Wpisy

admin-ajax

Podwójny jubileusz w szkole Podstawowej w Wąpiersku

30 lat temu Szkoła Podstawowa w Wąpiersku otrzymała na swojego patrona polskiego polityka, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Wincentego Witosa. Jubileusz szkoły to wyjątkowa okazja do wspólnego przeżycia na nowo minionych wydarzeń, wspomnienia wyjątkowych chwil i ludzi zasługujących na zapisanie ich na trwałe w pamięci.

Uroczystość, która miała miejsce 8 listopada, rozpoczęła się Mszą św. w Kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej, odprawioną przez księdza proboszcza Bogdana Kołodziejczyka. Następnie cała społeczność szkolna, nauczyciele, rodzice oraz  zaproszeni goście w towarzystwie pocztów sztandarowych przemaszerowali pod budynek szkoły. Dyrektor szkoły Piotr Kościński w obecności Doroty Zalewskiej, prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” odebrał meldunek od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego o gotowości wszystkich zebranych do udziału w jubileuszu. Po meldunkach i odśpiewaniu hymnu narodowego oraz hymnu szkoły przyszedł czas na odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Została ona przytwierdzona przy głównym wejściu do budynku. Odsłonięcia dokonali Dyrektor Szkoły Piotr Kościński, Prezes Stowarzyszenia Dorota Zalewska,  burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przedstawiciel kuratorium wizytator Jerzy Święszkowski oraz emerytowany Dyrektor Szkoły Jerzy Gadomski.

Goście skierowali do społeczności szkolnej gratulacje, życzenia i słowa uznania. Jerzy Święszkowski odczytał okolicznościowy list z Kuratorium Oświaty. Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek dziękując za zaproszenie, podkreślał radość z tak uroczystego obchodzenia 30 rocznicy nadania imienia – okazji, by przypomnieć nowemu pokoleniu uczniów, że ich patron był wyjątkowym bohaterem, symbolem polskości, osobą motywująca do rozwoju w duchu patriotyzmu.

Następnie emerytowany dyrektor szkoły Jerzy Gadomski , który przez 30 lat pełnił tę funkcję sięgnął do wspomnień z dawnych lat, szczególnie tych pięknych, wzruszających i tak odległych od dzisiejszej rzeczywistości. Historię tę o lata współczesne uzupełniła Dorota Zalewska. Tego dnia świętowano również niebywały jubileusz 20-lecia pracy Piotra Kościńskiego na stanowisku dyrektora tejże szkoły. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny, który w niezwykle ciekawy sposób przybliżył sylwetkę oraz barwną historię życia Patrona Szkoły. Ostatnim punktem jubileuszu było zwiedzenie Izby Pamięci, przegląd kronik i ekspozycji prezentujących historię szkoły.

Jubileusz był doskonałą okazją do przypomnienia uczniom, kto został postawiony im za wzór – bo przypomina on o polskiej kulturze, tożsamości i narodowości.

bty

Co słychać w naszych szkołach…

APEL PEPIESKI w SP 2

19 października w hali widowiskowo-sportowej naszej szkoły odbył się apel dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Apel rozpoczął chór piosenką „Ofiaruję Tobie panie mój” a następnie Wiktor Rakocki przeczytał tekst powitalny, wyjaśnił powód apelu i zaprosił uczniów do Familiady.

Przedstawiciele klas IV i VII oraz klas gimnazjalnych zmierzyły się w szkolnej Familiadzie z wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Dla obserwujących była to okazja do poszerzenia i utrwalenia wiedzy o Janie Pawle II. Największą wiedzą wykazała się klasa IIIb Gimnazjum i to właśnie oni wygrali szkolną Familiadę. Chór szkolny zaśpiewał jeszcze kilka piosenek” : „ Chodziłeś tu Panie”, „ List do Boga” i „ Barka”

Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy – SP Bryńsk

W naszej szkole,  po raz pierwszy została zorganizowana zbiórka  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elektrośmieci, to nieużywane, niepotrzebne już, urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Elektrośmieci klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Powinny być zbierane selektywnie, następnie poddawane są procesom odzysku, unieszkodliwienia trujących substancji oraz recyklingu. Zebrane przez naszą społeczność produkty przekazane zostały do zakładu przetwarzania elektrosprzętu, dzięki czemu mogą być wykorzystane do produkcji nowych przedmiotów.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie zaangażowali się w zbiórkę elektroodpadów. Dzięki ich  pomocy i chęci do wsparcia w szkole zebrano 3800 kg elektrośmieci. Serdecznie dziękujemy całej społeczności naszej szkoły za zaangażowanie w akcję. BAAARDZO zachęcamy do dalszego wspierania naszych inicjatyw!

Pasowanie na przedszkolaka

We wtorek,  24 października,  odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” dzieci z grupy: III, IV, V, VI. Przedszkolaki zaprezentowały rodzicom wiersze i piosenki, których się nauczyły. Następnie złożyły Ślubowanie, a Pani dyrektor Dorota Waleśkiewicz dokonała aktu pasowania. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki. Po części oficjalnej rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za liczny udział w uroczystości.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ KUNDELKA

Dnia 25 października swoje święto mają nasze kochane kundelki, dlatego też świętowania nie mogło ominąć Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Pani bibliotekarka Zuzanna Cybulska zorganizowała wspólnie z paniami: Beatą Zelmą i Natalią Żurek Dzień Kundelka dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Każde dziecko, tego dnia, mogło pochwalić się przyniesioną przez siebie maskotką – pieska. Były piękne dekoracje i miła atmosfera. Pani Zuzanna Cybulska przeczytała dzieciom terapeutyczną bajkę pt.: „Piesek Królewny Malwinki”. Następnie były luźne rozmowy o tym, jak należy się odnosić do swoich pupilków oraz wspólna zabawa przy piosence „Puszek – Okruszek”. Dzieciom wręczono też rysunki piesków do samodzielnego ozdobienia. Na zakończenie pani Cybulska przypomniała dzieciom o organizowanej w szkole akcji „Pomagajmy schronisku w Lidzbarku”. Pani bibliotekarka podziękowała za uwagę i pożegnała się z dziećmi.

Święto Pierwszaków w SP Bryńsk

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

12 października od samego rana w Szkole Podstawowej w Bryńsku panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie wszystkich klas ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała gorąco panią dyrektor, zastępcę Burmistrza,  rodziców, ,nauczycieli  i uczniów, a szczególnie serdecznie klasę pierwszą, której „oddała głos”. Starsi koledzy poprzebierani za rodzinę królewską wprowadzili pierwszaków w progi naszej szkoły. Uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

Następnie przyrzeczenia opieki nad swoimi pociechami złożyli rodzice.

Pani dyrektor życzyła pierwszakom sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece w szkole i poza nią. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I otrzymali legitymacje szkolne, pamiątkowe dyplomy i inne prezenty. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Profilaktyka w szkole

W tym dniu w klasach 2e i 3c Gimnazjum odbyły się pogadanki przeprowadzone przez pedagoga szkolnego Reginę Trandziuk i policjantkę Agnieszkę Domińską.

Była to kampania informacyjna rozpowszechniająca wiedzę, połączona z wyświetleniem krótkich filmików na temat handlu ludźmi.

Celem pogadanki było przybliżenie informacji na temat skali zjawiska handlu ludźmi omówienie zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą i nie tylko.

Liczymy na to, że  działania w zakresie profilaktyki i wychowania pozwolą uniknąć wielu tragedii i przyniosą oczekiwane rezultaty. Młodzież będzie posiadała wiedzę na temat zagrożeń oraz o tym gdzie szukać pomocy, będą bardziej czujni zauważając nadchodzące zagrożenia i będą potrafili reagować zanim wydarzy się tragedia.

Dzień Papieski w NSP Wąpiersk

W poniedziałek 23 października w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku wspominaliśmy świętego Jana Pawła II. Zebraliśmy się na uroczystym apelu na wstępie, którego dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał zebranych na czele z ks. proboszczem Bogdanem Kołodziejczykiem. Montaż słowno-muzyczny składał się z fragmentów biografii, wierszy i piosenek. Uczniowie mogli poznać życie naszego świętego rodaka. Akademię zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Apel przygotowali uczniowie klas VI-VII po opieką pań: Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej i katechetki Ewy Kochańskiej.

„Marzycielska Poczta” z Dłutowa

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dłutowie po raz pierwszy wzięli udział w akcji pisania listów w ramach ogólnopolskiej akcji „Marzycielska Poczta”. Dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły pisanie listów było wielkim przeżyciem bo przecież w obecnych czasach nie często nam się to zdarza. Dodatkowo, gdy uczniowie poznali profil, wiek i zainteresowania małej  Lenki z wielkim zaangażowaniem i przejęciem przystąpili do pisania listów i przygotowania laurek. W ruch poszły kredki, kolorowe papiery, naklejki, ozdoby po to, aby życzenia i dobre słowa przesyłane były najpiękniejsze. Mamy nadzieję, że nasze listy i kartki wywołają choć na chwilę uśmiech i radość Lenki. Dla dzieci z naszej małej szkoły była to prawdziwa lekcja pokazująca, że nawet tak drobne gesty mogą nieść dobro i sprawiać, że nasze życie staje się lepsze.

Rozwijają swoją kreatywność – SP1

W dniach 17- 24. 10. uczniowie z kółka plastycznego pod kierunkiem Magdaleny Zawackiej uczestniczyli  w ciekawych warsztatach plastycznych zdobienia drewna w technice  decoupage. Zajęcia odbywały się popołudniami w Sali Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku, a prowadziła je pani Magdalena Wacko. Uczestnicy  malowali drewniane pudełka, po czym ozdabiali je pięknymi  motywami. Warsztaty cieszyły się wielką popularnością  uczniów klas IV i V szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi i dwujęzycznymi  w Lidzbarku , a udział  w nich przyczynił się do rozwoju ich kreatywności.

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej w SP Bryńsk

Dnia 18 października roku w Szkole Podstawowej w Bryńsku, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcanie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim uczniowie złożyli przyrzeczenie, musieli wykazać się wiedzą na temat biblioteki i książek rozwiązując kilka zagadek. Następnie  wspólnie został odczytany wiersz Jana Brzechwy pt: ,,Kaczka Dziwaczka’’, zadaniem dzieci było uzupełnienie brakujących wyrazów w utworze. Egzamin został zdany celująco.  Po uroczystym ślubowaniu i przyjęciu uczniów w poczet czytelników nastąpiło wręczenie przez panią dyrektor: Iwonę Strungowską i bibliotekarkę: Annę Wileńską dyplomów,  zakładek do książek i drobnych upominków. Jednocześnie panie gratulowały wszystkim uczniom i życzyły wspaniałych przygód w świecie książek. . Ostatnim etapem tego obfitującego w przeżycia dnia było wypożyczenie przez dzieci swoich pierwszych woluminów. W tym momencie radość nowych czytelników była największa. Biblioteka szkolna zaprasza uczniów codziennie!

Pasowanie na Przedszkolaka w Lidzbarku

26 października w przedszkolu miejskim w Lidzbarku odbyło się „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Dzień ten  pozostanie na długo  w pamięci trzylatków  oraz ich rodziców. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia części artystycznej w której „Krasnoludki” zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód jak wiele potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i tańce. Przedszkolaki były bardzo przejęte, ale poradziły sobie znakomicie, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami. Rodzice z dumą obserwowali swoje pociechy i upamiętniali ich występy na zdjęciach. Po części artystycznej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, słuchać pani, pomagać kolegom, pięknie zjadać posiłki i być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani Dyrektor  dokonała uroczystego pasowania  przez symboliczne dotknięcie ramienia dziecka dużym ołówkiem.  Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy  przedszkolak otrzymał wielki ołówek i upominki. Po uroczystości czekał na „nowych” przedszkolaków i rodziców, poczęstunek.

Zapraszamy na naszą stronę przedszkola: plidzbark.edupage.org

Gimnazjaliści z Dłutowa w Olsztynie

12 października klasa II gimnazjum wraz z panią Lidią Zastawną i panią Marzanną Nąć byli na wyjeździe Olsztynie. Na początek było Planetarium, gdzie uczniowie wzięli udział w pokazie „Ruchy Ziemi i jej następstwa”. Później Park Trampolin 7, a ostatnim punktem był seans filmowy „Azyl” (Jan i Antonina Żabińscy, którzy w czasie wojny ukrywali Żydów w warszawskim ZOO).

Konkurs patriotyczny w lidzbarskim przedszkolu

24 października, odbył się w przedszkolu „ Konkurs piosenki patriotycznej” dla dzieci 6-letnich.

W konkursie wzięli udział: Julia Bielińska z grupy Pszczółki, Maja Chołaścińska, Lena Nizgorska i Szymon Pilanz  z grupy Sowy. Dzieci śpiewały piosenki patriotyczne: „Nasze polskie ABC”, „Dzień dobry Syrenko”, „Moja Ojczyzna”. Jury miało nie lada trudne zadanie. Po burzliwych naradach pierwsze miejsce zajęła Lena Nizgorska, drugie miejsce Szymon Pilanz, trzecie miejsce  egzekwo Julia Bielińska i Maja Chołaścińska. Zwycięzca konkursu będzie reprezentował nasze przedszkole w „Przeglądzie piosenki patriotycznej” w MGOK w Lidzbarku. Gratulujemy!!!

admin-ajax

Co słychać w naszych szkołach…

Dzień Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 1

„Nauczyciel dobrze wie ile w głowie zmieści się, nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa”- tymi słowami piosenki uczniowie zaczęli uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami sportowymi i dwujęzycznymi w Lidzbarku. Apel przygotowały klasy III d i III f pod kierunkiem nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej pani Eweliny Wojciechowskiej  i pani Eweliny Janickiej . Wesołe piosenki zaśpiewały dzieci należące do szkolnego chóru Biedronki  pod kierunkiem  pań Aleksandry Trzaskalskiej i Magdaleny Zawackiej.

Uczniowie przedstawili montaż  słowno- muzyczny, w tym także i taniec  dla wszystkich nauczycieli. Na koniec wszystkim paniom dzieci złożyły życzenia i wręczyły pięknego kwiatka.  Na apelu obeni byli goście w osobach pani dyrektor Beaty Piątkowskiej  i pani wicedyrektor Marii Tonkowicz. Dekoracje wykonali uczniowie z kółka plastycznego pod kierunkiem Magdaleny Zawackiej.

SP Bryńsk

16 października w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której zgromadzili się nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i zaproszeni goście. Akademię szkolną przygotowali uczniowie zajęć teatralnych i chóru szkolnego. Młodzi artyści słowem i pieśnią uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność  i  troskę o dobro wychowanków. Uśmiechniętym nauczycielom wręczono kartki z życzeniami i kwiaty. Na zakończenie uroczystości  głos zabrała dyrektor Iwona Strungowska, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

SP Wąpiersk

W piątek 14 października odbył się w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazał pracownikom szkoły dyrektor szkoły Piotr Kościński i podziękował za trud włożony każdego dnia kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. Również serdeczne życzenia wszystkim pracownikom przekazała pani Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Dorota Zalewska. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie. W części artystycznej  uczniowie z klasy IV-VII pod kierunkiem pań: Anety Drankowskiej, Wiesławy Tamiły i Danuty Kordalskiej opiekunki chóru szkolnego śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów oraz wyrazili wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. Swoimi występami dostarczyli zebranym gościom wielu miłych wrażeń. Dyrektor szkoły przedstawił nowy Samorząd Szkolny w składzie: Izabela Wiśniewska – przewodnicząca, Radosław Maciejewski – zastępca, Dominik Iwan – skarbnik, Alicja Napiórkowska – sekretarz.  W imieniu uczniów Izabela Wiśniewska przewodnicząca Samorządu Szkolnego złożyła życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz ks. Proboszczowi Bogdanowi Kołodziejczykowi. W tym dniu prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” wręczyła nagrodę dyrektorowi szkoły. Nagrody dyrektora szkoły otrzymali również nauczyciele: pani Dorota Zalewska, pani Aneta Drankowska, pani Maria Gutowska, pani Beata Kościńska, pani Barbara Klimowska-Lewandowska, pani Danuta Kordalska, pani Ewa Kochańska, pani Wiesława Tamiła oraz pracownicy szkoły: pani Bożena Rybka i pan Sławomir Zakrzewski. Cała uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.

SP KIEŁPINY

13 października w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbył się apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Aby uczcić ten dzień uczniowie szkoły, pod kierunkiem pani Ireny Machujskiej przygotowali część artystyczną. Na początku apelu wystąpiła pani dyrektor Gabriela Marcinkowska, która przywitała społeczność szkolną i zaproszonych gości. Swoją obecnością szkołę zaszczycili: księgowa pani Alina Stachewicz z mężem, pani Ewa Kosińska emerytowany nauczycie oraz rodzice. Uczniowie poprzez wiersze i piosenki podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Wyrazem wdzięczności były też kwiaty i piękne laurki. Niespodzianką dla pracowników szkoły był tort od wszystkich uczniów, który upiekła pani Danuta Paradowska z Kiełpin. Tort był pyszny! Serdecznie dziękujemy pani Danucie. Po części artystycznej ponownie głos zabrała pani dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Słowa podziękowań za wszelką pomoc w realizowaniu wspólnego celu, jakim jest wychowania młodego człowieka zostały również skierowane do pracowników administracji i obsługi. Następnie pani dyrektor wręczyła, jak corocznie nagrodę dyrektora szkoły oraz akt nadania nauczyciela kontraktowego. Wszystkim pracownikom oświaty z okazji jakże ważnego święta, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia….. By czasu starczyło na wszystko, aby w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło.

SP Dłutowo

13 października w Szkole Podstawowej w Dłutowie miało miejsce oficjalne włączenie uczniów klasy pierwszej w poczet społeczności szkolnej.

Wychowankowie pani Marzeny Kacprzak  zaprezentowali zgromadzonym w sali gimnastycznej  rodzicom, dyrekcji, nauczycielom, panu burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi, przedstawicielce policji oraz  starszym kolegom swoje umiejętności wokalne, taneczne, matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze i społeczne. Najmłodsi wykazali się również dzielnością podczas picia soku z cytryny. Za swój występ i wielkie zaangażowanie dzieci otrzymały wiele braw, a następnie pani wicedyrektor Irena Leszczewicz oficjalnie pasowała ich na uczniów. Następnie pierwszoklasistom wręczone zostały słodkie upominki, a także praktyczne prezenty w postaci plecaków i odblasków.

Dalsza część występów w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej poświęcona została pracownikom szkoły. Obejrzeli oni pełne humoru przedstawienie pod hasłem ,,Współczesny Nauczyciel ”, przeplatane piosenkami w wykonaniu uczniów klas czwartych. W tym dniu nie zabrakło również serdecznych życzeń i kwiatów dla osób związanych z oświatą.

SP Bryńsk w Toruniu

11 października czniowie klas IV-VII SP Bryńsk wraz z opiekunami wybrali się do Teatru Baj Pomorski w Toruniu na spektakl „Robinson Crusoe” w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego, będący luźną adaptacją powieści Daniela Defoe „Przypadki Robinsona Crusoe”. Przedstawienie to było barwną, przygodową opowieścią o potrzebie akceptacji i tolerancji, z piękną scenografią i efektami dźwiękowymi. Wszyscy widzowie byli pod wielkim wrażeniem tej inscenizacji, biorąc też interaktywny udział w niektórych scenach tego przedstawienia. Po spektaklu wszyscy udali się na posiłek i małe zakupy w galerii handlowej. Był to bardzo udany wyjazd i na pewno nie ostatni w tym roku szkolnym!

SP KIEŁPINY – BICIE REKORDU RESUSCYTACJI KRĄŻENIWO – ODDECHOWEJ

16 października obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji co roku Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizuje rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.  Cel to promowanie nauki pierwszej pomocy. W tym roku również Szkoła Podstawowa w Kiełpinach przyłączyła się do bicia rekordu. Organizatorem przedsięwzięcia była pani Ewelina Falba. W akcji wzięli udział: pielęgniarka szkolna pani Aldona Kordalska, przedstawiciel OSP w Kiełpinach pani Martyna Wysocka, nauczyciele, uczniowie klas 0–VII oraz chętni rodzice. Na początku pielęgniarka przeprowadziła pogadankę oraz krótkie szkolenie dla wszystkich uczniów. Do bicia rekordu przystąpili uczniowie klas IV-VII, rodzice i nauczyciele.

 

SP KIEŁPINY – DZIEŃ GODNOŚCI

18 października obchodziliśmy Światowy Dzień Godności pod hasłem „Różni, ale równi”. W Polsce wydarzenie to obchodzone jest od 2009 roku. W Szkole Podstawowej w Kiełpinach akcję przeprowadziła pani Ewelina Falba. W klasach IV-VII zorganizowała warsztaty, w ramach których przeprowadziła pogadankę oraz rozdała ulotki. Poprzez takie wydarzenia chcemy pokazać uczniom, że każda różnica może być wzbogacająca i budująca dla społeczności, w której żyją. Jak również, że bez względu na wszystkie różnice łączą ich te same prawa oraz podobne marzenia, potrzeby, obawy czy upodobania. Tegoroczna edycja wydarzenia ponownie odbywa się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka.

Ciekawa lekcja w Interaktywnym Muzeum w Działdowie – SP Bryńsk

10 października uczniowie klas „0”-III ze Szkoły Podstawowej w Bryńsku wzięli udział w wycieczce do Muzeum Interaktywnego w Działdowie. Podczas zwiedzania dzieci zapoznały się z dziejami zakonów rycerskich i historią miasta Działdowa. Na multimedialnych ekranach dotykowych i projekcjach mogli podziwiać  makiety zamków i animacje bitew. Poznali także tajniki życia codziennego mieszkańców, zamków i miast oraz mogły wykonać sobie samodzielnie fotografię w stroju średniowiecznym. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sala, w której uczniowie mieli możliwość przymierzyć części zbroi czy pobawić się rycerskimi rekwizytami. Wycieczka była aktywną formą edukacji, a uczestnicy wrócili z niej zadowoleni i pełni wrażeń.

Wycieczka do Olsztyna

12 października  przedszkolaki z grupy SOWY i WIEWIÓRKI uczestniczyły w wyciecze autokarowej do Teatru Lalek w Olsztynie. Celem wycieczki było obejrzenie spektaklu „Czarodziejski  koncert”  w wykonaniu profesjonalnych aktorów, rozbudzanie  zainteresowań teatralnych  dzieci, oraz uczenie  się  kultury  odbioru  sztuki. Niewidoczni dla publiczności aktorzy, z najpospolitszych przedmiotów, przy pomocy rąk i ultrafioletowego światła, wyczarowywali niesamowite obrazy. Było to przedstawienie o  radościach, smutkach i marzeniach. Dzieciom bardzo podobał  się spektakl  dlatego nagrodziły aktorów gromkimi brawami. Kolejnym punktem wycieczki była zabawa w „Małpim gaju”. Zabawie i radości nie było końca. Dzieci brały kąpiel w basenie z piłkami, skakały na piłkach, jeździły kolorowymi samochodzikami, zjeżdżały na zjeżdżalniach oraz grały w wielkie gry elektroniczne. W trakcie zabaw dzieci miały też atrakcje w postaci malowania buziek i rączek.  Na koniec dzieci pojechały do restauracji  McDonalds. Był to naprawdę udany i miły dzień pełen atrakcji.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ PAPIESKI 2017

„Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem obchodzony jest w całej Polsce XVII Dzień Papieski. Dzień ten powstał z inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i obchodzony jest od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ten dzień uczczono również w Szkole Podstawowej w Kiełpinach. Uczniowie, pod kierunkiem katechetki pani Agnieszki Witkowskiej przygotowali część artystyczną. Społeczność szkolna miała okazję śpiewać pieśni religijne, a zwłaszcza „Barkę” ukochaną  pień Jana Pawła II. Na korytarzu szkolnym przygotowano wystawkę poświęconą Ojcu Świętemu oraz wykonano gazetkę ścienną.

ŚWIĘTO DRZEWA w lidzbarskim przedszkolu

10 października obchodziliśmy w przedszkolu „Święto drzewa”. W tym dniu dominował wśród dziecięcych strojów kolor zielony. We wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się zajęcia związane z tematyką ochrony przyrody. Dzieci dowiedziały się o roli drzew w naszym życiu, a także dlaczego obchodzimy takie święto. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne przedstawiające DRZEWA, różnymi technikami plastycznymi. Bardzo ważnym punktem dnia był przemarsz ulicami miasta, podczas którego dzieci rozdawały mieszkańcom własnoręcznie wykonane listki z napisem BĄDŹ PRZYJACIELEM PRZYRODY.  Przedszkolaki miały na głowach „leśne korony” z liści i transparenty przedstawiające drzewa. Po przemarszu dzieci udały się na boisko przedszkolne aby wspólnie posadzić drzewko -BUK, jako wyraz dbania o naszą przyrodę. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Lidzbark i pani Joannie Bilskiej za otrzymane drzewko.

XVII Dzień Papieski w SP w Dłutowie

XVII Dzień Papieski obchodzono w szkole w Dłutowie 16 października 2017 roku.

Główne hasło, które przyświecało tej uroczystości zamknięto w słowach „Idźmy naprzód z nadzieją”.

16 Października 2017 r. o godz. 8.30 społeczność Szkoły Podstawowej zgromadziła się w miejscowym kościele parafialnym, gdzie uczestniczyła w celebracji Mszy Świętej poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II. Po powrocie do szkoły uczniowie i pracownicy wzięli udział w uroczystym apelu poświęconym tej wyjątkowej postaci – nauczycielowi życia. Oprócz montażu słowno – muzycznego wrócono pamięcią do dnia powołania Karola Wojtyły na „Tron Piotrowy”. Społeczność szkolna miała również możliwość obejrzenia materiałów archiwalnych z owych emocjonujących wydarzeń, co sprawiło, że w niejednym oku zakręciła się łza.

 

DEN 2017

Niezwykły Dzień Nauczyciela

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Wyjątkowy moment, kiedy uczniowie i rodzice mogą docenić pracę pedagogów. Z tej okazji na uroczystą galę, w piątek 13 października burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek zaprosił prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi. Nie zabrakło także emerytowanych pedagogów. Były kwiaty, życzenia i laurka artystyczna, w postaci recitalu fortepianowego Stanisława Deji z libańską sopranistką Nadine Nassar. – To dzięki pracy pedagogów szkoły w naszej gminie są wyjątkowe – mówił burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek – Dziękuję za wasze zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi się spotykamy. Podczas gali laur Dyrektora Roku 2017 z rąk Burmistrz Lidzbarka odebrała Beata Kozłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupie. Nauczycielem Roku 2017 została Halina Jarzynka, pedagog z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku. Po raz pierwszy wyróżniono Pracownika Roku. Wyjątkowy tytuł i statuetka trafiła w ręce Sekretarza Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku, Barbary Zakrzewskiej.

Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród dyrektorów wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom obsługi. Niemałą niespodziankę stanowiły kwiaty i podziękowania dla p.o. dyrektora Centrum Usług Wspólnych Katarzyny Stefańskiej. Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych w ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za dotychczasową rzetelną pracę i zaangażowanie.

 

 

co słychac w naszych szkołach

Co słychać w naszych szkołach…

„Pięknie żyć”- spektakl  słowno- muzyczny dla klas czwartych w SP 2

We wtorek, 10 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku przy ul. Nowej 10 z inicjatywy polonistki, Barbary Skuzy został przedstawiony spektakl dla uczniów klas czwartych.

Uczennice kl. IIIb  gimnazjum wystąpiły w roli księżniczek Dysneya w wyreżyserowanym przez siebie montażu słowno- muzycznym pt. ” Pięknie żyć”. Część artystyczna miała na celu zwrócenie dzieciom uwagi na to, jak ważna  w życiu każdego jest :przyjaźń , wzajemna akceptacja, współpraca; jaką pozytywną moc mają dobre marzenia. Ponadto, aby pięknie żyć, trzeba się wzajemnie szanować, rozwijać zainteresowania i czynić dobro.

Spotkanie czwartoklasistów zostało wzbogacone wystąpieniem pani pedagog,  R. Trandziuk oraz  pani pielęgniarki , M. Bojanowskiej. Panie przypomniały uczniom o konieczności przestrzegania w szkole i poza szkołą zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.

SP Kiełpiny – DZIEŃ PIECZONGO ZIEMNIAKA

W pierwszych dniach jesieni odbył się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach piknik jesienny. „Święto Pieczonego Ziemniaka” był okazją, by zaprosić do wspólnej zabawy całe rodziny. Główny cel imprezy, to stworzenie okazji do nawiązania kontaktu rodziców ze szkołą i wywołanie radości ze wspólnych zabaw. W zabawach inspirowanych przez nauczycielki uczestniczyli zgromadzeni rodzice i dzieci. Były różnego rodzaju zabawy ruchowe i konkursy. Główną atrakcją pikniku było ognisko z kiełbaskami. Można było też zjeść pieczone ziemniaki. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje, bo apetyt dopisywał zarówno dzieciom jak i dorosłym. Piknik był też okazją do zaangażowania tatusiów w przygotowanie ławeczek z palet. Serdecznie dziękujemy panom: Sławomirowi Józefowicz, Radosławowi Rynkiewicz i Markowi Stankowskiemu. Pogoda dopisała, więc piknik możemy zaliczyć do udanych.

Spotkanie z policjantem w SP Dłutowo

W poniedziałek, 2 października odbyło się w naszej szkole spotkanie z panem policjantem. Młodzi uczestnicy spotkania mogli utrwalić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Policjant przybyły na spotkanie omówił zasady bezpiecznego poruszania się na drogach jako pieszy, jako rowerzysta oraz pasażer pojazdu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance rozwijając swe wiadomości.

„Projekt na przyszłość” w lidzbarskim liceum

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku realizowany jest projekt pt. „Projekt na przyszłość” Nr RPWM. 02.02.01-28-0137/16 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt ten kierowany jest do 6 nauczycieli i 40 uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego w Lidzbarku w okresie czerwiec 2017 r.- lipiec 2018 r. Obejmuje 3 typ projektu, tj. korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Jest realizowany przez następujące działania:

– Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

– Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania
z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

– Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Wzrost kompetencji cyfrowych wśród 6 nauczycieli/lek i podniesienie kwalifikacji 40 uczniów/uczennic Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K.K. Baczyńskiego
w Lidzbarku poprzez wykorzystanie zakupionego wyposażenia w postaci narzędzi TIK. Zadanie projektu to: wyposażenie, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów w 4 grupach. Efektem projektu będzie wysokowykształcona kadra LO, przygotowana do pracy z młodzieżą wykorzystująca narzędzia TIKw codziennej pracy dydaktycznej. Dodatkowo uczniowie podniosą swoje kompetencje informatyczne poprzez co będą mieli większe szanse dostać się na wymarzone uczelnie wyższe lub szybciej znaleźć się na rynku pracy.

Wartość projektu: 236294,56 zł.

Zawody strzeleckie 

26 września na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Lidzbarku odbyły się Szkolne  Zawody Strzeleckie  o Puchar Burmistrza Lidzbarka dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
Jak każdego roku zawody cieszyły się dużą frekwencją. Zawodnicy strzelali z odległości 10 metrów w jednej serii próbnej i dwóch ocenianych po 5 strzałów. Zwycięską drużynę SP Bryńsk reprezentowali uczniowie klasy VII: Filip Grodziński, Kamil Więcławski i Grzegorz Ziółkowski,  którzy zdobyli ogółem 218 punktów i tym samym zajęli  I miejsce  w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych.

Klasyfikacja ogólna:

1 miejsce: SP Bryńsk
2 miejsce: SP nr 1 Lidzbark
3 miejsce: SP Wąpiersk
4 miejsce: SP Słup
5 miejsce: SP Dłutowo

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w SP Dłutowo

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Propaguje taką formę lektury, ponieważ rozwija ona wyobraźnię i buduje więzi między czytającymi. Święto ma w naszym kraju już 16 tradycję, zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji, w naszej szkole uczniowie klasy IIIb (Martyna, Natalia, Karina, Rafał i Piotr) odwiedzili dzieci z klas I –III i zerowej, żeby poczytać dzieciom bajki i opowieści. Każda klasa otrzymała w prezencie dyplom oraz obrazkowy dekalog dobrego czytelnika.

Dzień Tabliczki Mnożenia 

SP Słup

29 września dzieci w SP Słup bawiły się matematyką pod okiem Pani Justyny Bartnickiej, która przygotowała ciekawe rozgrywki w mnożeniu.

SP Bryńsk

Tego dnia w SP Bryńsk również zorganizowano obchody VII edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W ramach tych obchodów uczniowie klas IV-VII wykonali szereg rysunków i plakatów związanych z tabliczką mnożenia. W każdej klasie odbyły się też eliminacje do szkolnego konkursu sprawdzającego wśród uczniów znajomość pamięciowego mnożenia i dzielenia liczb. Do wielkiego finału awansowało 12 osób (3 najlepsze osoby z każdej klasy), gdzie po zaciętej walce poznaliśmy uczniów najlepiej znających tabliczkę mnożenia w SP Bryńsk w 2017 roku:

1 miejsce Paweł Klejnowski,
2 miejsce Julia Rynkowska,
3 miejsce Emilia Drankowska.

Pozostałe wyniki konkursu w poszczególnych klasach:

Klasyfikacja konkursowa w klasie IV
1 miejsce Wiktoria Kułakowska,
2 miejsce Krzysztof Piotrowski,
3 miejsce Ewelina Krzemińska.

Klasyfikacja konkursowa w klasie V
1 miejsce Julia Rynkowska,
2 miejsce Maja Wieczorek,
3 miejsce Marta Sulkowska.

Klasyfikacja konkursowa w klasie VI
1 miejsce Paweł Klejnowski,
2 miejsce Dominika Karpińska,
3 miejsce Igor Pawelski.

Klasyfikacja konkursowa w klasie VII
1 miejsce Kamil Więcławski,
2 miejsce Marta Bartkowska,
3 miejsce Emilia Drankowska.

SP Kiełpiny

Już na początku września przy sali matematycznej w Szkole Podstawowej w Kiełpinach zawisła gazetka przypominająca o „matematycznym” święcie. Tego dnia zarówno uczniowie klas starszych jak i młodszych mieli szansę na powtórkę tego podstawowego zagadnienia matematycznego. Już na zajęciach świetlicowych dzieci mogły się zmierzyć z pierwszymi zagadkami matematycznymi. Dla młodszych były kolorowanki matematyczne, a dla starszych łamigłówki. Na poszczególnych lekcjach matematyki uczniowie korzystali z zadań przygotowanych na stronie matzoo.pl oraz zagadek przygotowanych przez twórców Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Podczas przerw klasa VI spacerując po szkolnym korytarzu rozdawała młodszym i starszym kolegom losy zawierające przykłady matematyczne. Uczniowie, którzy prawidłowo odpowiadali na pytania otrzymywali odznaki eksperta tabliczki mnożenia. Klasa IV na przerwie rozdawała wszystkim pamiątkowe tabliczki mnożenia, które uczniowie mogli zabrać do domu lub zostawić w szkolnej szafce.

SP KIEŁPINY – UDZIAŁ W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

Już po raz  24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Kiełpinach pracownicy Welskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzili pogadankę, podczas której przypomnieli ideę SPRZĄTANIA ŚWIATA, Zwrócili uwagę, że akcja zmienia swój charakter, kładąc teraz nacisk na uświadamianie społeczeństwa, Pracownicy parku przypomnieli też uczniom, których śmieci nie należy zbierać. Jak co roku uczniowie szkoły w Kiełpinach aktywnie wpisali się w realizację idei akcji. Po otrzymaniu rękawiczek i worków poszczególne klasy zbierały śmieci na wyznaczonym terenie. Jesteśmy przekonani, że podjęte przez szkołę działania przyczyniły się w znacznym stopniu do wzrostu świadomości ekologicznej uczniów.

SONY DSC

Wycieczki w naszych szkołach

Wycieczki SP Bryńsk

Wycieczka klas ,,0” – III

19 czerwca młodsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili Wioskę Garncarską w Kamionce koło Nidzicy. Oglądaliśmy kompleks starych zabudowań, gdzie mieściły się pracownie plastyczne i ceramiczne. Ciekawostką była stara stodoła, która służyła ze scenę w  amfiteatrze. Dowiedzieliśmy się również na czym polega technika wytwarzania wyrobów ceramicznych z gliny i mieliśmy okazję wykonać kubeczki i miseczki według własnego pomysłu. Potem obejrzeliśmy film przyrodniczy w kinie 3D i zwiedziliśmy rajski ogród oraz całą wioskę. Na zakończenie zajęć posililiśmy się kiełbaską samodzielnie upieczoną na ognisku. Ale wiadomo, że wszystko co dobre szybko się kończy. Do domów wracaliśmy  zadowoleni  i radośni z aktywnie spędzonego czasu.

Wycieczka do Gdańska

Tradycyjnie pod koniec roku szkolnego SP Bryńsk organizowane są wycieczki pokazujące ciekawe miejsca w naszym kraju. W tym roku 8 czerwca uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili piękne miasto Gdańsk. Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Nauki Hewelianum, gdzie można było interaktywnie poznawać zjawiska przyrodnicze występujące w otaczającym nas świecie, przeżyć przez chwilę szalejący dookoła huragan, popływać łódką po tropikalnej rzece, zbadać swoją wagę na Księżycu czy doładować telefon siłą własnych mięśni. Drugim punktem wycieczki był rejs pięknym galeonem na Westerplatte, gdzie uczniowie dowiedzieli się dlaczego to miejsce jest tak ważne w historii Polski. Następnie wszyscy udali się do zabytkowej części Gdańska, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzili najstarsze i najciekawsze miejsca tej części miasta.

Wycieczka do OSP w Bryńsku

1 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I – III miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. W tym celu została zorganizowana wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku. Dzięki życzliwości pana strażaka mogły obejrzeć samochód i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka. W trakcie spotkania strażak Michał Kwiatkowski przybliżył dzieciom tajniki swojej pracy, przekazał cenne informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo im się podoba, a niejedno dziecko w przyszłości chciałoby pracować w Straży Pożarnej.

Wycieczka do Leśnictwa Borówno

20 czerwca uczniowie klas ,,0” – III wraz z opiekunami udali się na pieszą wycieczkę do Leśnictwa Borówno. Drogę przez las umilał nam śpiew ptaków i z ciekawością wypatrywaliśmy innych mieszkańców lasu. Przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt to ciekawa lekcja przyrody. Po dotarciu na miejsce pan leśniczy Mariusz Rybicki i podleśniczy Jarosław Antosiak opowiedzieli nam o innych mieszkańcach lasu. Potem z apetytem zjedliśmy kiełbaską upieczoną na ognisku. Czas spędzony w leśniczówce to również czas zabaw na świeżym powietrzu, a także korzystanie z darów natury – zbieranie poziomek. Dużą niespodziankę sprawili nam panowie: Ryszard Grzelak i Krzysztof Pepel odwożąc nas do szkoły wozem konnym. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych u tak małych dzieci.

Wyjazd do MGOK

19 czerwca 2017 r. uczniowie klas starszych SP Bryńsk odwiedzili Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Zorganizowano tam spotkanie z poszukiwaczem skarbów Michałem Młotkiem z Iławy, który przedstawił nam swoją  pasję – poszukiwanie starych przedmiotów i odkrywanie historii miasta Iławy. Następnie miłośnicy muzyki ludowej z różnych regionów Polski przeprowadzili dla wszystkich krótki kurs tańców ludowych. Uczniowie i nauczyciele mogli poznać kilka kroków i figur tanecznych bawiąc się przy tym doskonale. To była świetna lekcja, promująca aktywną formę spędzania wolnego czasu poprzez taniec, który bardzo dobrze wpływa na integrację międzyludzką.

SP KIEŁPINY – WAKACYJNY WYJAZD DO WŁADYSŁAWOWA

W ramach wypoczynku letniego, 26 czerwca zorganizowano dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kiełpinach wycieczkę do Władysławowa. Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe Opoka na zorganizowanie wyjazdu pozyskało dofinansowanie z Fundacji PKO BP. Z wyjazdu skorzystało 33 dzieci. Wczesnym rankiem, pierwszego dnia wakacji dzieci wyruszyły na letnią przygodę. W pierwszej kolejności „wycieczkowicze” udali się do Ocean Parku we Władysławowie. Obiekt ten oferuje dzieciom wiele atrakcji, m.in.: ogromny plac zabaw, wodospad  oraz modele zwierząt morskich wykonane w skali 1:1. Szczególne zainteresowanie i podziw dzieci wzbudził 34 metrowy model płetwala błękitnego, który tryskał wodą. Zaskakujące było też interaktywne show z udziałem  wygadanego wielorybka Błękitka, który ciekawie opowiadał o życiu i zwyczajach wielorybów. Uczestnicy wyjazdu chętnie obejrzeli wystawę rzeźbionych ryb oraz akwarium z żywymi rekinami. Moc pozytywnych emocji dostarczył dzieciom pobyt w domku z gigantycznymi klockami Lego. Na głodnych i spragnionych czekał bar, który oferował menu dostosowane do gustu dzieci. Każdy znalazł coś dobrego dla siebie. Następnym punktem wycieczki była Latarnia Morska w Rozewiu oraz zejście nad morze. Ostatnim miejscem, które odwiedziły dzieci były Groty Mechowskie, które leżą we wsi Mechowo koło Pucka. Wysokość jaskini nie przekracza 2 m, a więc przejście korytarzami było dla dzieci ogromnym przeżyciem. Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na zakup pamiątek. W drodze powrotnej dzieci odpoczęły i posiliły się w McDonald’s. Pomimo zmęczenia wszyscy wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Zarząd Stowarzyszenia Opoka oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Kiełpinach serdecznie dziękują Fundacji PKO BP za otrzymane wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było spełnienie dziecięcych marzeń.

 

admin-ajax

Zakończenie roku w naszych szkołach

SP Bryńsk

Po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. Dominika Fiszera, cała społeczność szkolna udała się do szkoły na apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Grupa teatralna działająca w szkole oraz chór szkolny „Słowiczek” przedstawiły wesołą część artystyczną pod hasłem „Idę na plażę”. Dyrektor szkoły, Iwona Strungowska podsumowała rok szkolny 2016/2017, wręczyła nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce oraz życzyła uczniom jak i nauczycielom bezpiecznych, udanych wakacji.

Po wakacjach wypoczęci i pełni energii wrócimy w tym samym składzie, by zmierzyć się z kolejnymi zadaniami, jakie niesie za sobą edukacja. Życzymy wszystkim cudownej pogody i „ruszajcie na plażę”! Do zobaczenia we wrześniu!

SP Słup

23 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uczniowie z koła artystycznego Eco Art, pod kierunkiem Pani Jolanty Jonowskiej, przygotowali część artystyczną o wakacjach, ponieważ wyjątkowo w tym roku nie żegnaliśmy absolwentów. Oprawę muzyczną, jak zwykle przygotowała Pani Dyrektor. Pani Dyrektor Beata Kozłowska podziękowała wszystkim przyjaciołom naszej szkoły, rodzicom, którzy szczególnie angażują się w pomoc naszej placówce. Panie Grażyna Ciesielska – Prezes Stowarzyszenia Społeczno- Oświatowego „Szansa” oraz Pani Dyrektor Beata Kozłowska podziękowały sobie wzajemnie za owocną współpracę oraz podkreśliły szczególnie, że nasze wspólne oddziaływania – nauczycieli, członków stowarzyszenia, rodziców i księdza Proboszcza, sprawiają, że działamy tak prężnie i możemy się rozwijać z korzyścią dla naszych uczniów. Wyróżniono uczniów, którzy osiągają wysokie noty w nauce, sporcie, frekwencji i czytelnictwie. Wiktoria Szynaka otrzymała też specjalną nagrodę dla najlepszego ucznia w szkole ufundowaną przez księdza Piotra Nowaka. Dziewczynki z koła tanecznego zaprezentowały ułożone przez Panią Grażynę Kacprowicz układy taneczne.

SP KIEŁPINY

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kiełpinach tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 8.00 mszą św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Na korytarzu szkolnym zabrzmiał ostatni dzwonek i o godz. 9.00 nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Na wstępie pani dyrektor Gabriela Marcinkowska przywitała wszystkich i rozpoczął się uroczysty apel. Po występie przygotowanym przez pod kierunkiem pani Ireny Machujskiej, nastąpiło wręczenie uczniom nagród i świadectw z wyróżnieniem W roku szkolnym 2016/2017 prymusami okazali się: KLASA II: Izabela Piórkowska, Sandra Sadowska; KLASA III: Karolina Truszczyńska, Amelia Gurzyńska, Daniel Lewandowski, Nikola Wielgoszyńska, Nadia Rynkiewicz; KLASA V: Andżelika Nadolska śr. ocen 5,09, Michał Kleist śr. ocen 5,09, Paulina Marchlewska śr. ocen 4,82, Szymon Jaroszewski śr. ocen 4,82; KLASA VI: Karol Puczyński śr. ocen 5,73, Cezary Lewandowski śr. ocen 5,64, Oliwia Łukaszewska śr. ocen 5,27, Karolina Brzozowska śr. ocen 5,27, Kacper Konopka śr. ocen 4,82. Na zakończenie pani dyrektor serdecznie podziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Rada rodziców również podziękowała nauczycielom i pracownikom wręczając piękne bukiety kwiatów. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby we własnym gronie dokończyć zakończenie roku szkolnego. Zostały wręczone pozostałe świadectwa i nastąpiło pożegnanie z wychowawcami.

admin-ajax

Co słychać w naszych szkołach…

SUKCESY UCZNIÓW SP KIEŁPINY

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinach często biorą udział w organizowanych konkursach, nie tylko gminnych, ale także powiatowych i ogólnopolskich. W ostatnim czasie uczennice z klasy trzeciej wzięły udział w Powiatowym Konkursie Literackim „Krajobrazy słowa” 2017 zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku. Prace na konkurs napisały: Amelia Gurzyńska, Nadia Rynkiewicz i Karolina Truszczyńska. We wtorek 30 maja ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody. Amelka Gurzyńska napisała piękne opowiadanie pt.: „Czy małe dzieci to też ludzie?” i w swojej kategorii wiekowej zajęła III miejsce. W piątek 9 czerwca uczennice z klasy II Anna Sadowska i z klasy III Karolina Truszczyńska brały udział w V Gminnym Konkursie Ortograficznym w Lidzbarku. Uczniowie rozwiązywali zadania konkursowe i zmierzyli się z pułapkami ortograficznymi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury. Karolina w swojej kategorii wiekowej poradziła sobie super i zajęła II miejsce. Do konkursu ortograficznego uczennice przygotowywały wychowawczynie klas: Karolinę pani Dorota Waleśkiewicz, Anię pani Irena Machujska. Uczniowie szkoły wzięli również udział w regionalnym konkursie dla młodzieży szkolnej „MÓJ LAS” XXX edycja 2016/2017 organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody. Uczeń klasy V Michał Kleist wykonał pracę na temat: „Drzewa i jego funkcje w przyrodzie” i otrzymał WYRÓŻNIENIE. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 czerwca w Nadleśnictwie Lidzbark. Serdecznie gratulujemy uczniom.

Wizyta Bractwa Rycerskiego w SP Słup

Kolejny już raz odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta. Tym razem wystąpili Mirosław Leśniewski, Andrzej Andrzejewski oraz Hubert Andrzejewski. Opowiedzieli dzieciom o średniowiecznych zwyczajach rycerskich. przygotowali dla uczniów zabawy z rekwizytami z tamtych czasów. Było to niezwykłe, ciekawe i pouczające dla naszych dzieci.

SP KIEŁPINY – PODSUMOWANIE AKCJI „NAKRĘCAMY SIĘ NA NAKRĘTKI”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinach bardzo lubią pomagać potrzebującym, w związku z tym włączają się w szereg akcji. W tym roku szkolnym zorganizowano akcję „Nakręcamy się na nakrętki”. Uczniowie podołali zadaniu i zebrali bardzo dużo nakrętek. Charytatywne przedsięwzięcia uwrażliwiają dzieci na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwość na potrzeby i problemy innych a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej. Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za pomoc i aktywny udział w akcji.  12 czerwca nakrętki odebrała od nas pani Dorota Kraszewska z Kotów. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Wiktora Zalewskiego. Jednak to nie koniec przedsięwzięcia, bo od nowego roku szkolnego szkoła wznowi akcję.

SP Dłutowo w Solcu Kujawskim

9 czerwca, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dłutowie, wybrali się na całodniową wycieczkę do Solca Kujawskiego. Spędzili tam dzień pełen zabaw i atrakcji w Jura Parku pod opieką pani Agaty Bartnikowskiej i Doroty Klejnowskiej.

Dzieci brały udział w ścieżce dydaktycznej poznając różnorodne dinozaury i warsztatach plastyczno – paleontologicznych, podczas których malowały figurki dinozaurów. W kinie 5D dzieci obejrzały film o powstaniu wszechświata. Mogły też zobaczyć ogromne owady w Parku Owadów i piękne okazy roślin w Ogrodzie Botanicznym. Z dużym zaciekawieniem uczestnicy wycieczki słuchali opowieści o prehistorii w Muzeum Ziemi. Najwięcej jednak emocji przyniosły dzieciom zabawy na ogromnym placu zabaw, dmuchańcach i cudownym wesołym miasteczku.

Nasze pociechy marzą o powtórzeniu tej wycieczki w przyszłym roku.

SP KIEŁPINY – WYCIECZKI SZKOLNE

W Szkole Podstawowej w Kiełpinach czerwiec to miesiąc wycieczek. Wychowawcy organizują dla uczniów wyjazdy oraz wypoczynek na świeżym powietrzu. We wtorek 20 czerwca uczniowie klas V i VI pod opieką pani Bożeny Ossowskiej i pani Eweliny Falby pojechali na rowerową wycieczkę do Hartowca. Pogoda dopisała, więc uczestnicy z ochotą wyruszyli na letnią przygodę.  Tego samego dnia uczniowie klas 0-III wybrali się na całodniową wycieczkę do Solca Kujawskiego. Pogoda dopisała, więc dzieci spędziły dzień pełen zabaw i atrakcji w Jura Parku. Na początku przeszły ścieżką dydaktyczną poznając różnorodne, naturalnej wielkości dinozaury. Następnie w kinie dzieci obejrzały film pt.: „Smoki a paleontologia”. Miały też możliwość zobaczyć ogromne owady w Parku Owadów i piękne okazy roślin w Ogrodzie Botanicznym. Z dużym zaciekawieniem uczestnicy wycieczki wysłuchali opowieści o prehistorii w Muzeum Ziemi. Na zakończenie dzieci bawiły się w parku rozrywki, co przyniosło im dużo radości. Pomimo zmęczenia wszyscy wrócili z wycieczki  bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Dzięki takim wyjazdom dzieci poznają nowych ludzi, świetnie się bawią z przyjaciółmi i zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób. Wycieczki szkolne odgrywają ważną rolę w procesie edukacji.

Promocja zbioru poezji i prozy  uczniów lidzbarskiego Gimnazjum

19 czerwca w Gimnazjum w Lidzbarku miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Na świetlicy szkolnej odbyła się promocja zbioru poezji i prozy „Prawdę trącać…”. Autorami tekstów zawartych w publikacji są lidzbarscy gimnazjaliści. Tomik został wzbogacony szkicami malarskimi uczniów lidzbarskiego Gimnazjum. Myślą przewodnią publikacji stały się słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego : „ Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi”. Inicjatorkami całego przedsięwzięcia były polonistki: p. M. Wrzosek i p. L. Ostrowska. Tomik został wydany dzięki pomocy finansowej Rady Rodziców przy  Gimnazjum w Lidzbarku. Wręczenie tomików autorom zostało poprzedzone częścią artystyczną. Wszyscy twórcy mieli okazję wysłuchać swoich utworów w wykonaniu ich kolegów i koleżanek. Na uroczystość licznie  przybyli zaproszeni goście : młodzi twórcy, ich rodzice, dyrekcja Gimnazjum, grupa młodzieży z lidzbarskiego Liceum z p. A. Ambrochowicz, panie z Domu Seniora oraz przedstawiciel Rady Rodziców-p.Roch. Gościem honorowym była p.E.Rzeszutko, która podzieliła się z zebranymi swoją refleksją na temat twórczości. Odczytała również kilka utworów napisanych przez Jej męża.  Podczas przerwy zaproszeni goście mogli podzielić się swoimi wrażeniami przy słodkim poczęstunku.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ Z WYCHOWAWCĄ – BEZPIECZNE WAKACJE

22 czerwca był w Szkole Podstawowej w Kiełpinach „dniem z wychowawcą”. Na początku, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się prelekcja na temat zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać dzieci w czasie letniego wypoczynku, którą poprowadził dzielnicowy pan  Jarosław Zalewski z Posterunku Policji w Lidzbarku. Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, na drodze, uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego. Gość rozmawiał z uczniami na temat, jak bezpiecznie spędzić czas wolny i ustrzec się przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Na zakończenie pogadanki pan policjant rozdał dzieciom ulotki. Uczniowie obejrzeli również filmik o bezpieczeństwie podczas wakacji i sporządzili plakat BEZPIECZNE WAKACJE. Następnie zostały wręczone nagrody zwycięzcom w przeprowadzonych konkursach szkolnych. W czerwcu odbyły się trzy konkursy. Lista zwycięzców: konkurs Wiedzy o Lidzbarku i Gminie Lidzbark: I miejsce Karol Puczyński, II miejsce  Oliwia Łukaszewska, III miejsce Cezary Lewandowski; Mistrz Ortografii: w klasie V Szymon Jaroszewski, w klasie VI Cezary Lewandowski; konkurs plastyczny „Ulubiony bohater książkowy”: oddział przedszkolny grupa 0A Dominik Partacz, grupa 0B Zuzanna Szczepańska, klasa II Karolina Węgrzynowska, klasa III Karolina Truszczyńska, klasa V Kamil Labicki, klasa VI Karolina Brzozowska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne nagrody pocieszenia. W kolejnej części dnia, w ramach Szkolnego Dnia Muzyki, poszczególne klasy prezentowały wcześniej przygotowane piosenki ulubionych zespołów muzycznych. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności scenicznych i artystycznych. Podczas występów było dużo zabawy i śmiechu. Czwartek był w szkole dniem pełnym atrakcji.

Szkolny Turniej Skoków na Skakance

9 czerwca 2017 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej  w Wąpiersku Samorząd Szkolny z opiekunem Panią Dorotą Zalewską zorganizował Szkolny Turniej Skoków na Skakance w dwóch kategoriach: klas II-III i IV-VI. Wszystko odbywało się przy dopingu uczniów i nauczycieli tejże placówki. 15 uczniów z całej szkoły pokazywało swe umiejętności w obecności jury, w skład którego wchodzili: dyrektor szkoły pan Piotr Kościński, panie Dorota Zalewska i Beata Kościńska oraz członkowie Samorządu Szkolnego: Dominik Iwan, Filip Kordalski, Aleksandra Skarzyńska, Kamil Zakrzewski. Mistrzem tej dyscypliny w kat.        klas II-III została Oliwia Orłowska, II miejsce zajął Kacper Kleist, III miejsce Zuzanna Nigowska. W kat. klas IV-VI mistrzostwo zdobyła Izabela Wiśniewska,   II miejsce zajęła Milena Kalwa, III miejsce Miłosz Łoziński. Zmagania zakończyły się rozdaniem dyplomów i nagród. Nagrody zostały ufundowane przez sołtysa wsi Wąpiersk panią Hannę Krezymon oraz Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość” w Wąpiersku, za które bardzo serdecznie dziękują organizatorzy turnieju.

Dzięki zawodom uczniowie szkoły zrozumieli, że skoki na skakance również wpływają rewelacyjnie na poprawę tężyzny fizycznej.

Wycieczki w SP Słup

Uczniowie klas 1-3 i klasy „0” w dniu 13 czerwca byli na wycieczce w Płocku. W Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego obejrzeli spektakl „Kopciuszek”.Sztuka bardzo się wszystkim podobała, a za piękną grę, kostiumy i scenografię widownia nagrodziła twórców gromkimi brawami. Następnym miejscem, które odwiedziły dzieci był ogród zoologiczny. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się tu zwierzętom, robiły pamiątkowe zdjęcia i zakupili pamiątki dla siebie i swoich bliskich. Największą
atrakcją okazała się wizyta w Happy Parku, gdzie podobały im się zwłaszcza karuzele, zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, wspinaczka po linach czy jazda samochodzikami. Dzieci brały udział w zorganizowanych przez animatorów zabawach. Ostatnim punktem wycieczki był posiłek w McDonald’s. Zmęczone, ale szczęśliwe i bezpieczne wróciły do domu. Bardzo dziękujemy wychowawczyniom: Paniom Marii Żach, Grażynie Ciesielskiej, Grażynie Kacprowicz oraz Jolancie Kosman za opiekę i zorganizowanie wyjazdu.
Dziękujemy też Pani Ewie Fiszer oraz rodzicom za pomoc w opiece nad uczniami w trakcie wycieczki.

Natomiast uczniowie klas 4-6 (15 osób) wybrali się tym razem do  Kaczego Bagna (w pobliżu Nowego Miasta Lubawskiego). Dzieci uczestniczyły w różnorodnych warsztatach: zabawach integrujących, gry na afrykańskich bębnach, pokazach tańca z ogniem, chodzenia na szczudłach, pieczenia chleba, nauki żonglowania kijem i pojkami, strzelania z łuku. W ciągu jednej doby uczniowie mieli szansę zdobyć nowe umiejętności, poznać inne niż dotychczas formy zabawy. Zachwyceni byli szczególnie tańcem z ogniem, bębnami, łukiem i szczudłami. Nasi trenerzy: Daria, Kris, Chodor (Tomek) oraz Zamek (Grzegorz) z wielkim zaangażowaniem i profesjonalnie zajęli się naszymi uczniami i otworzyli im świat na nowe, nieznane przez nich do tej pory aktywności. Spotykali się z nimi w kręgu, rozmawiali, wymieniali doświadczeniami i uczuciami, co sprawiło, że atmosfera pobytu była bardzo przyjazna, pełna zaufania, ale też radości, podekscytowania. Dzieci pokonywały swoje strachy i słabości, pomagały sobie nawzajem, wspólnie przygotowywały stoły do posiłków. Pomimo, że byli tu uczniowie trzech klas, stanowili zwartą, zintegrowaną, jedną grupę. o to właśnie chodziło organizatorkom wyjazdu: Paniom Jolancie Jonowskiej i Katarzynie Mróz. Dziękujemy Panu Michałowi Łapińskiemu za stworzenie tak wspaniałego, twórczego i inspirującego dzieci i młodzież miejsca. Warto tam być i przeżyć to, co my przeżyliśmy.

Wycieczki w SP Słup

5 czerwca jako pierwsi wyjechali „Zerówkowicze” do Olsztyna. Towarzyszyła im ich wychowawczyni pani Aneta Drankowska, pani Ewa Kochańska i liczni rodzice. Na drugi dzień 6 czerwca spod szkoły o godz. 600 rano wyruszyli do Szymbarka, Gdyni i Sopotu uczniowie kl. IV-VI pod opieką pań: Marii Gutowskiej, Beaty Kościńskiej, Barbary Lewandowskiej i Anety Drankowskiej. Trzeci dzień – 7 czerwca br. to dzień wyjazdu kl. II i III do Ciechocinka. Towarzyszyli im: pani Wiesława Tamiła, Dorota Zalewska i Danuta Kordalska oraz rodzice, którzy służyli swą pomocą w trakcie wycieczki. Nad organizacją wycieczek czuwał dyrektor szkoły pan Piotr Kościński. Wszystkie te wyjazdy zasponsorowali rodzice oraz Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Przyszłość”, które ufundowało każdemu dziecku posiłek. Szkoda, że to koniec przedwakacyjnych „eskapad”, z których pozostały wspomnienia i pamiątki z Kaszub, spod ciechocińskich tężni i stolicy Warmii i Mazur.

SP KIEŁPINY – projekt Kapliczki i krzyże przydrożne w naszej „Małej Ojczyźnie”.

W Szkole Podstawowej w Kiełpinach, w ramach realizacji programu „Szkoła wierna dziedzictwu” uczniowie klasy VI przystąpili do kolejnej akcji i w dniu 27 kwietnia  zobowiązali się do realizacji szkolnego projektu: Kapliczki i krzyże przydrożne w naszej „Małej Ojczyźnie”. Spisano kontrakt z nauczycielem. Na lidera grupy wyznaczono Czarka Lewandowskiego. Zostały przydzielone zadania, według umiejętności i zainteresowań, poszczególnych uczniów. Wydzielono cztery grupy: 1 GRUPA: Karolina Brzozowska i Oliwia Łukaszewska – dziewczęta wykonały dokumentację fotograficzną występujących na terenie kapliczek i krzyży przydrożnych oraz miejsc pamięci; 2 GRUPA: Karolina Sołobodowska i Mateusz Osiński – przygotowali plakat kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kiełpinach, napis informujący o projekcie oraz zaproszenie; 3 GRUPA: Czarek Lewandowski i Krzysztof Malinowski nanieśli na mapki informacje o miejscach występowania kapliczek i krzyży przydrożnych; 4 GRUPA: Kacper Konopka i Karol Puczyński przedstawili prezentację, w której opisali poszczególne obiekty. Uczniowie z zaangażowanie włączyli się w realizację projektu, aktywnie ze sobą współpracowali. Głównym źródłem informacji o kapliczka i krzyżach przydrożnych była strona internetowa parafii w Kiełpinach. Prezentacja projektu odbyła się 8 czerwca 2017 r. Na prezentację zostali zaproszeni koleżanki i koledzy z klasy V. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i obejrzeli wystawę. Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z obiektami kultu religijnego na terenie przez nich zamieszkałym. Miał zachęcić do poznawania swojego regionu oraz wzbudzić szacunek dla dokonań przodków. Uczniów do projektu przygotowała dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska.

Księga pamiątkowa na 140 lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Lidzbarku i 40 lecia nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki

Z okazji   140 lecia  istnienia Szkoły Podstawowej w Lidzbarku i  40 lecia nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki  została wydana książka pt: ”Historia Szkoły Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku”. Autorami są nauczyciele szkoły, a zarazem pasjonaci ziemi michałowskiej dr Michał Dzimira i mgr Magdalena Zawacka. Nad swoją książką pracowali od wielu miesięcy. Zbierali mnóstwo materiałów od mieszkańców miasta i gminy Lidzbark, nauczycieli, dyrektorów. W ten sposób powstała monografia szkoły. W dotychczasowej  literaturze  brakowało bowiem typowej monografii poświęconej historii Szkoły Podstawowej  w Lidzbarku. Nieco informacji na ten temat znaleźć można w opracowaniach Edwarda Klemensa.  O szkole lidzbarskiej pisała już w 2007 r. Magdalena Zawacka w swojej pierwszej książce pt: ”Szkoła Podstawowa  imienia Tadeusza  Kościuszki w Lidzbarku”. Z kolei w pracach autorstwa Michała Dzimiry znaleźć można historię szkoły na tle poszczególnych okresów historycznych- czytamy we wstępie najnowszej książki.

Książka  składa się z czterech rozdziałów, najważniejszych wydarzeń szkolnych, struktury organizacyjnej oraz wspomnień wybranych osób. Jest w niej również  wiele kolorowych zdjęć.  Opatrzona jest także recenzją ks. Dr Marcina Staniszewskiego.

Oboje autorów pracuje w Szkole Podstawowej w Lidzbarku. Są autorami licznych artykułów prasowych zamieszczonych na łamach lokalnej prasy.  Dzimira jest ponadto autorem wielu książek, Zawacka zaś dwóch.

WYJĄTKOWA LEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

30 maja w NSP w Wąpiersku odbyła się wyjątkowa lekcja języka angielskiego z udziałem znamienitych gości. Burmistrz Lidzbarka Pan Maciej Sitarek oraz Zastępca Burmistrza Pan Janusz Bielecki wspólnie z gospodarzem szkoły Panem Dyrektorem Piotrem Kościński mieli okazję obserwować uczniów podczas lekcji prowadzonej przez Panią Barbarę Klimowską-Lewandowską. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i aktywnością. Goście docenili zarówno ciężką pracę uczniów jak i wystrój sali lekcyjnej. Na ręce przybyłych gości złożone zostały podziękowania ze strony Pani Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Doroty Zalewskiej oraz Pana Dyrektora Piotra Kościńskiego za wkład w niesiony w popularyzację języków obcych wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że inicjatywa Pana Burmistrza okaże się doskonałą inwestycją, która w przyszłości przyniesie uczniom ogromne korzyści.

admin-ajax

Co słychać w naszych szkołach…

Zajęcia edukacyjne w SP Wąpiersk

15 maja przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne przez pracownika Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu Alicję Patel wśród uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku. Podczas zajęć uczniowie klas IV-V-VI poznali leśne rośliny – „dary lasu”- m.in. takie jak malina, dzika róża, poziomka, jeżyna, jarzębina, borówka czarna i czerwona, grzyby jadalne, niejadalnej jak je rozpoznawać. Omówiono również, co można otrzymać z drewna. Po części teoretycznej każdy uczeń narysował las i jego warstwy umieszczając na nich odpowiednio poznane dary lasu, w zależności od tego gdzie one występują. Każdy z darów lasu szczegółowo opisano pod względem jego pożyteczności. Grzyby trujące są zagrożeniem dla człowieka, ale dla zwierząt stanowią pokarm niezbędny do przeżycia. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego uczniowie chętnie uczestniczą w tego rodzaju edukacji – mówi na podsumowanie zajęć pani Aurelia Kordalska. Zapraszamy do naszej szkoły na kolejne spotkania.

Sukces  małych matematyków SP Lidzbark

5 maja w Szkole Podstawowej nr 4 w Działdowie odbyła się już XVII edycja Gminnej Olimpiady Matematycznej Uczniów Klas Trzecich. Konkurs, jak co roku przygotowały nauczycielki tej szkoły. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych dzieci, stwarzanie im możliwości sprawdzenia się i porównania swoich umiejętności matematycznych z innymi, a także nawiązanie współpracy między nauczycielami powiatu działdowskiego.

W tym roku szkolnym w olimpiadzie matematycznej wzięło udział 36 najlepszych matematyków z klas trzecich powiatu działdowskiego. Szkołę Podstawową w Lidzbarku reprezentowali Olga Nowińska (wychowawczyni pani Beata Sikorska), Bartosz Bilski (wychowawczyni pani Wioletta Roch), Bruno Wilamowski (wychowawczyni pani Barbara Urbańska), Gabriela Zdanowicz (wychowawczyni pani Katarzyna Nizgorska) oraz Oliwia Raszkowska i Marianna Ziółkowska (wychowawczyni pani Teresa Pawlak).

Najlepszym matematykiem w XVII POWIATOWEJ OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ UCZNIÓW KLAS TRZECICH w Działdowie okazała się Marianna Ziółkowska, uczennica klasy III f, która zajęła I miejsce. Gabriela Zdanowicz, uczennica klasy III b i Olga Nowińska, uczennica klasy III a zajęły ex aequo II miejsce.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę. Wszystkim  serdecznie gratulujemy.

Dzień Europy w SP Dłutowo

17 maja odbył się w naszej szkole apel związany z obchodami Dnia Europy.

Uczennice Weronika Pydynkowska i Katarzyna Kowalska przybliżyły i przypomniały najważniejsze informacje dotyczące Unii Europejskiej. Następnie uczniowie klas 4, 5 i 6 zaprezentowali wybrany przez siebie kraj członkowski. Kl.4 przygotowała gazetkę o Hiszpanii, kl.5 o Francji, a kl.6 o Irlandii.

Na gazetkach-plakatach znalazły się ciekawostki związane z danym krajem, jak również informacje o symbolach narodowych, ludności, kulturze, zwyczajach, języku i kuchni.

Jako że w Europie możemy porozumieć się w języku angielskim niemal w każdym kraju, dlatego uczennice kl. 4-6 przygotowały wiersze w języku angielskim.

SP KIEŁPINY – SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYCZNY „Dbajmy o zdrowie”

19 maja odbył się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach DZIEŃ PROFILAKTYCZNY pod hasłem „Dbajmy o zdrowie”. Na wstępie dyrektor szkoły pani Gabriela Marcinkowska przywitała przybyłych rodziców i poprosiła prowadzących panią Ireną Machujską i panią Ewę Kosińską o przedstawienie programu dnia. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt.: Żyjmy zdrowo”. Z każdej klasy wybrano najładniej wykonaną pracę. Nagrody otrzymali: oddział przedszkolny grupa 0A Natalia Lidke, oddział przedszkolny grupa 0B Magdalena Karczewska, klasa II Anna Sadowska, klasa III Daniel Lewandowski, klasa V Paulina Marchlewska, klasa VI Oliwia Łukaszewska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczniowie nagrody pocieszenia. Program profilaktyczny uświetnił występ dzieci z oddziału przedszkolnego grupy 0A oraz uczniów klasy II i V, którzy zaprezentowali inscenizację o zdrowym stylu życia. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Uczniowie mieli również możliwość spróbowania swoich sił podczas zabawy ruchowej „Głowa, ramiona, kolana, pięty…”. Podczas tańca było dużo zabawy i śmiechu. Kolejnym punktem programu były warsztaty kulinarne. Uczniowie w poszczególnych klasach wykonywali kanapki, które później prezentowali i omawiali ich wartości odżywcze. Kolorowe kanapki wyglądały smakowicie! Największe wrażenie podczas prezentacji kanapek zrobiła klasa III. Następnie dzieci otrzymały soki i w swoich salach lekcyjnych skonsumowały przygotowane kanapki.  Po śniadaniu przeprowadzono quiz o zdrowym stylu życia, którego wyniki uczniowie poznają w Dniu dziecka. Na zakończenie wszyscy obejrzeli film dotyczący zdrowego odżywiania. Celem organizacji dnia profilaktycznego było uświadomienie uczniom, że dzięki przestrzeganiu zasad zdrowego stylu życia można nie tylko poprawić ogólne samopoczucie, lecz także uniknąć rozwoju wielu chorób, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia i wiele innych.

IX Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III w SP Lidzbark

12 maja w Szkole Podstawowej w Lidzbarku odbyła się Gminna Olimpiada Matematyczna dla uczniów klas III „Jednorożec 2017”. Była to już dziewiąta edycja tego konkursu. Wzięło w niej udział 19 reprezentantów ze szkół z terenu Gminy Lidzbark  tj. szkoły z Bryńska, Dłutowa, Słupa, Kiełpin oraz Lidzbarka. Celem tego projektu było upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów oraz promowanie ich uzdolnień w gminie.  Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki klas I-III: panią Annę Kostrubałę i panią Katarzynę Czaplińską, a nad jego organizacją czuwała pani wicedyrektor Maria Tonkowicz. Uczestnicy zmagali się z dziewięcioma zadaniami,  pełnymi „pułapek”, wymagającymi dużej, jak na ten wiek, wiedzy matematycznej oraz twórczego, logicznego myślenia. W tej trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali następujący uczniowie:

I miejsce – Olga Nowińska (SP Lidzbark)
II miejsce – Bartosz Bilski ( SP Lidzbark)
III miejsce – Wiktoria Kułakowska (SP Bryńsk)

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe w postaci pamiątkowych skarbonek, książek oraz dyplomów. Jednak żaden z pozostałych uczestników nie został pominięty, wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a ich nauczyciele dyplomy – podziękowania za przygotowanie swoich uczniów, które wręczyła wicedyrektor szkoły, pani Maria Tonkowicz. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Lidzbarku, a soki i owoce przez właściciela Przetwórni Owoców i Warzyw w Lubawie, pana Roberta Kowalkowskiego, za co organizatorzy konkursu serdecznie dziękują.

SP KIEŁPINY – LEKCJA POKAZOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

16 maja Szkoła Podstawowa w Kiełpinach gościła u siebie burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka. Pan Burmistrz został zaproszony na lekcję pokazową z języka angielskiego w klasie VI. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja zajęć dodatkowych z języka angielskiego, organizacja konkursów naukowych”. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Opoka na realizację zadania otrzymało dofinansowanie z Gminy Lidzbark w kwocie 6325 zł. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego ma na celu utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności oraz poszerzenie wiedzy i słownictwa uczniów.

SP KIEŁPINY – WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU „ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO”

W poniedziałek 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbyły się ostatnie już warsztaty kulinarne organizowane w ramach programu „Odżywiam się zdrowo”. Pomysłodawczynią cyklu warsztatów była pani Dorota Waleśkiewicz. Poprowadziła je jak zwykle pani Barbara Józefowicz. Tym razem uczniowie z rodzicami przyrządzali deser serowo – truskawkowy. Była to dla dzieci ogromna frajda. Zwieńczeniem była degustacja deserów. Były bardzo pyszne! Na warsztatach od października 2016 r. do dnia dzisiejszego dzieci odkrywały tajniki zdrowej, domowej kuchni. Nabywały prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. Ponadto uczyły się rozpoznawania smaków oraz dbałości o porządek. Społeczność szkolna dziękuje pomysłodawczyni oraz prowadzącej warsztaty kulinarne. Warsztaty były dla dzieci bardzo ciekawym doświadczeniem.

Relacja z wycieczki młodzieży gimnazjalnej Wrocław-Praga

W dniach 24-27.05.2017r uczniowie Gimnazjum pod opieką nauczycieli : Łukasz Ruczyński, Arkadiusz Raszkowski, Regina Trandziuk i Małgorzata Raczyńska uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia i Pragi. Zobaczyli m. in. Sky Tower, czyli najwyższy wieżowiec we Wrocławiu, Stare Miasto, Hydropolis, Aquaparku, a także ZOO z Afrykarium.

Pod okiem pani przewodnik zwiedzili również Pragę. Po zwiedzeniu miast przyszedł czas na wędrówkę po górach. Celem naszym był Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Gór Stołowych.

Piknik Rodzinny w SP Bryńsk

26 maja w szkole podstawowej w Bryńsku odbył się I Piknik Rodzinny. Wszystkich gości przywitała dyrektor szkoły Iwona Strungowska oraz złożyła życzenia mamom w dniu ich święta. Z tej okazji dzieci przygotowały piosenki oraz własnoręcznie zrobione podarunki. Następnie odbyły się konkurencje sportowe. Brały w nich udział całe rodziny. Były rzuty do celu, bieg z jajkiem-piłeczką, wyścigi na trzech nogach oraz konkurencje muzyczne.
W tym dniu nie zabrakło smakołyków przygotowanych przy dużym udziale Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa Karaoke oraz konkurs na najciekawszą fryzurę. Nagrodami były uśmiechy oraz wspólnie spędzony czas. Piknik zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
To była naprawdę wspaniała impreza  wzmacniająca więzi rodzinne i promująca aktywność fizyczną.

XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej w SP Wąpiersk

17 maja w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku odbył się XIX Gminny Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestniczyły 4 zespoły: z Lidzbarka, Kiełpin, Dłutowa i Wąpierska. Rozgrywki rozpoczęły się apelem, na którym dyrektor szkoły Piotr Kościński powitał wiceburmistrza  Pana Janusza Bieleckiego oraz przybyłe drużyny wraz z opiekunami. Pan Wiceburmistrz życzył zawodnikom czystej gry i otworzył Turniej Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich meczów klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – SP Dłutowo – 7 punktów
II miejsce – SP Lidzbark – 6 punktów
III miejsce – NSP Wąpiersk – 4 punkty
IV miejsce – SP Kiełpiny – 0 punktów

Najlepszymi strzelcami turnieju okazali się: Przemysław Kordalski z Dłutowa i Hubert Komoszyński z Lidzbarka. Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i piłki do gry  w nogę. Puchar dla zwycięzców oraz dyplomy wręczył pan dyrektor  Piotr Kościński, a piłki pani Beata Kościńska – nauczyciel wychowania fizycznego. Głównym sędzią był pan Sebastian Nawrocki – animator MOSiR w Lidzbarku. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała pielęgniarka pani Krystyna Komoszyńska. Cała impreza została sfinansowana ze środków pochodzących z Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. Organizatorzy serdecznie i gorąco dziękują za przekazane środki finansowe.

UCZNIOWIE SP KIEŁPINY NA TARGACH PRO DEFENSE W OSTRÓDZIE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kiełpinach otrzymali zaproszenie od Expo Mazury S.A. na Ścieżkę Historyczno – Edukacyjną Szlakiem Oręża Polskiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem został objęty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie, natomiast głównym sponsorem i mecenasem imprezy została Polska Grupa Zbrojeniowa. Uczniowie klas V i VI, pod opieką pani dyrektor Gabrieli Marcinkowskiej i pani Zuzanny Cybulskiej wybrali się do Ostródy w piątek 2 czerwca. Wydarzenie, w którym wzięli udział uczniowie było nie tylko prezentacją produktów i usług związanych z wojskowością, ale także propagowało patriotyczne wartości i świadomość narodową. Ścieżka Histryczno-Edukacyjna była jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, gdzie można było aktywnie poznać militarną Historię Polski od czasu Piastów aż po współczesność. Każdy uczestnik ścieżki mógł dotknąć historii  –  poznać życie pierwszych Słowian, bliżej zapoznać się z historią husarii czy dowiedzieć się jakim orężem toczone były bitwy pierwszej i drugiej Wojny Światowej. Uczniowie mieli możliwość strzelić ze średniowiecznego łuku, przymierzyć zbroję, skorzystać z wielu symulatorów czy poruszać się samodzielnie po „Labiryncie Historycznym (Legiony 1914 – 1918)”. Dla wycieczki dostępne było również kino, wyświetlające filmy historyczne. Żywa lekcja historii była dla uczniów pouczająca i niezwykle emocjonująca. Wyjazd na Ścieżkę Historyczno-Edukacyjną był wyjątkową okazją do niezwykłej podróży w czasie przez polską historię.

Wycieczka SP Dłutowo

1 czerwca uczniowie kl.6 wybrali się do Ostródy, aby tam przejść Ścieżkę Historyczno-Edukacyjną „Szlakiem Oręża Polskiego”. Uczniowie mogli aktywnie poznać militarną historię Polski od czasu Piastów aż po współczesność. Celem ścieżki było zbudowanie świadomej postawy patriotycznej i przybliżenie idei proobronności kraju. Połączenie żywej historii z wyjątkowymi eksponatami muzealnymi.
Uczestnicy ścieżki mogli dosłownie dotknąć historii poznać życie pierwszych Słowian, bliżej zapoznać się z historią husarii oraz dowiedzieć się, jakim orężem toczone były bitwy I i II Wojny Światowej. Uczniowie mieli możliwość strzelić z łuku, przymierzyć zbroję, obejrzeć broń czy przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.

PROJEKT LEKCJE Z KLASĄ W SP KIEŁPINY

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kiełpinach pod kierunkiem wychowawczyni pani Eweliny Falby wzięli udział w zajęciach Lekcje z klasą, w ramach projektu stworzonego przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Uczniowie podzieleni na dwie grupy zaprojektowali zjeżdżalnie wodne. Wykorzystać mogli jedynie papier, słomki do napojów, spinacze i plastelinę. Powstały bardzo ciekawe prace. Wykonane przez dzieci zadanie było pierwszym etapem projektu. W dalszej części uczniowie zajmą się pojęciem budżetu obywatelskiego w szkole. Podczas lekcji dzieci uczyły się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz dobrze komunikować się ze sobą. Te umiejętności są niezbędne do dobrego funkcjonowania w przyszłości. Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

SP KIEŁPINY – DZIEŃ DZIECKA

W Szkole Podstawowej w Kiełpinach Dzień Dziecka obchodzony jest co roku bardzo uroczyście. Już od dawna trwają plany i przygotowania, aby czas spędzony w szkole upłynął przyjemnie i ciekawie. W tym dniu nie odbywają się zajęcia lekcyjne, a uczniowie przychodzą bez zeszytów i książek. Wszyscy uczniowie zawsze z niecierpliwością oczekują tego dnia. Również w tym roku czekało na dzieci mnóstwo atrakcji. Pierwsza godzina lekcyjna odbyła się wg planu, jednak nie były to zwyczajne zajęcia. W rolę nauczycieli wcielili się uczniowie! Sprawiło im to dużo satysfakcji i radości. Następnie odbyły się gry, zabawy i konkurencje sportowe. Po zakończeniu wszystkich gier i rozgrywek sportowych nasi uczniowie zebrali się przed szkołą i razem z rodzicami uczestniczyli w Marszu dla Życia i Rodziny. Wszyscy wyszli na wieś z plakatami promującymi rodzinę. Uczestnicy śpiewając piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są” zwracali uwagę, że RODZINA jest najważniejsza w życiu każdego człowieka, zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w trudnościach. Po powrocie pani dyrektor złożyła dzieciom  najlepsze życzenia z okazji ich święta – dużo radości, beztroskiej zabawy i samych celujących ocen na świadectwie. Następnie uczniowie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt.: „Nie ma tego złego” w wykonaniu rodziców oraz nauczycieli. Spektakl był dla dzieci ogromną niespodzianką. Każdy występujący doskonale wcielił się w swoją rolę. W efekcie dorośli zaprezentowali się znakomicie, wzbudzając wśród publiczności zachwyt i podziw. W rolę pacynek wcielili się: Zebra i Czerwony Kapturek – p. Zuzanna Cybulska, Jaś, Wilk i Krasnal – p. Ewelina Falba, Małgosia – p. Magdalena Gurzyńska, Czarownica – p. Agnieszka Witkowska, Król i Myśliwy – p. Dorota Waleśkiewicz, Królowa – p. Barbara Józefowicz, Krasnal i Dratewka – p. Beata Loźniewska, Smok i Babcia – p. Beata Zelma.  Pani dyrektor serdecznie podziękowała rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie oraz przygotowanie przedstawienia, a zwłaszcza pani Dorocie Waleśkiewicz, która była pomysłodawczynią przedsięwzięcia. Po występach zostały rozdane nagrody zwycięzcom poszczególnych konkursów i zawodów sportowych oraz wcześniej przeprowadzonych: konkursu języka angielskiego i quizu o zdrowym stylu życia. W konkursie języka angielskiego najlepsi okazali się: klasa II 1 miejsce Izabela Piórkowska, 2 miejsce Ewelina Jagodziewska, 3 miejsce Agata Skręta; klasa III 1 miejsce Amelia Gurzyńska, 2 miejsce Anna Piórkowska, 3 miejsce Karolina Truszczyńska; klasa V 1 miejsce Andżelika Nadolska, 2 miejsce Michał Kleist, 3 miejsce Paulina Marchlewska; klasa VI 1 miejsce Karol Puczyński, 2 miejsce Karolina Brzozowska, 3 miejsce Oliwia Łukaszewska. W quizie o zdrowym stylu życia zwyciężyli: klasa II Karolina Węgrzynowska, klasa III  Nikola Wielgszyńska i Jakub Kruszewski, klasa V Michał Kleist, klasa 6 Krzysztof Malinowski. Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy słodkie nagrody pocieszenia. Kolejnym punktem dnia było ognisko z kiełbaskami. Atrakcją były balony oraz bańki mydlane. Niespodziankę dla dzieci przygotowała również Rada rodziców, która zakupiła piaskownicę. Natomiast organ prowadzący szkołę Stowarzyszenie Opoka sfinansowało zakup zabawek do piaskownicy. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje za podarunki. Nastrój dzieci tego dnia zawsze jest miły i pogodny.

Dzień Dziecka w SP Słup

1 czerwca w Szkole Podstawowej w Słupie odbył się FESTYN REKREACYJNY organizowany z okazji pobliskich uroczystości: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Festyn był finansowany z funduszy Gminy Lidzbark przeznaczonych na realizację zadania publicznego.

Od samego rana pod kierunkiem wuefisty, Pana Dariusza Jagielskiego odbywały się emocjonujące rozgrywki sportowe takie jak: przeciąganie liny, rzuty do celu, latające dywany, wyścigi żuków i inne. W tym samym czasie uczennice z klas IV – VI przyrządzały zdrowe i kolorowe kanapki pod bacznym okiem Pani Katarzyny Mróz. Przygotowaniem koktajli, owoców, ciepłych napojów, kiełbasek oraz wystawą tych produktów w „Spiżarni Babuni” zajęły się Panie: Katarzyna Mróz, Justyna Bartnicka, Jolanta Jonowska i Ewa Fiszer. Pani Justyna Bartnicka ponadto skrzętnie uwieczniała wszystkie wydarzenia w kadrze aparatu fotograficznego.

O godzinie 10.00 przybyli zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonały Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa” – Pani Grażyna Ciesielska oraz Dyrektor Szkoły – Beata Kozłowska.  Zaprosiły rodziców do wysłuchania części artystycznej (przygotowaniem uczniów zajęły się wychowawczynie klas 0 – III, Panie: Grażyna Kacprowicz, Grażyna Ciesielska, Maria Żach i Jolanta Kosman oraz Pani Katarzyna Mróz i Dyr. Szkoły – Beata Kozłowska). Na zakończenie tej części dzieciaki obdarowały swoich Rodziców własnoręcznie przygotowanymi niespodziankami, zaś wychowawcy klas z okazji Dnia Dziecka wręczyli upominki wszystkim swoim podopiecznym. Każdy uczeń szkoły otrzymał batonika oraz wiatraczek lub: komplet kolorowych długopisów, karty Uno, sprężynkę, notesik czy bańki mydlane.

W trakcie trwania pikniku uczennica Wiktoria Szynaka –  członkini SK PCK – odczytała również krótki referat z okazji Światowego Dnia bez Papierosa obchodzonego 31 maja 2017 r. Wręczano także ulotki o szkodliwości nałogu. Następnie Pani Dyrektor zaprosiła do wspólnego biesiadowania przy ognisku, kawie, pysznym cieście, owocach, koktajlach i wszelkich pysznościach z wystawy.

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w festynie i za upominki Burmistrzowi Lidzbarka –  Panu Maciejowi Sitarkowi oraz Zastępcy Burmistrza – Panu Januszowi Bieleckiemu, Radnemu – Panu Pawłowi Ciesielskiemu, Panu Wiesławowi Czarneckiemu – członkowi Zarządu Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Szansa”. Gorąco dziękujemy sponsorowi pieczywa i wyrobów cukierniczych – Prezes „GS Samopomoc Chłopska” – Pani Agacie Sitarz oraz sponsorom kiełbas – właścicielom Masarni w Brzoziu – Panom Kazimierzowi Leśniewskiemu, Bogdanowi Biegańskiemu i Grzegorzowi Sobiechowi, a także Panu Adamowi Kawce – tatusiowi naszych uczennic – za czuwanie nad przygotowaniem kiełbasek w ognisku – mówi jeden z organizatorów.

admin-ajax

40 lat minęło…

W czwartek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody 40-lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha. Po mszy św. uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP w Lidzbarku oraz sztandarami szkól z naszej gminy udali się pochodem ulicami miasta do Szkoły Podstawowej na dalszą cześć uroczystości. Cześć oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście absolwentek szkoły, które ten sam sztandar 40-lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania szkole imienia. Beata Piątkowska, dyrektor szkoły, przybliżyła gościom historię szkoły, opowiedziała o zmianach, które dokonały się na przestrzeni lat oraz przedstawiła plany na przyszłość. Głos zabrał również burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który wspomniał o planowanej rozbudowie szkoły, wzbogacając ją o nowe dodatkowe skrzydło. Po części oficjalnej miała miejsce cześć artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły m.in.: pokazy taneczne, scenki z życia patrona Tadeusza Kościuszki, występ zuchów i występy gimnastyczne. Następnie zostali wyróżnieni zasłużeni absolwenci szkoły, emerytowani nauczyciele i sympatycy placówki.