Wpisy

lbo logo2

Masz pomysł? Złóż wniosek!

Drodzy Mieszkańcy!
Po zeszłorocznym bardzo dobrym przyjęciu Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego zapraszam do udziału w drugiej edycji. W zeszłym roku Mieszkańcy zdecydowali, że na terenie miasta powstanie park linowy. Inwestycja jest w trakcie realizacji i powstanie do końca tego roku. W tym roku również możecie wziąć udział w decydowaniu o przeznaczeniu części środków z budżetu Gminy Lidzbark. Mechanizm jest bardzo prosty: każda osoba mieszkająca w Lidzbarku, która ukończyła 16 rok życia może złożyć propozycję zadania. Warunek? Musi być ono zgodne z prawem, możliwe do wykonania w ciągu jednego roku i mieścić się w kwocie budżetu, czyli 100 000 zł. Na zadania, które spełnią te wymagania będziemy mogli głosować w październiku. Propozycje, które zyskają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu miasta i zrealizowane w 2018 roku.

Skorzystajmy z okazji i współdecydujmy o przeznaczeniu środków publicznych. Namawiam do aktywności i wyrażenia swojej opinii. Do skorzystania z realnej szansy zmiany oblicza naszego miasta. Wspólnie wypracujmy najlepsze i najbardziej korzystne dla wszystkich Lidzbarczan rozwiązania.

 

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

 • od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
 • od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
 • od 2 października 2017 r. do 6 października 2017 r. – Głosowanie nad złożonymi  wnioskami obywatelskimi
 • od 09 października 2017 r. do 13 października 2017 r.- Ustalenie wyników glosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
 • 13 października 2017 r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

 

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
Kalendarz czynności
Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2018

Ulotka Lidzbarski Budżet Obywatelski 2018

UroczystePodpisanieUmowOdofinansowaniaNaPiece (21)

Pierwsze umowy na wymianę pieców już podpisane

W dniu 13 września 30 wnioskodawców zostało zaproszonych do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  na uroczyste podpisanie umów dotyczących dofinansowania wymiany pieców.

Po raz pierwszy w historii naszej gminy uruchomiono procedurę dofinansowania wymiany ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Lidzbark. Uchwała określająca zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lidzbark na zadania służące ochronie powietrza obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., a w roku  2017 przeznaczono na jej realizację 89 000 zł. – W bieżącym roku w wyniku naboru złożonych zostało 38 wniosków, w tym 16 wniosków na gaz, 8 wniosków na kotły opalane granulatem drzewnym i 14 wniosków na kotły opalane ekogroszkiem, z czego 4 wnioskodawców wycofało swoje wnioski, a 4 wnioski zostały odrzucone, w tym ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości – 2 wnioski, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych – 2 wnioski – powiedział burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Udzielając dotacji na zmianę systemów grzewczych z węglowego na prekologiczne, gmina realizuje jedno z zadań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku, w dniu 13 września 2016r., przyczyniające się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Lidzbark.

admin-ajax

30 pieców węglowych zostanie wymienionych

Zakończyły się prace komisji weryfikującej wnioski o pierwsze w historii naszej gminy dotacje na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne. Na dotacje dla mieszkańców przeznaczona została kwota 90 tys. zł. Wnioski złożyli nie tylko mieszkańcy Lidzbarka, ale także gminy. Najwięcej wniosków dotyczyło wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Na 38 złożonych wniosków dotacja przyznana została 30 osobom. Uroczyste podpisanie umów na dotacje odbędzie się już w najbliższa środę w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Warto zaznaczyć, że program dotacji realizowany będzie również w przyszłych latach, a kolejny nabór wniosków rozpocznie się prawdopodobnie w marcu 2018.

DSC_9015

admin-ajax

Burmistrz w komisji certyfikującej

W dniach 24-25 sierpnia Burmistrz Lidzbarka uczestniczył w certyfikacji Rzgowa, kolejnego miasta pretendującego do Krajowej Sieci Miast Cittaslow, która odbyła się podczas obchód 550 rocznicy nadania praw miejskich. Rzgów pozytywnie przeszedł niełatwy proces certyfikacji i jako pierwsze miasto w województwie łódzkim dołączył do grona miejscowości w sieci „miast dobrej jakości życia”. Komisja certyfikacyjna, w skład której wchodzili wiceburmistrz Olsztynka  Krzysztof Wieczorek, burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, burmistrz Działdowa  Grzegorz Mrowiński, Karol Kijowski, pełnomocnik ds. Cittaslow z Olsztynka oraz Joanna Wrzosek-Dziemidowicz, przedstawiciel Biura ds. Cittaslow Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dokonała weryfikacji przygotowanej przez miasto pretendujące samooceny opartej na siedmiu obszarach takich jak: polityka infrastrukturalna, środowiskowa, polityka jakości tkanki miejskiej, gościnność, partnerstwo, spójność społeczna i przyznała 59,42 punktów procentowych. Członkowie komisji podczas certyfikacji odwiedzili m. in. park im. Adama Mickiewicza, a także kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. – Przynależność do tego stowarzyszenia oznacza przede wszystkim korzyści promocyjne, zarówno na arenie polskiej, jak międzynarodowej – mówi wiceburmistrz Rzgowa Małgorzata Rózga.
Pozytywny wynik certyfikacji umożliwia podjęcie dalszych kroków na drodze do pełnoprawnego członkostwa jakim jest  przekazanie uchwały krajowej sieci Cittaslow wraz z samooceną do Włoch. Decyzja międzynarodowego zarządu w tej sprawie powinna zapaść podczas kolejnego posiedzenia w norweskim Ulviku jeszcze w listopadzie tego roku.

Do sieci Cittaslow, która wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju, należy w Polsce 28 miast, z tego aż 20 z Warmii i Mazur, ale idea przyciąga miejscowości z innych regionów. Idee stowarzyszenia to dbałość o systematyczne poprawianie jakości życia mieszkańców miast-członków, działania prospołeczne i prośrodowiskowe, pielęgnowanie niepowtarzalnego charakteru „małych ojczyzn” przez odnowę zabytków, wspieranie lokalnej wytwórczości
i kuchni.

 

lbo logo2

Zapraszamy do czynnego udziału w II Lidzbarskim Budżecie Obywatelskim

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego

 • od 4 września 2017 r. do 8 września 2017 r. – Konsultacje z mieszkańcami
 • od 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
 • od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
 • od 2 października 2017 r. do 6 października 2017 r. – Głosowanie nad złożonymi  wnioskami obywatelskimi
 • od 09 października 2017 r. do 13 października 2017 r.- Ustalenie wyników glosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
 • 13 października 2017 r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2018 r.

Załączniki:

Zarządzenie
Regulamin Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego
Kalendarz czynności
Formularz zgłoszenia wniosku obywatelskiego do budżetu Gminy Lidzbark na rok 2018

1-13133

1,5 miliona złotych na modernizację stadionu

29 sierpnia Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki tegorocznego Programu Infrastruktury Lekkoatletycznej. Dzięki środkom z ministerstwa zmodernizowanych zostanie 55 stadionów z całej Polski, w tym także stadion lidzbarski. Kwota dofinansowania, jaką otrzymał lidzbarski samorząd to 1,5 mln zł.

– Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ pracowaliśmy nad tą inwestycją bardzo intensywnie – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Budowa tego obiektu jest potrzebna nie tylko naszym lekkoatletom, którzy mają coraz lepsze wyniki sportowe, ale także naszej młodzieży szkolnej. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, już w przyszłym roku treningi będą odbywały się w bardzo dobrych warunkach – dodaje burmistrz.

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku jeszcze we wrześniu tego roku, tuż po podpisaniu umowy z ministerstwem, zamierza ogłosić przetarg. Całkowita wartość przebudowy stadionu to ponad 4,3 mln zł. Warto zaznaczyć, że na I etap prac udało się pozyskać w tym roku dofinansowanie w kwocie 258 tys. zł, II etap – to wspomniane 1,5 mln zł. II etap prac zakłada m. in. wykonanie drenażu i odcinków kanalizacji deszczowej pod bieżnią, remont budynku sanitarno-szatniowego. W ramach modernizacji wykonana zostanie skocznia w dal i do trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, do skoku o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem. Powstaną nowe trybuny, wieża sędziowska, strefa rozgrzewkową z bieżnią okrężną, skocznią do skoku w dal i wzwyż, rzutnią do pchnięcia kulą oraz bieżnią prostą o dł. 60 m. Zakupione zostanie również nowe wyposażenie ruchome.

stadion

admin-ajax

Wpłynęło 37 wniosków na wymianę pieców na proekologiczne

W piątek, 31 sierpnia zakończył się proces składaniu wniosków o pierwszą w naszej gminie dotację na wymianę starych pieców węglowych na proekologiczne. Program jest w 100% finansowany przez Gminę Lidzbark i ma być także realizowany w kolejnych latach. Na czwartkowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia kwoty na dotację. – Obecnie jest na dotacje dla mieszkańców przeznaczona jest kwota prawie 90 tys. zł – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Daje to możliwość przyznania dotacji większej liczbie mieszkańców. W tegorocznym programie złożonych zostało 37 wniosków na wymianę pieców – dodaje burmistrz. Wnioski złożyli nie tylko mieszkańcy Lidzbarka, ale także gminy. Najwięcej wniosków dotyczyło wymiany pieców węglowych na piece gazowe. Weryfikacja wniosków rozpocznie się 4 września. Podpisanie umów z mieszkańcami i przekazanie dotacji planowane jest jeszcze w miesiącu wrześniu.

admin-ajax

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej

(tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby i rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2016.

Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017r.

Pomoc żywnościowa

Zapraszamy do MOPS w Lidzbarku.

piece małe

Wymień piec – bądz eko!

Mieszkańcy Gminy Lidzbark, którzy mają w domu stare piece węglowe będą mieli możliwość ich wymiany na proekologiczne. Wszystko po to, by zmniejszyć w gminie emisję zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności pyłowych, z pieców c.o. przestarzałej konstrukcji oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów. Wkrótce będzie można składać wnioski, tymczasem zapraszamy na serię spotkań konsultacyjnych.
17/07/2017 r. godz. 17.00 – osiedle Nowe Działki ul. Orzeszkowej (obok sklepu spożywczego)
18/07/2017 r. godz. 17.00 – osiedle Stare Działki (obok sklepu spożywczego)
19/07/2017 r. godz. 17.00 – osiedle Skarpa – Przychodni Zdrowia
20/07/2017 r. godz. 17.00 – Plac Hallera – przy kościele św. Wojciecha

wymień piec, badz eko