Wpisy

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce”

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Program adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie https://www.efc.edu.pl/pl).

Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony https://www.efc.edu.pl/pl Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 15 czerwca 2018 roku. W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Żłobek Miejski w Lidzbarku. Jesteśmy! Działamy! Zapraszamy!

Żłobek Miejski w Lidzbarku zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia na niekończącą się zabawę poznawczo-edukacyjną w doskonałych warunkach pod opieką miłych opiekunek.

 

 

Dzieci codziennie zdobywają nowe umiejętności z zakresu życia codziennego, np. dbanie o higienę osobistą, współdziałanie z rówieśnikami, nabywanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków i wiele innych… Rozwijamy w dzieciach także umiejętności artystyczne i muzyczne.

 

 

Niewątpliwą atrakcją Żłobka Miejskiego w Lidzbarku są integracyjne spacery w sześcioosobowych busikach.

 

 

Po ranku pełnym wrażeń, jest czas na błogą drzemkę z kołysanką w tle….

 

 

W trosce o prawidłowy rozwój motoryki dużej i małej naszych Pociech oferujemy rożnego typu zabawy:

zabawa z chustą klanza, która:

 • rozwija wrażenia wzrokowe, dotykowe, słuchowe i ruchowe
 • rozwija świadomość własnego ciała oraz współdziałania w otaczającej przestrzeni
 • kształtuje współpracę z współćwiczącymi i umiejętności integrowania się
 • rozwija poczucie bezpieczeństwa poprzez zacieśnianie więzi między dzieckiem a rodzicem;

 

 

zabawa w basenie sensorycznym, który:

 • poprawia percepcję wzrokową
 • poprawia koncentrację poprzez normalizację procesów modulacji;
 • poprawia percepcję słuchową poprzez stymulację przedsionkową i  słuchową;
 • poprawia koordynację wzrokowo- ruchową;
 • rozwija orientację przestrzenną, schematu ciała;

 

 

Cały czas dążymy do powiększenia wyposażenia żłobka pozwalającego na bardziej intensywny rozwój naszych Maluszków !!!

 

Żłobek Miejski w Lidzbarku

ul. Zieluńska 7

13-230 Lidzbark

Telefon kontaktowy – 23 6961519

e-mail: zlobek@lidzbark.pl

 

ZAWIADOMIENIE o zapisach do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku rok szkolny 2018/2019

Termin  zapisów  od  01.03.2018r.  do  30.03.2018r.  

Pobieranie wniosków o przyjęcie do przedszkola i składanie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  w   w/w terminie  w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku, w godzinach 8.00- 15.30 w sekretariacie.

W  postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 • dzieci 3, 4, 5, 6 letnie ( urodzone w latach  2015-2012)
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lidzbark.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora przedszkola  w terminach  określonych w harmonogramie.

Dzieci  sześcioletnie ( urodzone w 2012 r.) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego,.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie  (urodzone w 2014 r.)  oraz dzieci  trzyletnie  ( urodzone w 2015r.)  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, Burmistrz Lidzbarka, wskazuje inne przedszkole, które dziecko przyjmie.

Załączniki:

ZAWIADOMIENIE o zapisach do przedszkola 2018

TERMINARZ REKRUTACJI

Co słychać w naszych szkołach

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W SP nr2

6 lutego 2018 roku uczniowie kl. 3b Kinga Nowińska,  Klaudia Wiśniewska i Paweł Kochański reprezentowali szkołę w Powiatowym Konkursie w Kurzętniku pt. Savoir Vivre „Netykieta

W konkursie wzięło udział 9 szkół z 3 powiatów: nowomiejskiego, brodnickiego i działdowskiego.

Celem konkursu było:

– zainteresowanie młodzieży dobrymi manierami na co dzień i od święta w różnych sferach życia,

– popularyzacja postawy człowieka, umiejącego zachować się odpowiednio w różnych sytuacjach,

– pobudzenie aktywności twórczej,

– uświadomienie, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu.

Podczas konkursu było 5 zadań do wykonania i każde zadanie było punktowane przez Jury.

Były testy z wiedzy o Internecie, rozpoznawanie i nazywanie emotikonów, zadania związane ze znajomością zasad netykiety. Na miejscu czyli w Zespole Szkół w Kurzętniku każda grupa musiała też wykonać plakat promujący Netykietę.

Konkurencja była duża, wszystkie drużyny znakomicie przygotowane. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im „ Szarych Szeregów” zdobyła III miejsce. Uczniowie otrzymali dyplom i nagrody rzeczowe.

Uczniów do konkursu przygotowała pedagog Regina Trandziuk.

Ponadto w szkole wykonana została gazetka „Zachowaj bezpieczeństwo – bądź bezpieczny w sieci” na której znajdują się porady dla uczniów oraz rodziców o bezpiecznych zachowaniach w sieci. Oprócz tego na lekcjach informatyki w szkole uczniowie na platformie edukacyjnej rozwiązywali specjalnie przygotowane na tę okazję kursy e-Learningowe.

 

Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny w SP Dłutowo

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W matematycznej rozgrywce udział wzięło blisko 67 tysięcy uczestników. Również nasza szkoła brała udział w tym konkursie. Uczniowie klasy II, III i IV próbowali swych sił w zmaganiach matematycznych.

8 lutego podsumowaliśmy w naszej szkole wyniki tego konkursu wyłaniając po jednym najlepszym uczestniku z każdej grupy wiekowej i przyznając im drobne upominki matematyczne.

A oto wyniki naszych reprezentantów klas:

Klasa II – Zuzanna Mostowicz ( 78 miejsce w województwie),

Klasa III – Antoni Bartkowski (96 miejsce w województwie),

Klasa IV – Bartosz Gajewski (29 miejsce  w województwie).

Pozostali uczestnicy konkursu to: Przemysław Kowalski (kl. II), Adam Bartnikowski (kl. II), Mikołaj Kirstein (kl. III), Aleksandra Podgórska (kl. III), Barbara Rzymowska (kl. III), Przemysław Burcz (kl. III), Igor Kosiński (kl. III), Jakub Paradowski (kl. III), Amelia Pydynkowska (kl. III), Julia Dobrzeniecka (kl. III), Sebastian Lewandowski (kl. IV), Hubert Duda (kl. IV).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdobytych wyników i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu już listopadzie.

„Mój przyjaciel Kubuś Puchatek” w SP Dłutowo

W związku z Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka, dnia 16.01.2018r. odbył się konkurs plastyczny pt. „Mój przyjaciel Kubuś Puchatek” dla klas 0-IV. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w szkole dowolną techniką. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci. Przyznano nagrody następującym uczniom:

WYRÓŻNIENIE: Martyna Rynkowska i Agata Dobucka kl. IIIB I MIEJSCE: Lena Gmurczyk kl. I

II MIEJSCE : Barbara Rzymowska kl. IIIB

III MIEJSCE: Maja Myślińska kl. I Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie:

Kl. I: Martyna Mazurkiewicz, Dawid Cymerman, Weronika Sieńska, Kacper Dumeracki, Mateusz Chmielewski i Dawid Markowski

Kl. II: Przemysław Kowalski, Adam Bartnikowski, Michał Sobieraj

Kl. III A: Amelia Giżyńska, Oliwia Palkowska, Jakub Paradowski, Julia Demska

Kl. III B: Pszenny Patryk

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy

 

„W świecie baśni”- przedstawienie przygotowane przez grupę BIEDRONKI

W piątek, 9 lutego, w MGOK w Lidzbarku odbyło się przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci czteroletnich z grupy BIEDRONKI. Dzieci zaprezentowały wszystkim grupom przedszkolnym spektakl pt. „W świecie baśni”.  Biedronki  perfekcyjnie odegrały swoje role, a w kostiumach przygotowanych przez rodziców wyglądały przepięknie. Przedstawienie było niezwykle ciekawe, co sprawiło, że dzieci oglądały je z zapartym tchem.  Dzieciaczki po występie zostały obdarowane gorącymi brawami przez swoich kolegów i koleżanki z przedszkola. Dzieci zostały przygotowane przez panie wychowawczynie: Sylwię Wiśniewską i Małgorzatę Napiwodzką. Serdecznie dziękujemy grupie Biedronki za zaproszenie!

 

SP KIEŁPINY – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 6 lutego, z tej okazji uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach odwiedził pan dzielnicowy aspirant Jarosław Zalewski oraz starszy sierżant Agnieszka Domińska. Przeprowadzili dla uczniów kl. IV-VII pogadankę o bezpieczeństwie i zagrożeniach czyhających w sieci. Pan policjant przedstawił również uczniom zadania dzielnicowego, a także jak się z Nim skontaktować. Pani dyrektor otrzymała plakat, na którym są umieszczone dane kontaktowe naszego dzielnicowego: imię i nazwisko, telefon i adres e-mail. Plakat zostanie umieszczony w widocznym miejscu w szkole. Ponadto na zajęciach świetlicowych oraz informatyce, pani Ewelina Falba będzie przypominała uczniom, jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

Dzień otwarty w żłobku

Przekroczenie progu żłobka dla wielu dzieci staje się niezwykłym przeżyciem. Tę zmianę otoczenia na równi z maluchami przeżywają rodzice i dziadkowie. Aby proces adaptacji malucha w żłobku był miłym doświadczeniem, w sobotę 3 lutego zorganizowany został dzień otwarty. Dzieci wraz z rodzicami miały możliwość zwiedzenia żłobka, uczestniczyć między innymi w przedstawieniu przygotowanym przez dzieci z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku, zabawach muzyczno – ruchowych, malowaniu dłoni farbą, pokazie baniek mydlanych. Rodzice mieli szansę poznać bliżej ofertę edukacyjną, porozmawiać z opiekunkami oraz przekonać się jak wygląda dzień w żłobku. Zadowolenie i uśmiechy na twarzach rodziców oraz małych gości świadczyły o dobrej zabawie. Było wiele radości i pierwsze zawarte nowe znajomości.
W godzinach popołudniowych placówka była otwarta dla mieszkańców naszej gminy. Każdy kto miał ochotę mógł przekroczyć próg żłobka i dowiedzieć się o funkcjonowaniu placówki.

Pierwszy żłobek w powiecie otwarty

Było radośnie i kolorowo. Była orkiestra, balony, tort i prezenty. A wszystko z okazji otwarcia pierwszego w gminie Żłobka Miejskiego. Obiektu na miarę XXI wieku. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek wspólnie z gośćmi. Dyrektor żłobka Anna Nowakowska nie kryła wzruszenia witając zgromadzonych gości. W uroczystości uczestniczyło kierownictwo lidzbarskiego samorządu, przedstawiciele gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Poświęcenia placówki dokonał dziekan ks. kanonik Marian Wiśniewski, oraz wicedziekan ks. kanonik Stanisław Grzywacz. – Dzisiejszy dzień jest dla nas wyjątkowy, tak bardzo oczekiwany zarówno przez rodziców małych dzieci, jak i przez całe nasze lidzbarskie społeczeństwo. Jestem dumny z tej placówki. To pierwszy żłobek w gminie. Inwestycja podyktowana potrzebą mieszkańców – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Podczas uroczystości pani dyrektor wyraziła uznanie dla inicjatywy Burmistrza Lidzbarka, podziękowała za prace i trud włożony w modernizacje nowego obiektu, przedstawiła prezentację z przebiegu realizacji inwestycji oraz kadrę, z którą będzie współpracować. Zapewniła iż poczyni wszelkie starania, aby nasz Żłobek Miejski wypełnić uśmiechem i radością. Stworzy placówkę godną zaufania rodziców, miejsce, gdzie dziecko jest najważniejsze i czuje się bezpiecznie. Po oficjalniej części zaproszeni goście mogli zwiedzić wszystkie pomieszczenia najnowszej oświatowej placówki w naszej gminie.

 

Co słychać w naszych szkołach…

AKTYWNE FERIE ZIMOWE W SP KIEŁPINY

Jak co roku, podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Kiełpinach zostały zorganizowane zajęcia. Odbywały się one od poniedziałku do piątku, w pierwszym tygodniu ferii. Przeznaczone były dla chętnych dzieci, które spędzają ferie w domu. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli szkoły uczniowie spędzili je bezpiecznie, ciekawie i aktywnie. Każdego dnia na uczestników zimowiska czekały nowe atrakcje. W poniedziałek, 22 stycznia odbyły się zajęcia plastyczne. Pod kierunkiem pani Natalii Żurek i pani Anny Aniszewskiej dzieci malowały farbami na folii, zrobiły gniotki oraz maski karnawałowe. Wtorek był dniem na sportowo. Zajęcia na hali sportowej zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Ćwiczenia i zawody sportowe prowadzone przez panią Bożenę Ossowską i panią Zuzannę Cybulską wywołały u dzieci dużo pozytywnych emocji. Kolejnego dnia przyjechał do szkoły pracownik Welskiego Parku Krajobrazowego pan Arkadiusz Abramowski, którzy przeprowadził zajęcia pt.: „Skarby rzek i jezior – królestwo ryb”. Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, a w wykonanie prac włożyli dużo pomysłowości i zaangażowania. Następnie pani Gabriela Marcinkowska zaprosiła dzieci do gry w szachy. W  czwartek zajęcia dla uczniów przygotowały panie: Ewelina Falba i Irena Machujska. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w rozrywkach umysłowych, grach i zabawach zespołowych. Ostatni dzień zimowisk upłynął aktywnie i wesoło. Pani Beata Zelma i pani Agnieszka Witkowska przeprowadziły szereg zabaw i pląsów. Dzieci miały też możliwość aktywnej rozrywki podczas gier ruchowych na PlayStation. Wolny czas od nauki uczniowie szkoły spędzili bardzo ciekawie. Interesujące zajęcia  o walorach kształtujących uchroniły dzieci przed zjawiskiem nudy.

Bal karnawałowy w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku. Bale odbyły się we wszystkich grupach przedszkolnych, w dniach 16,17,18,19 stycznia. W dniu balu już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Manów, Batmanów nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Bal prowadził pan Krzysztof Gmyr. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Koncert kolęd w SP Dłutowo

6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Dłutowie odbył się Uroczysty wieczór kolęd organizowany przez opiekunów SKW działającego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dłutowie. Uroczysty wieczór kolęd rozpoczęły opiekunki SKW witając gości i zapraszając do wspólnego kolędowania. Następnie uczennice klasy III Szkoły Podstawowej zaśpiewały kolędę „ Świeć gwiazdeczko” i tym samym rozpoczęły wspólne śpiewanie kolęd. Potem kolędy i pastorałki  śpiewali uczniowie naszej szkoły , „Zespół Ach Te Baby”, „ Julia i ja”. Atmosfera była bardzo przyjemna i ciepła, pełna życzliwości i radości – mówią organizatorzy wieczoru. Wszyscy zebrani goście włączyli się do wspólnego kolędowania. Można było również zakupić ciasto za symboliczną kwotę – pieniądze przeznaczone zostaną na cel charytatywny. Uczniowie – wolontariusze i nie tylko bardzo się zaangażowali w organizację tego magicznego wieczoru. Spotkanie wpłynęło na integrację całej społeczności szkolnej i lokalnej.

SP KIEŁPINY – BAL KARNAWAŁOWY

W sobotę, 20 stycznia w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Pani Beata Zelma i pani Ewelina Falba zadbały, aby korytarz szkolny zamienił się w salę balową. Na początku swoim występem zachwyciły najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego, z grupy 0A. Ogromne brawa otrzymali też uczniowie klasy 1, którzy zatańczyli twista. Dzieci przygotowane były pod kierunkiem pani Natalii Żurek i pani Anny Aniszewskiej. Po występach rozpoczęły się pląsy! Bogaty program zabaw i konkursów sprawił, iż żadne dziecko się nie nudziło. Dzieciaki wystąpiły w niezwykle pomysłowych i zabawnych strojach przygotowanych przez rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, piraci, wróżki, aniołki, rycerze i różne zwierzątka. Wiele śmiechu było podczas konkursu tańca z balonikiem. W przerwach, zabawę umilał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa oraz kiermasz książek. Tego dnia nie brakowało wielu emocji, radości i euforii, nie obyło się też bez niespodzianek. Na bal zawitał przemiły gość, maskotka Gminy Lidzbark – Jednorożec WELUŚ. Dzieci były zachwycone! Weluś zachęcał do zabawy i można było sobie zrobić z nim zdjęcie. Oczywiście chętnych nie brakowało. W szkole w Kiełpinach bale są atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje rodzicom za zaangażowanie w organizację balu oraz panu Dawidowi Grochowalskiemu, tacie Szymona i Macieja za bezpłatną oprawę muzyczną.

SP Dłutowo na spotkaniu w bibliotece

W dniu 10 stycznia uczniowie klasy II szkoły podstawowej  w Dłutowie udali się do Biblioteki Publicznej działającej w tej miejscowości. Dzieciaki mogły poznać ofertę biblioteki na zimowe popołudnia, dostępne woluminy oraz ofertę zajęć bibliotecznych. Podczas spotkania odbyła się też pogadanka dotycząca zawodu bibliotekarza i zakresu jego obowiązków. Dzieciom bardzo się podobało to spotkanie. Zadeklarowały chęć częstszych wizyt w bibliotece. Do domów wróciły z pełnymi plecakami literatury dziecięcej.

Teatrzyk „Staruszek z zimowej krainy”- Przedszkole Miejskie w Lidzbarku

Dnia 15 stycznia , w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z muzycznego teatru  „Bajecznego” z Bydgoszczy. Dzieci obejrzały spektakl pod tytułem „Staruszek z zimowej krainy”. Aktorzy włączyli dzieci do przedstawienia. Przedszkolaki razem z pieskiem śpiewały piosenki  i tańczyły. Dowiedziały się również, że zimą należy pamiętać o zwierzętach, które czekają na naszą pomoc. Przedstawienie wywołało u dzieci uśmiech i zaciekawienie. Po zakończeniu występu dzieci nagrodziły aktorów głośnymi brawami. Po powrocie do sal dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami.

Gminny Konkurs   Plastyczny  „ Portret Tadeusza Kościuszki”

11 stycznia 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lidzbarku odbył  się  Gminny Konkurs Plastyczny „ Portret Tadeusza Kościuszki”. Główne cele konkursu to  rozwijanie zdolności manualnych i krzewienie tradycji narodowych.  Uczniowie trzech szkół z Lidzbarka i Bryńska wykonywali samodzielnie  portret Kościuszki  na arkuszu  formatu A 3. Mogli również korzystać z materiałów plastycznych, które zakupiono  z funduszy szkolnych. Dzieci otrzymały także poczęstunek. Organizatorem konkursu była Magdalena Zawacka, która także wykonała dekoracje z kółkiem plastycznym.

Konkurs zapoczątkowała pani dyrektor Beata Piątkowska, która  bardzo ciepło przywitała gości, uczniów, jurorów, nauczycieli  i organizatora konkursu. Następnie  kilka pieśni patriotycznych odśpiewał chór szkolny Biedronki pod kierunkiem   pań Aleksandry Trzaskalskiej i Magdaleny Zawackiej.  Krótką historię  bohatera narodowego przedstawił zebranym  nauczyciel historii  pan Michał Dzimira.

Jury w osobach  pań Małgorzaty Raczyńskiej i Marleny Komosińskiej oraz pana Zygmunta Mężykowskiego  wyłoniło dziesięć najlepszych prac.

A to wyniki konkursu :

Kategoria klas I-III

I miejsce- Julia Witkowska SP 1
II miejsce – Julia Czarnomorzec  SP2
III miejsce – Zuzanna Oleksiak  SP 1
Wyróżnienie- Weronika Szymańska  SP 1
Wyróżnienie – Gabrysia Kłopotowska  SP 1

Kategoria klas IV –VII

I miejsce – Olga Wesołowska  SP 2
II miejsce – Patrycja Moszczyńska  SP 1
III miejsce – Amelia Kalisz  SP 1 i  Małgorzata Czaplińska SP 2
Wyróżnienie – Patrycja Kilanowska SP 1
Wyróżnienie – Olga Nowińska – SP 2
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.

SP KIEŁPINY – projekt „Polska tu mieszkam” – KASZUBY

Od listopada w Szkole Podstawowej w Kiełpinach realizowany jest projekt pt.: „Polska – tu mieszkam”. Na początku roku szkolnego, każda klasa wylosowała region Polski. Zadaniem uczniów jest w atrakcyjny sposób przybliżyć wyjątkowość danej części naszego kraju. Tym razem swój projekt przedstawili uczniowie klasy IV. Ich zadaniem było zapoznać społeczność szkolną z ciekawą i barwną kulturą Kaszub. Do tego pięknego regionu zabrała wszystkich wróżka Karolina. Uczniowie wysłuchali interesującej lekcji o zabytkach, kuchni i strojach ludowych. Przedstawiono też ciekawostki o tradycjach oraz zaprezentowano język kaszubski.

Uczniowie SP Dłutowo na spotkaniu ze strażakiem

W dniu 12 stycznia odbyło się spotkanie ze strażakiem. Przybył do nas strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, pan Damian Lemański. Dokonał prezentacji stroju strażaka, a także urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczych. Pan strażak przypomniał numery alarmowe oraz jak postąpić w sytuacji zagrożenia. Dzięki strażakowi dzieci miały okazje przymierzyć hełm strażacki i marynarkę ubioru specjalnego, typu NOMEX. Na koniec spotkania dzieci usłyszały dźwięk syreny ręcznej.

Akcja Góra Grosza 2017 w SP Wąpiersk

Od 27 listopada 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku przeprowadzono zbiórkę monet w ramach akcji „Góra Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Samorząd Szkolny wraz z opiekunem panią Dorotą Zalewską oraz Dyrektorem Szkoły panem Piotrem Kościńskim utworzyli komisję Góry Grosza, która czuwała nad sprawnym przebiegiem zamierzonych działań. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Po zakończonej akcji dokonano podliczenia wszystkich zebranych pieniędzy. Uczniowie szkoły zebrali 297 złotych i 70 groszy. Pieniądze przekazano do Towarzystwa Nasz Dom w Warszawie. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy.

Uczniowie i nauczyciele SP Nr 2 w Lidzbarku wspierają WOŚP

Każdego roku społeczność szkolna przyłącza się do grania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dlatego 12 stycznia 2018r zorganizowano w szkole zbiórkę pieniędzy- wrzuć do puszki.

Samorząd Uczniowski przygotował również sprzedaż drobnych gadżetów. Kupujący wrzucali pieniądze do puszki i otrzymywali za to czerwone serduszka.

Propagowanie czytelnictwa w Dłutowie

W dniu 8 stycznia do naszej szkoły przybili goście z Krakowa, aby zaprezentować nam przedstawienie teatralne pt. „W krainie baśni – Uwolnić smoka”. Sztuka miała na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. Dzieci były zachwycone, ponieważ niektórzy z nich mogli aktywnie uczestniczyć w sztuce.

26 Finał WOŚP w NSP w Wąpiersku

14 stycznia 2018 roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Wąpiersku po raz kolejny włączyła się w akcję 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbieraliśmy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Akcję zorganizowała pani Dorota Zalewska. 29 wolontariuszy przeprowadziło kwestę do puszek na terenach wsi: Wąpiersk, Jeleń i Koty. Pieniądze przekazano i policzono w sztabie 909 WOŚP w Lidzbarku. Łącznie zebrano 1692,05 zł: wieś Wąpiersk – 491,91 zł,          wieś Jeleń – 635,26 zł, wieś Koty – 564,88 zł. Wolontariuszami byli uczniowie szkoły w Wąpiersku, gimnazjum w Lidzbarku oraz pan Wiesław Kraszewski sołtys wsi Koty. Jak co roku Dyrektor Szkoły pan Piotr Kościński obdarował wolontariuszy słodyczami. Serdecznie dziękujemy darczyńcom i wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację 26 Finału WOŚP.

Gmina Lidzbark „Samorządowym Liderem Edukacji 2017”

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku na zaproszenie burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka odbyło się noworoczne spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych gminy Lidzbark. W spotkaniu obok przedstawicieli gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli udział wzięła Skarbnik Miasta i Gminy Gabriela Sadowska oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych Judyta Bagniewska.

Spotkanie było okazją do podziękowania za dotychczasową współpracę i przekazania dyrektorom certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji 2017”, którym gmina została wyróżniona w VII edycji ogólnopolskiego konkursu. Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji. Oficjalne wyniki ogłoszono w grudniu podczas sobotniej gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – Nasza gmina po raz kolejny została doceniona. Podczas certyfikacji były brane pod uwagę obiektywne dane, więc to, że jesteśmy efektywni i obowiązki ustawowe uzupełniamy oryginalnymi pomysłami oświatowymi nie jest jedynie opinią. Dowodzą tego nie tylko wyróżnienia, ale przede wszystkim faktycznie realizowana polityka oświatowa. Znalezienie się w gronie najlepszych samorządów w Polsce daje nam wiele satysfakcji – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Podczas spotkanie zaprezentowane zostały także zadania inwestycyjne dotyczące oświaty na rok 2018. W tym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Słupie, Wąpiersku, Bryńsku oraz wyczekiwana przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Za blisko 150 tysięcy zagospodarowany zostanie teren przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz za niemalże 50 tysięcy złotych utworzony plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Szarych Szeregów. W tym roku również Szkoła Podstawowa w Kiełpinach i Szkoła Podstawowa w Słupie doczekają się realizacji bardzo dużej inwestycji jaką jest  poprawa efektywności energetycznej budynków. Przy najnowszej placówce oświatowej w gminie jaką jest żłobek przebudowany zostanie wjazd i utworzony parking. Plany na 2018 rok są ambitne i już zaawansowane.

 

Co słychać w naszych szkołach…

PROFILKATYKA W SP 2 W LIDZBARKU

11 grudnia uczniowie z klas I i IV obejrzeli spektakl profilaktyczny pt: ” Awantura o żabę ” w wykonaniu aktorów  Teatru Kurtyna z Krakowa.

„…Spektakl „Awantura o żabę” to urocza opowieść o pożytkach płynących z pracowitości, dobrego zachowania, akceptacji i szacunku do innych. To też wyraźna przestroga przed tym, aby unikać lenistwa, próżności, samolubstwa, agresji, kłótliwości, a przede wszystkim rzeczy, których spotkanie byłoby niebezpieczne. Dzieci podczas oglądania spektaklu były zachwycone. Było dużo śmiechu, ale także zaciekawienia. Maluchy z uwagą oglądały przygody żaby Klementyny i jej drogi do bycia dobrą. Przekaz był bardzo czytelny, dzięki czemu dowiedziały się jak ważna jest pracowitość, szacunek do ludzi, posłuszeństwo wobec opiekunów i osób starszych. Mogły również przekonać się, że nie warto być samolubnym, próżnym i zarozumiałym, a potrzeba akceptacji i życia w grupie jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka.

Następny spektakl był dla uczniów klas VII i klas gimnazjalnych. Spektakl nie pozwalał widzowi już od pierwszej sceny wygodnie czekać na snucie się teatralnej opowieści. Otwierała go burzliwa, pełna wzajemnych oskarżeń i manipulacji rozmowa ojca i córki. On był oskarżonym w procesie o błąd lekarski w czasie operacji, którą prowadził pod wpływem alkoholu. Ona, kilkunastoletnia uczennica liceum, właśnie po raz kolejny przerwała okres abstynencji narkotykowej. Ta rozmowa wydawała się być zwieńczeniem rodzinnego koszmaru. Ale to tylko pozory. Twórcy przedstawienia powiedli widza do czasu, kiedy losy tej dwójki zależne były od indywidualnych wyborów i decyzji. Do momentu, kiedy prawda o niezaspokojonych potrzebach, poczucie osamotnienia i lęk przemieniły się w bezradność i kłamstwa. Do chwili, kiedy ci ludzie, każde na swój sposób, a jednak przedziwnie związani, zatracili sens wartości osobowych i społecznych, które czynią człowieka wolnym. Kiedy z podmiotów stali się bezradnymi przedmiotami, bezwolnie szarpiącymi się w chaosie teraźniejszości, pełnej zgiełku, hałasu, bezguścia, łatwizny i dewaluacji fundamentalnych pojęć. Jednak tytułowy labirynt ma wyjście. Są mimo wszystko rodziną, a odnowienie relacji i więzów zawsze jest możliwe.

Bardzo ważna była pogadanka profilaktyczna po spektaklu. Istotą pogadanki jest ochrona uczniów przed zagrożeniami oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat konsekwencji sięgania po środki odurzające, ukazanie wieloaspektowości zjawiska.

12 grudnia odbył się DZIEŃ PROFILAKTYKI pod hasłem „Wybieram zdrowie : kocham, lubię, szanuję, dzielę się, smakuję”. W tym dniu odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu w formie turnieju „Jeden z dziesięciu” w 2 kategoriach: dla klas VII i dla klas II i III Gimnazjum.

Konkurs wśród uczniów klas VII wygrała Wiktoria Linek z klasy VIIb . Konkurs przygotowały i prowadziły panie Anna Ponieważ i Justyna Michalska.

Wśród klas gimnazjalnych konkurs wygrała Zuzanna Ziółkowska z IIc. Konkurs przygotowały panie Dorota Kalinowska-Sosnowska i Lucyna Talarowska-Dzimira.

Następnie odbyła się wystawa i degustacja zdrowej żywności. Zdrowe, kolorowe i smaczne potrawy przygotowali uczniowie z klas: 4a,4b,4c,2b,3e,3f wraz z wychowawcami i rodzicami oraz liderki zdrowia pod kierunkiem pielęgniarki Marii Bojanowskiej. Uczniowie szkoły chętnie degustowali sałatki, ciasta, ciasteczka, naturalne soki ,owoce i zapoznawali się z przepisami, dowiadywali się jak dbać o zdrowie .

Na zakończenie tego dnia grupa teatralna pod kierunkiem pani Barbary Skuzy przedstawiła scenkę profilaktyczną „Wpływ alkoholu na organizm”. Koordynatorką działań profilaktycznych w szkole jest pedagog Regina Trandziuk.

SP KIEŁPINY – WIGILIA SZKOLNA

Jak co roku w przeddzień przerwy świątecznej, w atmosferze bożonarodzeniowej, odbyła się w Szkole Podstawowej w Kiełpinch wigilia szkolna. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wielu rodziców zasiedli w klasach by kolędować i częstować się świątecznymi przysmakami. Następnie cała społeczność szkolna spotkała się przy scenie i obejrzała przedstawienie pt.: „Opowieść wigilijna”. Na spotkanie wigilijne przybyli też zaproszeni goście:  zarząd Stowarzyszenia Opoka, ks. Stanisław Rybarczyk, księgowa pani Alina Stachewicz z mężem oraz Rada Rodziców. Na początku wszyscy wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu córki pani Aliny, Wiktorii oraz jej koleżanki Alicji, które zagrały na saksofonie i klarnecie. Następnie uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki Witkowskiej, w pięknie przygotowanej scenografii i strojach, przypomnieli, jakie wartości są w życiu najważniejsze. Oprawę muzyczną podczas śpiewu zapewnił nauczyciel muzyki pan Krzysztof Rychcik. Przedstawienie i zaśpiewane kolędy wprowadziły zebranych w miły, świąteczny nastrój. Urozmaiceniem podczas występów była gra na flecie przez uczennicę klasy IV Amelię Gurzyńską oraz kolędy zaśpiewane przy akompaniamencie ucznia klasy VI, Krzysia Malinowskiego. Na apelu zostały również wręczone nagrody w III Rodzinnym konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową. Zwycięzcami okazali się: I miejsce Karolina Truszczyńska kl. IV, II miejsce Kacper Jaroszewski kl. I, III miejsce Andżelika Nadolska kl. VI. Ogromną niespodzianką dla uczniów była wizyta Mikołaja. Dzieci w szkole są bardzo grzeczne i dlatego ponownie otrzymały prezenty. Mikołaj wręczył również upominki pracownikom szkoły. Na zakończenie wystąpiła pani dyrektor i życzyła wszystkim zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Wizyta Św. Mikołaja w lidzbarskim Przedszkolu

Jak co roku, do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku zawitał  Św. Mikołaj. Od samego rana dzieci nie mogły się doczekać miłego gościa. Gdy tylko stawał w drzwiach wszystkich grup, na twarzach przedszkolaków pojawiał się  uśmiech. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły  oraz wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Sympatyczny gość otrzymał także ciasteczka wykonane przez rodzica z grupy IV. Mikołaj wręczył prezenty zakupione przez Radę Rodziców i obiecał, że  na pewno do Nas wróci, bo wychodząc – stwierdził: ,,w  tym przedszkolu są  NAJGRZECZNIEJSZE  DZIECI.”

Jasełka w SP Bryńsk

22 grudnia w Szkole Podstawowej w Bryńsku uczniowie klas 0-III wspierani przez chór szkolny przedstawili historię o Bożym Narodzeniu. Po przedstawieniu odbył się szkolny koncert kolęd i pastorałek. Każda klasa zaprezentowała wybraną przez siebie kolędę. Artyści biorący udział w Jasełkach i koncercie otrzymali gromkie brawa od licznie zgromadzonych gości. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły pragną złożyć gorące życzenia.

Najpiękniejsza choinka – konkurs plastyczny w przedszkolu

W Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku został zorganizowany konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza choinka”dla dzieci 3 i 4-letnich z rodzicami. Celem konkursu było: rozwijanie twórczej inwencji, kreatywności dzieci i rodzica, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz integracja dziecka i rodzica w czasie wspólnych prac plastycznych. W konkursie wzięło udział 15 dzieci z rodzicami z grupy I KRASNOLUDKI i II BIEDRONKI. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością w ujęciu tematu. Stosowane techniki plastyczne były różnorodne ,a choinki przepiękne. Jury w skladzie: Magdalena Kornowska, Marta Bielska- Brydzińska i Anna Raniszewska wyłoniło zwycięzców:

I MIEJSCE -Hubert Wacławski z mamą Dorotą

II MIEJSCE – Franciszek Drzewoszewski z mamą Ewą

III MIEJSCE – Dawid Wyka z mamą Eweliną.

Wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Sikorska z mamą Anną, Natalia Wysocka z mamą Danutą oraz Stanisław Jankowski z mamą Anną.

,,Jest taki dzień ,bardzo ciepły, choć grudniowy” – Jasełka w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas związany z tradycjami i obrzędami. Wiedzą o tym również dzieci z naszego przedszkola. Dnia 14 grudnia, przedszkolaki  z grupy VI zaprezentowały Jasełka. Dzieci wcieliły się w postacie Maryi, Józefa, aniołów, królów i pasterzy. Przedstawienie było wyjątkowe, a mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na tle bożonarodzeniowej dekoracji. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia. Jasełka obejrzeli zaproszeni goście: ks. Marian Wiśniewski, ks. Stanisław Grzywacz, dyrektor CUW Judyta Bagniewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Liliana Rostkowska, sekretarz Dorota Sokołowska.  Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń Pani Dyrektor  Doroty  Waleśkiewicz oraz księdza Mariana Wiśniewskiego  i w świątecznych nastrojach zasiedli do słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców dzieci z grupy VI „Sowy”. Do tej wspaniałej uroczystości, dzieci zostały przygotowane przez panie: Ewę Angerhoefer, Ewę Rogozińską i Edytę Zakrzewską.Takie uroczystości są już tradycją w naszym Przedszkolu i na pewno na długo pozostaną w pamięci dzieci i ich bliskich. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM, a szczególne podziękowania dla rodziców: Katarzyny Pilanz, Katarzyny Szypulskiej i Eweliny Chołaścińskiej .

 

Bajkowo w „Bajkowym Zakątku”

Zapisując dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników. 19 grudnia uczestniczyliśmy w uroczystości Pasowania na Przedszkolaka połączonej z oficjalnym otwarciem Nowego Oddziału Przedszkolnego Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Zakątek”. Uroczystość rozpoczęła się przecięciem wstęgi, której dokonała dyrektor przedszkola Teresa Rakocka w asyście Burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarek oraz dyrektor CUW Judyty Bagniewskiej. Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Dzieci z grupy „Tygryski” zaprezentowały to, czego nauczyły się w przedszkolu do tej pory. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie, po którym dzieci zostały obdarowane zabawkami przeznaczonymi do nowych sal. Jak na nazwę przedszkola przystało, było bajkowo.