mieszkańcy!
Po zeszłorocznym bardzo dobrym przyjęciu Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego zapraszam do udziału w drugiej edycji. W zeszłym roku Mieszkańcy zdecydowali, że na terenie miasta powstanie park linowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji i powstanie do końca tego roku. W tym roku również możecie wziąć udział w decydowaniu o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Lidzbark. Mechanizm jest bardzo prosty: każda osoba mieszkająca w Lidzbarku, która ukończyła 16 rok życia może złożyć propozycję zadania. Warunek? Musi być ono zgodne z prawem, możliwe do wykonania w ciągu jednego roku i mieścić się w kwocie budżetu, czyli 100 000 zł. Na zadania, które spełnią te wymagania będziemy mogli głosować w październiku. Propozycje, które zyskają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu miasta i zrealizowane w 2018 roku.

Skorzystajmy z okazji i współdecydujmy o przeznaczeniu środków publicznych. Namawiam do aktywności i wyrażenia swojej opinii. Do skorzystania z realnej szansy zmiany oblicza naszego miasta. Wspólnie wypracujmy najlepsze i najbardziej korzystne dla wszystkich Lidzbarczan rozwiązania.

 

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

  • od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
  • od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
  • od 2 października 2017 r. do 6 października 2017 r. – Głosowanie nad złożonymi  wnioskami obywatelskimi
  • od 09 października 2017 r. do 13 października 2017 r.- Ustalenie wyników glosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
  • 13 października 2017 r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

 

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
Kalendarz czynności
Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2018

Ulotka Lidzbarski Budżet Obywatelski 2018

UroczystePodpisanieUmowOdofinansowaniaNaPiece (21)

Pierwsze umowy na wymianę pieców już podpisane

W dniu 13 września 30 wnioskodawców zostało zaproszonych do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  na uroczyste podpisanie umów dotyczących dofinansowania wymiany pieców.

Po raz pierwszy w historii naszej gminy uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Uchwała określająca zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., a w roku  2017 przeznaczono na jej realizację 89 000 zł. – W bieżącym roku w wyniku naboru złożonych zostało 38 wniosków, w tym 16 wniosków na gaz, 8 wniosków na kotły opalane granulatem drzewnym i 14 wniosków na kotły opalane ekogroszkiem, z czego 4 wnioskodawców wycofało swoje wnioski, a 4 wnioski zostały odrzucone, w tym ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości – 2 wnioski, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych – 2 wnioski – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

admin-ajax

30 pieców węglowych zostanie wymienionych

Zakończyły się prace komisji weryfikującej wnioski o pierwsze w historii naszej gminy dotacje na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne. Na dotacje dla mieszkańców przeznaczona została kwota 90 tys. zł. Wnioski złożyli nie tylko mieszkańcy Lidzbarka, ale także gminy. Najwięcej wniosków dotyczyło wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Na 38 złożonych wniosków dotacja przyznana została 30 osobom. Uroczyste podpisanie umów na dotacje odbędzie się już w najbliższa środę w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Warto zaznaczyć, że program dotacji realizowany będzie również w przyszłych latach, a kolejny nabór wniosków rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2018.

DSC_9015

Wydarzenia

Nic nie znaleziono

Nie ma wpisów spełniających podane kryteria