Wpisy

45-lecie szkoły podstawowej w Dłutowie

„ CZŁOWIEK ZAWSZE MOŻE WSTĄPIĆ NA LEPSZĄ DROGĘ- PÓKI ŻYJE” – H. Sienkiewicz

W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim doniosłym wydarzeniem dla uczniów, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Dłutowie było poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru. Ta długo oczekiwana uroczystość odbyła się 9 listopada 2018 r. połączona z 45- leciem pracy w obecnym budynku szkoły, jak też ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę .
O godzinie 8.00 cała społeczność szkolna w uroczystym pochodzie przeszła ze szkoły do kościoła parafialnego, gdzie główną uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Dłutowie. Nabożeństwo celebrował ks. Krzysztof Kowalski-proboszcz parafii. Następnie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do szkoły.  Po przekroczeniu jej „gościnnego progu” goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie zatrzymali się w kąciku poświęconym wspomnieniom 45 –letniego dorobku szkoły. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki i folder szkoły. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej. Zgromadzonych powitała  prowadząca uroczystość Katarzyna Trzcińska- Raczkowska. Dalej głos zabrał Dyrektor – Andrzej Mirosław Stolarski. W swoim przemówieniu podkreślił, że dzień poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru jest bardzo szczególny w historii szkoły. Stanowi kolejny krok w dziele tworzenia ceremoniału szkoły, wyraził również wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół szkoły, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Nie mogło w tym dniu zabraknąć wśród zaproszonych gości przedstawicieli władz gminnych, dyrektorów szkół i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, nauczycieli emerytów, sponsorów,  sołtysów, rodziców, uczniów  i przyjaciół szkoły.

Po powitaniu gości Dyrektor Szkoły przedstawił szkołę w Dłutowie, jako miejsce przyjazne dzieciom, takie, które ma być ich drugim domem, gdzie we współpracy z rodzicami odbywa się ważna i odpowiedzialna praca wychowawcza, gdzie przekazuje się najważniejsze wartości jak: miłość do Boga, Ojczyzny, szacunek do tradycji i drugiego człowieka. Podkreślił, że szkoła w Dłutowie to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli i nadal pracują na jego wizerunek. Ponadto Pan Dyrektor zwrócił także uwagę na przełomowe wydarzenia z historii szkoły, jakim jest przekazanie szkole nowego sztandaru. Nadszedł moment, na który cała społeczność szkolna czekała z niecierpliwością- poświęcenie sztandaru oraz  wbicie symbolicznych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie Rada Rodziców Szkoły  przekazała na ręce Dyrektora Andrzeja Mirosława Stolarskiego sztandar. Rodzice przekazując go powiedzieli: „Panie Dyrektorze –   w imieniu rodziców – przekazujemy ten sztandar   – jako symbol tradycji patriotycznych  i szacunek dla człowieka, hartu ducha, wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Dyrektor ,przyjmując sztandar powiedział: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły”. Kolejno Dyrektor Szkoły przekazał sztandar szkolnemu pocztowi sztandarowemu: Mateuszowi Maciejewskiemu, Magdalenie Sieńskiej i Klaudii Sadowskiej oraz zwrócił uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną, a także podkreślił to, aby swoją postawą i nauką umacniać autorytet szkoły, rozsławiając imię szkoły. W odpowiedzi na słowa Pana Dyrektora, uczeń Mateusz Maciejewski przyjął sztandar obiecując, że uczniowie nie splamią honoru tego sztandaru i będą go otaczać powszechnym szacunkiem. Następnie zaprezentowany został awers i rewers sztandaru.

Kolejno ponownie głos zabrał Dyrektor Szkoły, który w imieniu całej społeczności szkolnej podziękował fundatorom  sztandaru: Tomaszowi Dudańcowi, Pawłowi Mostowiczowi, Mariuszowi Grzelce – przedstawicielowi firmy „GESSO”, „MARŁUK” oraz Kołu Łowieckiemu „Świt”, Janowi Sieńskiemu, Małgorzacie i Leszkowi Pomianowskim, Leszkowi Sowie, Zbigniewowi Jędrychowskiemu i Krzysztofowi Reńskiemu- właścicielom firmy „KARWEL”, Jolancie Jasiulewicz- Szczepańskiej, Michalinie i Piotrowi dworakom, Annie Grochowskiej, Zdzisławowi Ptaszyńskiemu, Markowi Sarnowskiemu, Janowi Łukowiczowi, Przedstawicielom Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń w Dłutowie, członkom OSP w Dłutowie, Sołtysom z obwodu naszej szkoły, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i pracownikom naszej szkoły. Wyrazem wdzięczności były pamiątkowe tabliczki i kwiaty. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pan Janusz Bielecki- wiceburmistrz zaznaczył, że zadaniem szkoły jest wychowywać młodych ludzi  w duchu patriotyzmu, uczyć miłości      do Ojczyzny, poszanowania starszych pokoleń, zaszczepiać w sercach szacunek do symboli i pamiątek narodowych. Pamięć o przodkach powinna być wciąż żywa, a fakt, że szkoła zaszczepia   w młodym pokoleniu dbałość o historię, przynosi zaszczyt całej gminie. W swoich przemówieniach dyrektorzy jednostek publicznych i nauczyciele emeryci składali na ręce Pana Dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość wręczenia sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.

Uroczystość była również szczególną okazją do podziękowania za współpracę i troskę o funkcjonowanie szkoły dla nauczycieli emerytów.  Przekazane zostały nauczycielom pamiątkowe medale i kwiaty. Ci ludzie byli pierwszą kadrą dla rodzącej się wtedy szkoły. Na ręce tych nauczycieli złożony był pierwszy sztandar szkoły. W dalszej części, zgodnie z zaleceniem Pani Minister, nasza szkoła włączyła się  w bicie rekordu i o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy    i hymn szkoły. Następnie uczniowie z klasy III gimnazjum zatańczyli poloneza- uznawanego od XIX w. jako najstarszy taniec narodowy, który przygotował wraz  z uczniami Zbigniew Cegiełka   i Maria Przybysz- Giżyńska. Taniec był wstępem do części artystycznej naszej uroczystości.

Wszystkich obecnych zachwycił przygotowany program poetycko-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany przez nauczycielki:  Jolantę Cichocką i Marię Przybysz –Giżyńską. Część pierwsza programu przeniosła widzów w odległe czasy naszej historii, kiedy Polacy musieli walczyć o odzyskanie niepodległości i zachowanie swojego człowieczeństwa. Wiersze, listy, wspomnienia przeplatane były pięknym śpiewem chóru szkolnego oraz wokalistów naszej szkoły. Pieśni patriotyczne brzmiały donośnie w naszych uszach  i sercach.  Część ta zakończyła się bardzo wymownym tańcem z flagą w wykonaniu uczniów klasy III szkoły podstawowej przygotowanych przez wychowawczynię Dorotę Klejnowską.  Rozdano również na 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniom 100 flag, które są jednym z symboli narodowych i nasza dumą.  Druga część programu artystycznego przybliżała postać Henryka Sienkiewicza- patrona naszej szkoły, jego życie i twórczość, podkreślając jego umiłowanie Ojczyzny, będące wzorem dla wszystkich pokoleń Polaków. Słowo mówione wzmacniane było tematyczną prezentacją multimedialną oraz piosenkami. Podczas montażu słowno- muzycznego dziewczynki z klasy IV wykonały „ Taniec orłów” do pieśni „Quo vadis domine”. Młodzi artyści spisali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość nadanie szkole nowego sztandaru stała się okazją, aby przybliżyć najważniejsze momenty z życia szkoły. Wszyscy obecni obejrzeli prezentację  „45 lat z dziejów szkoły”  przygotowaną przez nauczycielki: Dorotę Klejnowską i Bożenę Orkwiszewską – Adamek. W kolejnym punkcie uroczystości głos zabrała wicedyrektor szkoły Pani Irena Leszczewicz , która w imieniu   Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły złożyła życzenia Dyrektorowi         z okazji jubileuszu 35- lecia pracy zawodowej a w tym 20- lecia pracy jako dyrektora tej szkoły. Dziękując za sumienność, zaangażowanie i rzetelność w codziennej pracy oraz życząc spełnienia marzeń  i dobrego zdrowia. Z okazji jubileuszu do pięknego bukietu kwiatów dołączyli szczere    i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy : Rada Rodziców szkoły, uczniowie i nauczyciele emeryci. Znając zamiłowanie Dyrektora do muzyki uczennice: Klaudia Sadowska i Weronika Pydynkowska zadedykowały Dyrektorowi muzyczny prezent, zaśpiewały piosenki po angielski i rosyjsku. Na zakończenie Dyrektor podziękował w imieniu całej społeczności szkolnej przybyłym gościom za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Ponadto podziękował nauczycielom, rodzicom, uczniom za włożony wysiłek w przygotowanie tej uroczystości.

Ostatnim punktem programu było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.

Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.

Uroczystość nadania szkole podstawowej w Kiełpinach im. Orła Białego

Dzień 13 listopada 2018 r. zapisał się w historii Szkoły Podstawowej w Kiełpinach jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie Szkole imienia Orła Białego. Uroczystości zainaugurowano Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Kiełpinach. W świątyni zgromadzili się zaproszeni goście, dyrektor szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie rodzice oraz mieszkańcy Kiełpin. Druga część uroczystości odbyła się przed szkołą, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej  upamiętniającej nadanie imienia szkole. Symbolicznego aktu odsłonięcia dokonali: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, Prezes Stowarzyszenia Opoka pani Danuta Ciesielska, Dyrektor szkoły w Kiełpinach pani Gabriela Marcinkowska oraz Przewodnicząca samorządu uczniowskiego Oliwia Łukaszewska. Wiceburmistrz Lidzbarka oraz delegacja uczniów złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów. Po odsłonięciu tablicy społeczność szkolna zaśpiewała hymn szkoły. Tekst hymnu napisała pani Zuzanna Cybulska, a muzykę skomponował pan Krzysztof Rychcik. Po przejściu do budynku szkoły głos zabrała dyrektor szkoły – Gabriela Marcinkowska, która bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu społeczności szkoły, goszczono dostojne osobistości. Byli to: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Marek Kozłowski, Wiceburmistrz Lidzbarka – Janusz Bielecki, dyrektorzy szkół i przedszkoli z Gminy Lidzbark, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, a także wieloletni i emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły w Kiełpinach. Powitano sołtysa Kiełpin – Łukasza Machujskiego, księdza kanonika – Stanisława Rybarczyka, nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii szkoły w Kiełpinach przez emerytowaną nauczycielkę panią Ewę Kosińską. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Montaż słowno-muzyczny przeplatany był wierszami oraz tradycyjnymi i współczesnymi piosenkami o Orle Białym. Uczniowie zaakcentowali, że nasz narodowy symbol jest im szczególnie bliski. Występ nagrodzono gromkimi brawami. Po występach ponownie zabrała głos pani dyrektor, która zaprezentowała patrona szkoły – Orła Białego. Po części oficjalnej nadszedł czas na przemówienia gości. Wszyscy gratulowali wyboru Orła Białego na Patrona Szkoły oraz pięknej uroczystości, której podniosły charakter podkreśliły odświętne stroje uczniów oraz znaczki z nazwą szkoły. Życzyli, aby Orzeł Biały – symbol naszego państwa kształtował w uczniach właściwe postawy, które będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz wskazywał im właściwą drogę w życiu. Na zakończenie tej niecodziennej uroczystości przygotowano miłą niespodziankę – piękny i smaczny tort. Goście, dzieci i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek. Z dużym zainteresowaniem oglądali wystawę zdjęć dokumentujących historię i działalność szkoły w Kiełpinach oraz kroniki szkolne. Z okazji nadania imienia szkole goście wpisywali dedykacje, podziękowania i życzenia w księdze pamiątkowej. Dla wszystkich uczestników uroczystości rozdano pamiątkowe długopisy z nazwą szkoły oraz ulotki informacyjne. Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej pięknej uroczystości.

Obchody 100-lecia Niepodległości w naszych szkołach…

SP Słup

9 listopada w Szkole Podstawowej w Słupie odbyły się uroczystości upamiętniające nadchodzącą 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. To wyjątkowe dla naszej Ojczyzny wydarzenie, dlatego nie był to zwykły dzień, a w całości poświęcony na świętowanie. Rozpoczął się od przygotowywania przez wszystkie klasy dekoracji, by pomieszczenia i budynek szkoły swym wyglądem przypominały o tym doniosłym wydarzeniu. Następnie uczniowie wykonywali kokardy patriotyczne, a uczniowie klas IV – VIII dodatkowo jeszcze układali puzzle – mapę Polski. O 9:35 odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy IV i VIII  pod okiem wychowawców: Pani Moniki Dąbrowskiej i Pani Justyny Bartnickiej. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie działający w kółku muzycznym prowadzonym przez naszą Panią Dyrektor – Beatę Kozłowską. Punktem kulminacyjnym dzisiejszej uroczystości był udział w ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej, czyli odśpiewanie 4 zwrotek Hymnu Narodowego punktualnie o 11:11. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, po czym uczniowie podpisywali listę osób uczestniczących w śpiewie, by upamiętnić to wydarzenie. Na zakończenie mieliśmy okazję wysłuchać przepięknego koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark.

SP Kiełpiny

9 listopada odbył się w Szkole Podstawowej w Kiełpinach uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym dniu, odświętne stroje uczniów zdobiły znaczki z nazwą szkoły. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas IV-VIII pod kierunkiem pani Zuzanny Cybulskiej. Montaż słowno – muzyczny obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. Występ uświetniony został odśpiewaniem „Roty” przez ucznia klasy VIII Krzysztofa Malinowskiego. Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. O godz. 11.11 społeczność szkolna włączając się w akcję „Rekord dla Niepodległej”, w ramach świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewała 4-zwrotkowy hymn narodowy. Na zakończenie zostały wręczone nagrody w szkolnych konkursach. Konkurs na „Logo szkoły” wygrała uczennica klasy V Anna Piórkowska. W konkursie literackim, w poszczególnych klasach zwyciężyli: klasa IV Nikola Dąbrowska, klasa V Karolina Truszczyńska, klasa VII Andżelika Nadolska, klasa VIII Krzysztof Malinowski. Dla klas I-II został zorganizowany konkurs plastyczny „Mój bohater narodowy”. Zwycięzcy konkursu: I miejsce Jakub Grus klasa I, II miejsce Agata Sadowska klasa II, III miejsce Zuzanna Partacz klasa II.

SP 1 – 100 prac plastycznych o bohaterach Polski na 100 –lecie  NIEPODLEGŁEJ

W październiku i listopadzie b.r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. T. Kościuszki w Lidzbarku został ogłoszony konkurs plastyczny pt: „Polscy bohaterowie narodowi”. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu była Magdalena Zawacka. Konkurs  został przeprowadzony w związku z uroczystościami narodowymi  na 11 listopada. Uczniowie klas I-VIII wykonali piękne prace o różnorodnej tematyce. Wpłynęło ponad 100 prac.  Jury w składzie : Marta Wiadrowska i Katarzyna Nisgorska wyłonili  miejsca-

W kategorii klas I – III

I miejsce-  Maria Lokumska kl. 2 a

II miejsce – Julian Seklecki  kl. 3 b

III miejsce-  Igor Ozymkowski  kl. 3 b

Wyróżnienia:  Alicja Mazurowska  kl.1 a

Zofia Karkocha kl. 3 b

Amelia Gutkowska kl. 3 b

Kornel Rakocki kl. 3 a

Praca zbiorowa kl.2 b

W kategorii klas IV –VI

I miejsce –  Kinga Szuman kl. 6 c

II miejsce- Oliwia Orzechowska  kl. 6 d

III miejsce  Zuzanna Ostrowska kl.6 d

Wyróżnienia: Janusz Wysocki kl. 4

Natalia Sarnowska  kl. 6 c

Dominika Rybicka kl. 6a

Julia Rynkowska kl. 6c

W kategorii klas VII –VIII

I miejsce- Zofia Rzeszutko kl. 7 b

II miejsce – Julia Mazurowska kl.7b

III miejsce – Maksymilian Zawacki  kl. 7b

Wyróżnienia: Franciszek Kosman kl. 7 a i Michał Bieliński kl. 7b

Nagrodzone prace można oglądać na wystawie w holu MGOK w Lidzbarku, która została specjalnie wykonana z okazji Święta Niepodległości.

SP Bryńsk

,,Mamy dziś szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie miłość”

9 listopada na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bryńsku odbył się uroczysty apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Dokładnie o 11.11 zostały odśpiewane 4 zwrotki hymnu państwowego, po czym grupa taneczna złożona z uczniów klas 1-3 pod kierunkiem Anny Wileńskiej zatańczyła Krakowiaczka. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Iwona Strungowska przedstawiając dzieje obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Potem na scenie pojawili się uczniowie klasy 7, którzy pod kierunkiem Małgorzaty Kryszkiewicz i Waldemara Klemens zaprezentowali widowisko teatralno-muzyczne pt. „Koncert dla Niepodległej”. Narracja spektaklu ukazała najważniejsze wydarzenia w dziejach Rzeczypospolitej oraz te chwile, które przez wiele lat budowały wielkość Państwa i Narodu Polskiego. Koncert połączył całą szkolną społeczność wspólnym śpiewaniem znanych i lubianych pieśni patriotycznych i stał się dla nas wszystkich lekcją patriotyzmu i historii.

Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dnia 8 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbył się Bieg Niepodległości . Grupa  61 uczniów ze wszystkich klas wzięła udział w tym biegu. Każdy z uczestników Biegu Niepodległości ukończył dystans, lecz nie rywalizacja była jego celem, a uhonorowanie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, integracja uczniów oraz promowanie biegu jako najprostszej formy ruchu. Pozostali członkowie społeczności szkolnej pod opieką nauczycieli i wychowawców dopingowali biegaczy na trasie. Pogoda i nastroje były fantastyczne. Na podstawie opinii startujących w Biegu Niepodległości można stwierdzić, iż impreza się udała, a dla wielu uczestników była inspiracją do podjęcia regularnego biegania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom biegu za fantastyczną atmosferę podczas imprezy, która była jedną z wielu zaplanowanych w SP Bryńsk by uczcić 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Biegi odbywały się na dystansach od 80 do 800 m a dystans dopasowany był do grup wiekowych . Ponadto w biegu na 800 m uczestniczyli też nauczyciele szkoły . Zwięczeniem zawodów było wręczenie medali dla zwycięzców, i dyplomów za uczestnictwo w zawodach.

Uczniowie uzyskali  następujące wyniki:

Klasa O

I miejsce Jaskólska Martyna

II miejsce Szulc Amelia

III miejsce Ptaszyński Dawid

Klasy I i II w kategorii dziewcząt:

I miejsce Gołębiewska Lena

II miejsce Drankowska Lena

III miejsce Pawłowska Marta

Klasy I i II w kategorii chłopców:

I miejsce Jurkiewicz Piotr

II miejsce Lubiński Adam

III miejsce Ziółkowski Stanisław

Klasy III i IV w kategorii dziewcząt:

I miejsce Szulc Wiktoria

II miejsce Szulc Ewa

III miejsce Ptaszyńska Anna

Klasy III i IV w kategorii chłopców:

I miejsce Ziółkowski Marcin

II miejsce Jaskólski Czesław

III miejsce Babski Kacper

Klasy V i VI w kategorii dziewcząt:

I miejsce Krzemińska Ewelina

II miejsce Kułakowska Wiktoria

III miejsce Gutowska Amelia

Klasy V i VI w kategorii chłopców:

I miejsce Piotrowski Krzysztof

II miejsce Piwowarczyk Michał

III miejsce Pawłowski Mateusz

Klasy VII i VIII w kategorii dziewcząt: 

I miejsce Pawelska Martyna

II miejsce Krzemińska Emilia

III miejsce Kuczmarska Amelia

Klasy VII i VIII w kategorii chłopców:

I miejsce Ziółkowski Grzegorz

II miejsce Pawelski Igor

III miejsce Więcławski Kamil

Co słychać w Przedszkolu Miejskim

Wiatrak matematyczny  i  zajęcia kodowania

Nasze przedszkole wzbogaciło się o nową pomoc dydaktyczną – wiatrak matematyczny. Może on służyć dzieciom ze wszystkich grup wiekowych. Dzieci z grupy SOWY miały okazję pobawić się  wiatrakiem matematycznym z nauczycielkami z Olsztyna. Zabawy miały na celu rozwijanie orientacji przestrzennej, rozpoznawanie kolorów, symboli, rytmów  kształtowanie pojęcia liczb, wdrażania do kreatywnego myślenia. Wiatrak matematyczny jest to innowacyjne narzędzie, służące do nauki matematyki poprzez ruch i aktywność własną dzieci w wieku przedszkolnym. Najważniejszą jego zaletą jest  nauka poprzez dobrą zabawę. Drugą nowością w naszym przedszkolu  to  zajęcia kodowania dla 5 i 6 – latków z uroczym, mówiącym Airbotem  z zestawem Programming time. Programowanie to język XXI wieku. Najprościej można go opisać jako kolejność poleceń, które należy wykonać, aby osiągnąć wyznaczony cel. Głównym założeniem jest to, aby najmłodsi rozpoczęli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Zajęcia zachęcają do aktywnej zabawy, ucząc dzieci przestrzegania zasad, myślenia oraz rozwiązywania problemów, wspomagając przy tym rozwój zdolności ruchowej.  Zarówno wiatrak, jak i kodowanie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcie z nowymi pomocami.

,,Palce lizać”- warsztaty kulinarne

W przedszkolu, tak jak w poprzednim roku szkolnym kontynuowane są  warsztaty kulinarne pt. „ Palce lizać”. Koordynatorkami są nauczycielki: Żaneta Kawka i Edyta Zakrzewska. W wrześniu dzieci upiekły jabłecznik.  Przedszkolaki  najpierw łączyły ze sobą niezbędne składniki, wałkowały ciasto i układały na blaszkach. Jabłka z cynamonem nakładały na połowę przygotowanego ciasta i przykrywały drugą połową. Następnie jabłecznik został wstawiony do piekarnika. W całym przedszkolu unosił się wspaniały zapach! Własnoręcznie przygotowane ciasto wszystkim bardzo smakowało. Natomiast w październiku wykonały kolorowe i smaczne koreczki owocowe. Każdy się zapewne zgodzi z tym, że koreczki wykonane z owoców należną do jednych z najsmaczniejszych, dlatego uwielbiają je nie tylko dorośli, ale i dzieci. Do  koreczków wykorzystano takie owoce jak: banany, mandarynki, kiwi, winogrona, jabłka, ananasa i śliwki.  Dzieci nie trzeba było zachęcać do jedzenia, bardzo szybko zniknęła ,,bomba witaminowa”. Podczas tworzenia własnych owocowych kompozycji przedszkolaki miały wiele frajdy i zabawy. Było smacznie i zdrowo!

,,Różaniec – skarb, który trzeba odkryć”- konkurs  plastyczny dla przedszkolaków

Z inicjatywy  katechetki pani  Ewy Rogozińskiej w Przedszkolu  Miejskim w Lidzbarku odbył się  konkurs  plastyczno-techniczny ,,Różaniec” dla  5 i 6 – latków  z udziałem rodziców.  Różańce zostały wykonane z różnych  materiałów: fasoli, darów jesieni, koralików, folii, makaronu, kulek zbożowych, masy solnej itd. Jury w składzie: Ewa Rogozińska, Halina Jarzynka, Agata Bielińska  i Dorota Krezymon  wyłoniło  wśród  19 uczestników  następujących  finalistów: I  miejsce- Amelia Kempczyńska  (gr. V),  II miejsce – Konrad Miłoszewski (gr. VI), III miejsce – Bartosz Soszyński (gr. VII). Wszyscy uczestnicy  otrzymali  dyplomy oraz upominki. W konkursie wzięli udział: Piotr Wyrostkiewicz (gr. III) ,Anna Wielechowska(gr. VI), Tymoteusz Sokołowski (gr. V), Hanna Margalska ( gr. VI) , Wojciech Leźnicki (gr. V), Bartosz Połeć(gr. V), Maja Sieńska(gr. V), Jan Sadowski (gr.V), Emilia Bilicka ( gr. VI), Maja Borzymowska (gr.VI), Łucja Łukowicz(gr. VI), Maja Lewandowska(gr.VI), Alicja Bojanowska( gr. VI), Kornelia Bielińska (gr.V) oraz Olaf  Bojanowski (gr.VI). W niedzielę 21 października, finaliści  Diecezjalnego Konkursu Międzyprzedszkolnego – „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” uczestniczyli wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami –katechetami w uroczystej Mszy św. , która sprawowana była w Kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla. Wśród laureatów przybyłych z 36 – ciu przedszkoli z całej diecezji  byli Amelia Kempczyńska i Konrad Miłoszewski. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do auli Centrum Dialogu, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród  w postaci książek, dyplomów oraz słodyczy małym laureatom tegorocznego konkursu. Kalendarze i Dyplomy  – Podziękowania za opiekę merytoryczną nad autorami prac  otrzymali także opiekunowie katecheci wśród których znalazła się katechetka p. Ewa Rogozińska. Nasi przedszkolacy: Amelka i Konrad wraz z p. Ewą stanęli do pamiątkowego zdjęcia z Ks. Biskupem. Radość dzieci  i ich rodziców była ogromna. Następnie wszyscy udali się do galerii, gdzie podziwialiśmy przepiękne różańce wyeksponowane na specjalnych tablicach. Nasze dzieciaki szybko odnalazły swoje prace. Na zakończenie tego pięknego, pełnego wrażeń dnia czekał na wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

,,Pani Jesień”- konkurs plastyczny dla  3 i 4 – latków

W październiku, rozstrzygnięty  został konkurs plastyczny pt: „ Pani Jesień”. Adresowany był do dzieci w wieku 3-4 lat, które z pomocą swoich rodziców wykonały przepiękne prace. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały pomysłodawczynie: Edyta Zakrzewska i Izabella Cybulska. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formie płaskiej lub przestrzennej. Celem konkursu było: wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami,  rozwijanie inwencji twórczej dzieci, wzmacnianie wiary we własne możliwości,  rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.  Jury w składzie: p. Edyta Marszak- Dyrektor MGBP w Lidzbarku, p. Zygmunt Mężykowski- Instruktor do spraw plastyki  z MGOK oraz  p. Żaneta Kawka- nauczyciel z Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku,  miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ prace, które wpłynęły na konkurs prezentowały bardzo wysoki poziom. Po długich naradach wyłoniono zwycięzców. Laureatami zostali:  I miejsce Rozalia Kordalska grupy II  Biedronki, II miejsce Nadia Drzewoszewska z grupy I Krasnoludki, III miejsce Liliana Dombrowska z grupy I Krasnoludki. Pozostałym pracom jury przyznało wyróżnienia. Otrzymali je: Julia Kramkowska z grupy Krasnoludki, Aleksandra Pacuska z grupy Krasnoludki, Zosia Tarasewicz z grupy Biedronki, Lidia Kościńska z grupy Wiewiórki, Lena Spejna z grupy Krasnoludki, Kacper Kornowski z grupy  Biedronki, Bartosz Szostkowski z grupy Biedronki, Piotr Zdanowicz z grupy Biedronki. Zarówno zwycięzcy jak i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody.

 

Pasowanie na przedszkolaka

W październiku w czterech  grupach odbyły się uroczyste PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA.  W każdej grupie  pani dyrektor oraz wychowawczynie   powitały  wszystkie dzieci, przybyłych rodziców oraz gości. Następnie dzieci przedstawiły część artystyczną.  Z wielką radością i entuzjazmem śpiewały różne piosenki i recytowały wiersze, które wskazywały na dobro, kulturalne zachowanie, przestrzeganie zasad i  szacunek do  innych. Ponadto uczyły miłości do ojczyzny oraz podkreślały znaczenie tej uroczystości w życiu każdego przedszkolaka.  Wychowankowie przedszkola  złożyli  UROCZYSTE ŚLUBOWANIE i przyrzekli, że będą wzorowymi przedszkolakami, a także będą kochać swoją Ojczyznę.  Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała  aktu pasowania.  Było wiele zabawy,  radości i uśmiechów na twarzy. Po pasowaniu przedszkolacy  otrzymali  dyplomy  oraz pamiątkowe ołówki i słodkie niespodzianki.  Panowała radosna atmosfera przepełniona klimatem serdeczności, wzajemnej życzliwości i przyjaźni.

 

Warsztaty  mydlarskie

23 października,  wszystkie dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatach mydlarskich. Z gliceryny tworzyły mydełka w wybranym przez siebie kształcie, kolorze i zapachu. Mogły zatopić w nich różne składniki wzbogacające wygląd i jakość mydełka : ziarna kawy, makaron w kształcie zwierzątek, płatki owsiane, siemię lniane, suszone kwiaty i mak. Po wykonaniu i zastygnięciu mydełka, dzieci zapakowały je w ozdobną folię. Zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a zapach olejków użytych do wykonania mydełek jeszcze długo unosił się w przedszkolu.

Spotkania z  policjantami

W Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku odbyły się spotkania z policjantami: Cezarym Urbaniakiem oraz Sławomirem Cupałem. Tematem spotkań było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego. Policjanci  przypomnieli podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Tłumaczyli, jak należy dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo należy zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przedszkolaki  czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Dużą atrakcją było również  obejrzenie radiowozu z bliska. Każde dziecko mogło choć na chwilę usiąść na miejscu pasażera i posłuchać sygnałów policyjnej syreny. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Co słychać w naszych szkołach…

Bieg dla niepodległej w SP Dłutowo

Pamiętając, iż 2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”,odbyła się w naszej szkole kolejna impreza związana z tą rocznicą. Tym razem było na sportowo: bieg „Dla Niepodległej” w kategoriach wiekowych:

 1. a) I-III dziewczęta ,chłopcy
 2. b) IV-VI dziewczęta, chłopcy
 3. c) VII, VIII, III Gim. dziewczęta, chłopcy
 4. d) dorośli

Wszyscy uczestnicy pokonali przeznaczony dla nich dystans z dużym zaangażowaniem i wiarą w zwycięstwo oraz wspólny cel, czyli uczczenie 100-lecia niepodległości naszego państwa. Połączyło nas poczucie wspólnoty, solidarności i dumy z osiągnięć naszych przodków.

W poszczególnych kategoriach zwycięstwo odnieśli:

Kategoria wiekowa I-III.

Dziewczęta:

 1. Amelia Gorczyca
 2. Alicja Kociela
 3. Zuzanna Mostowicz

Chłopcy:

 1. Łukasz Janicki
 2. Stanisław Bartkowski
 3. Michał Sobieraj

Kategoria wiekowa IV-VI.

Dziewczęta:

 1. Zuzanna Ucińska
 2. Magdalena Budzińska
 3. Karolina Szczepanik

Chłopcy:

 1. Paweł Graszek
 2. Bartek Gajewski
 3. Kuba Pawelski

Kategoria wiekowa VII, VII, 3 Gim.

Dziewczęta:

 1. Weronika Kowalkowska
 2. Kinga Kowalska
 3. Klaudia Janicka

Chłopcy:

 1. Sebastian Michalski
 2. Adrian Pszybyszewski
 3. Oskar Szczepanik

Kategoria- Dorośli:

 1. Zbigniew Cegiełka
 2. Iwona Gołosz
 3. Marta Brzozowska

SP Słup

Dzisiaj 24 października odbyła się szkolna uroczystość zorganizowana w ramach podziękowania za okazane wsparcie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu remontu szkoły.  Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego Szansa, Pani Katarzyna Mróz i Dyrektor szkoły, Pani Beata Kozłowska powitały przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Pana Macieja Sitarka, Zastępcę Burmistrza – Pana Janusza Bieleckiego, Radnego naszej gminy – Pana Pawła Ciesielskiego, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych – Panią Judytę Bagniewską, Księdza Kanonika Piotra Nowaka – Proboszcza Parafii św. Marcina Biskupa w Boleszynie, przedstawicieli oddziałowych rad rodziców, pracowników szkoły oraz naszych drogich uczniów.  Następnie Pani Dyrektor wraz z Panią Prezes opowiedziały o zmianach dokonanych podczas remontu.

Budynek Szkoły Podstawowej w Słupie już od wielu lat służy uczniom i mieszkańcom okolicznych wsi. Obiekt do tej pory nie przechodził większych remontów, które poprawiłyby jego funkcjonalność i estetykę. Remont był jedną z najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez społeczność szkolną inwestycji. Podjęto działania w ramach projektu poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego. Ocieplono stropodach i ściany, wykonano nową elewację, wymieniono drzwi w pomieszczeniu gospodarczym, modernizację przeszła kotłownia oraz instalacja centralnego ogrzewania. W ramach poprawy systemu grzewczego wymieniono: rury, grzejniki i kocioł na ekologiczny opał. Ponadto zainstalowano oświetlenie ledowe we wszystkich pomieszczeniach. Gmina sfinansowała także wykonanie ścianki działowej w jednej z sal lekcyjnych, co umożliwiło realizację wymogów stawianych przez reformę oświatową. Teraz możemy cieszyć się placówką w nowej odsłonie. Mamy szkołę docieploną, pozyskaliśmy też nowe pomieszczenie, doposażyliśmy w meble i nowe sprzęty. Minione wakacje były bardzo pracowite nie tylko dla wykonawców projektu, ale także dla rodziców i pracowników szkoły, którzy włączyli się w porządkowanie sal, za co teraz bardzo dziękujemy. W niecałe dwa miesiące szkoła została odmieniona. Termomodernizacja budynku przyniesie efekty na wielu płaszczyznach. Od ekologii, poprzez oszczędności w kosztach eksploatacyjnych, wzrost komfortu, bezpieczeństwa uczniów, ich rodziców oraz pracowników, aż po estetykę. Cieszymy się, że placówka zyskała na pozytywnym odbiorze  nie tylko przez społeczeństwo lokalne, ale także odwiedzających szkołę gości. Wszystko to udało się za sprawą władz naszej gminy na czele z Burmistrzem – Panem Maciejem Sitarkiem, dla których dobro naszej szkoły jest nadal ważne. Władze Samorządowe odpowiednio spełniają rolę dobrego gospodarza i właściciela budynku pomimo tego, że od ponad pięciu lat organem prowadzącym naszą placówkę jest Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe Szansa.

Głos zabrał również Burmistrz Lidzbarka, Pan Maciej Sitarek. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, która wprawiła w zachwyt wszystkich zgromadzonych. Następnie przemówił Proboszcz Parafii w Boleszynie, Ks. Kanonik Piotr Nowak i pobłogosławił wyremontowany budynek szkoły. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy goście i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na obiad do jednej z sal naszej szkoły.

Składamy szczególne podziękowania wszystkim tym, bez których pomocy zorganizowanie tej uroczystości nie byłoby możliwe, a mianowicie:

– Pani Dyrektor,

– Pani Prezes,

– nauczycielom i pracownikom szkoły,

– Pani Jolancie Jonowskiej – za przygotowanie przepięknych dekoracji,

– Pani Grażynie Kozłowskiej – za przygotowanie smacznego obiadu,

– rodzicom naszych uczniów, Paniom: Urszuli Kasprzak, Monice Lendze i Dorocie Szynace – za pyszne ciasta,

– uczniom naszej szkoły – za przygotowanie części artystycznej.

Dzień Papieski w SP Dłutowo

Dzień Papieski na stałe jest ujęty wśród wydarzeń kalendarza nasze szkoły. Rozpoczął się on mszą św. Dziękczynną za pontyfikat Jana Pawła II. Po niej uczennica Klaudia Sadowska zaśpiewała pieśń „Liczę na Ciebie Ojcze”. Następnie uczniowie kl. VI i VII przedstawili montaż słowno-muzyczny w stylu audycji radiowej. Przybliżono słuchaczom atmosferę czasu, gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Jego znajomi opowiadali swoich wrażeniach podczas ogłoszenia wyniku konklawe. Wywiady z nimi urozmaicono piosenkami religijnymi, m. in. „Wypłyńcie na głębię”, śpiewanymi przy akompaniamencie gitary. Następnie obejrzano prezentację multimedialną będącą relacją z ważnych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II. Po pieśni „Maryjo, ukryj mnie”, zaśpiewanej przez Klaudię Sadowską, zebrani zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.
Uroczystość przygotowały: Anna Deptuła, Jolanta Cichocka i Katarzyna Budna.

CZYTANIE DLA NIEPODLEGŁEJ W SP BRYŃSK

Kolejne czytelnicze spotkanie w Oddziale Przedszkolnym odbyło się z okazji 100-lecia Niepodległości Polski.

Dziś oddział przedszkolny odwiedzili uczniowie klasy VII.  Okazją do spotkania było czytanie dzieciom legendy pt. „Wars i Sawa”. Dzieci uważnie wysłuchały legendy, z której dowiedziały się skąd pochodzi  nazwa Warszawa, która jest stolicą naszego kraju. Następnie dzieci odpowiadały chętnie na zadawane pytania, a za dobrą odpowiedź otrzymały nagrodę.

W najbliższym czasie podczas spotkań czytelniczych starsi uczniowie będą starali się przybliżać przedszkolakom legendy i baśnie dotyczące naszego kraju.

Dzień Edukacji Narodowej w Dłutowie

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w naszej szkole w dniu 12 października.

Uczniowie pod opieką Pana Sławomira Góreckiego przygotowali część artystyczną przyprawioną dużą dawką humoru. Mieliśmy możliwość obejrzenia lekcji w aranżacji uczniowskiej, co wprawiło wszystkich w dobry nastrój.

W tym dniu nauczycielom i pracownikom szkoły dedykowano również piosenki.

Nie zabrakło także symbolicznego kwiatka i ciepłych słów płynących ust dyrektora szkoły Pana Andrzeja Mirosława Stolarskiego.

Wycieczka SP Bryńsk do Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu

23 października uczniowie klas ,,0″ – III SP Bryńsk udali się autokarem na ciekawą lekcję poprowadzoną przez pracowników Parku, która miała na celu pogłębienie znajomości dziedzictwa kulturowego i rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów źródłowych. Uczniowie obejrzeli narzędzia, maszyny, które były wykorzystywane przez mieszkańców wsi do wykonywania prac polowych i domowych w dawnych czasach. były to między innymi: cepy, kołowrotki, magiel, żelazka na węgiel i dusze, lampy naftowe itp. Prowadząca wspomniała także o wielu zawodach, które stopniowo zanikają tj.: kowal, dekarz, latarnik i innych. Szkoła z dawnych lat wyglądała inaczej niż współcześnie. Uczniowie siedzieli w innych ławkach i pisali za pomocą obsadek, które często robiły kleksy. Eksponaty zgromadzone w Muzeum cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Korzystając z okazji uczniowie zobaczyli również okazy zwierząt i roślin występujących na naszych terenach leśnych. Były to pouczające zajęcia z edukacji społeczno – przyrodniczej.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018 W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄPIERSKU

Dnia 12.10.2018r. w Niepuplicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pana Dyrektora Piotra Kościńskiego, który przywitał wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, Panią pielęgniarkę i rodziców. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie przekazał głos uczniom. Przedstawienie przygotowali uczniowie klas IV, V, VII pod kierunkiem pań: Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej i Beaty Kościńskiej oraz opiekunki chóru szkolnego pani Danuty Kordalskiej. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Dyrektor szkoły przedstawił nowy Samorząd Szkolny w składzie: Dominik Iwan – przewodniczący, Radosław Maciejewski – zastępca, Alicja Napiórkowska – sekretarz, Karolina Karda – skarbnik. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły przewodniczący złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Na zakończenie dzieci rozdały nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej, a jednocześnie podniosłej atmosferze. Następnie Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Dorota Zalewska złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektorowi szkoły, wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Na zakończenie apelu dyrektor szkoły poinformował społeczność szkolną, że nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną wręczone podczas uroczystej Gali organizowanej przez Burmistrza Lidzbarka Pana Macieja Sitarka. W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali: – nauczyciele: Dorota Zalewska, Wiesława Tamiła, Beata Kościńska, Barbara Klimowska-Lewandowska, Maria Gutowska, Ewa Kochańska, Danuta Kordalska; – pracownicy obsługi: Bożena Rybka, Sławomir Zakrzewski. Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość” Pani Dorota Zalewska podczas uroczystej Gali wręczyła również nagrodę dyrektorowi szkoły Panu Piotrowi Kościńskiemu.

 

Co słychać w naszej szkole…

SP KIEŁPINY – PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W czwartek, 4 października był kolejnym wyjątkowym dniem w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiełpinach, ponieważ odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Uczniowie klasy pierwszej przybyli do szkoły ze swoimi gośćmi: rodzicami i rodzeństwem, bo przecież pasowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w szkolnym życiu pierwszoklasisty. Dzieci pięknie zaprezentowały się podczas programu artystycznego przygotowanego pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Ireny Machujskiej. Następnie przystąpiono do ślubowania. W jego trakcie uczniowie z wielką powagą obiecali, że będą przynosić chlubę rodzicom, nauczycielom, szkole i ojczyźnie, że będą dobrymi kolegami i pilnymi uczniami. Największym przeżyciem dla dzieci był moment pasowania. Pani dyrektor Gabriela Marcinkowska poprzez dotknięcie czerwonym ołówkiem ramienia każdego dziecka „zamieniała go” w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały birety, dyplomy, znaczki oraz kuferki ze słodyczami. Po oficjalnej części uroczystości, dzięki zaangażowaniu rodziców, po pasowaniu czekał na dzieci poczęstunek. Podczas pasowania dzieciom zawsze towarzyszą ogromne emocje. Wydarzenie to odbyło się w podniosłym, ale jednocześnie bardzo radosnym nastroju.

Pasowanie na pierwszaka w SP Dłutowo

W naszej szkole Ślubowanie klasy pierwszej połączone z pasowaniem na ucznia oraz uroczystym przyrzeczeniem rodziców odbyło się 12 października. Podczas ceremonii 15 pierwszoklasistów, w obecności dyrektora szkoły, wychowawców, uczniów oraz rodziców zaprezentowało swoje talenty recytatorskie i wokalne. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia, wychowawczyni Bożena Orkwiszewska – Adamek wręczyła im pamiątkowe dyplomy. Później koleżanki i koledzy z klasy II podarowali pierwszakom upominki. Były też pamiątkowe zdjęcia i gratulacje.

Pasowanie na Pierwszaka w SP 1

12 października w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych tj. klasy I a i klasy I b, ubrani w świąteczny strój galowy, przepiękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości ślubowania od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyli się tekstów, wierszy i piosenek. I wreszcie nadszedł wyczekiwany przez nich moment. Wicedyrektor szkoły pani Anna Kostrubała gorąco powitała zaproszonych gości, rodziców, krewnych, nauczycieli, uczniów klas II i III, a szczególnie serdecznie -pierwszoklasistów. Następnie zabrała głos dyrektor szkoły pani Beata Piątkowska. Złożyła życzenia przyszłym pierwszakom i ich rodzicom. Wygłosiła krótką prelekcję na temat roli, jaką pełni rodzic w życiu swojego dziecka, jego wsparcia i pomocy w wypełnianiu obowiązków szkolnych przez dzieci. Do życzeń dołączyli się również zaproszeni goście.

Następnie dzieci w scenerii ogrodu pełnego kwiatów, pszczółek i  uli przedstawiły swoje umiejętności aktorskie inscenizacją pt. „W krainie wiedzy i umiejętności”. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w kolorowych biretach na głowach, pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, recytacja wierszy, rozwiązane zagadki, mowa o wspaniałej przyjaźni, koleżeństwie w grupie rówieśniczej, bycie prawymi Polakami, to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po inscenizacji w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły Beata Piątkowska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Uczniowie na zakończenie otrzymali słodkie upominki, dyplomy oraz legitymację szkolną. Z kolei  rodzicom dzieci wręczyły w podziękowaniu listy .

Dla pierwszaków uczniowie klasy II b z wychowawczynią Barbarą Urbańską przygotowali i przedstawili wspaniały taniec. Serdeczne podziękowania należą się uczniom klasy VIII a za pomoc w przeprowadzeniu części artystycznej. Ten dzień na długo zostanie pierwszoklasistom w pamięci.

ŚLUBOWANIE KLASY I W SP BRYŃSK

Dnia 15 października 2018r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek, wychowawczyni i rodziców zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się poddaniu dzieci próbie recytacji, sprawdzeniu wiedzy o Ojczyźnie, ruchu drogowym, umiejętności muzycznych, które zostały przeprowadzone przez uczniów klas VII i VIII. Po zakończeniu prezentacji Magik ogłosił, że wszyscy wspaniale zdali ,,egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem było ślubowanie, a następnie pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Iwona Strungowska. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia, które wręczyła wychowawczyni – pani Urszula Kowalska oraz pierwsze legitymacje szkolne wręczone przez Panią Dyrektor. Na pewno ten szczególny dzień na długo zostanie w pamięci uczniów klasy I. Wszystkim życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Dzień z Tabliczką Mnożenia w SP1

28 września 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku wzięła udział w edukacyjnej akcji VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, której głównym organizatorem było Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka.

Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast nauczyciele i pracownicy obsługi mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Koordynatorami imprezy w szkole byli nauczyciele matematyki: Anetta Paturalska, Magdalena Oleksiak i Piotr Kołakowski oraz nauczyciel języka angielskiego: Jolanta Nowińska. Nauczyciele na lekcjach matematyki utrwalali znajomość tabliczki mnożenia w formie zabaw i gier dydaktycznych, natomiast na języku angielskim ćwiczyli tabliczkę mnożenia w tym języku.

Egzaminatorami i Asystentami byli uczniowie klas VIIIa, VIa i VIIb. Na każdej przerwie sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia w formie krótkich testów, za co uczniowie i dorośli otrzymywali odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzień był pełen wrażeń i radości. Za rok ponownie przystąpimy do akcji.

Dzień Edukacji Narodowej w SP Bryńsk

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.12 października 2018 roku w Szkole Podstawowej w Bryńsku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała pani dyrektor Iwona Strungowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

W części artystycznej uczniowie z grupy teatralnej pod kierunkiem pani Anny Wileńskiej przedstawili kilka scenek z życia szkoły, a szkolny chór pod kierunkiem pani Marty Wiadrowskiej śpiewem wyraził swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.

Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty.

Konkurs wierszy i piosenek patriotycznych w SP Dłutowo

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę  niepodległości obecny rok nazwany został ,,Rokiem Niepodległej”. Jest to wyjątkowa rocznica, która stwarza okazję do podjęcia działań służących budowaniu wspólnoty i kształtowaniu tożsamości narodowej. W ramach tych obchodów 09.10.2018r. w  Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza  odbył się konkurs wierszy i piosenek patriotycznych pt.: „KTO TY JESTEŚ POLAK MAŁY”, konkurs ten adresowany był do najmłodszych uczniów naszej Szkoły. Jury w składzie p.  Dyrektor Andrzej Mirosław Stolarski, członkinie Działdowskiej Kuźni Słowa p. Janina Dzenis, p. Teresa Dwórznik – Romańska, p. Jolanta Cichocka – nauczycielka języka polskiego, stanęło przed trudnym zadaniem  oceniając 27 uczestników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas
I-III.

Wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych najlepiej zaprezentowały się:

I miejsce:  Natalia Antkiewicz  (grupa 4-5 latki)

II miejsce: Sebastian Skuza  (klasa 0)

III miejsce: Kornel Mendalka  (klasa 0)

Wyróżnienie otrzymali :

Anna Mendalka (grupa 3-4 latki)
Karol Łożyński (grupa 4-5 latki)
Krystian Stempka (klasa 0)

W kategorii  klas I-III nagrodzeni zostali:

I miejsce: Dawid Markowski (klasa II)
II miejsce: Julia Cejman (klasa I)
III miejsce: Alicja Kociela (klasa III)

Wyróżnienie otrzymali:

Stanisław Ławicki (klasa I)
Amelia Antkiewicz (klasa II)
Maja  Myślińska (klasa II)

Jury postanowiło przyznać również nagrodę specjalną w kategorii : „Piosenka”  dla  Amelii Gorczycy z klasy II. Wszystkim uczestnikom dziękujemy a nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Apel z okazji XVIII Dnia Papieskiego w SP Bryńsk

16 października w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie naszej Szkoły zgromadzili się na uroczystym apelu z okazji XVIII Dnia Papieskiego, który przygotowali uczniowie klas IV i VII. Apel nawiązywał w swej treści do hasła tegorocznego Dnia, które brzmiało: „Promieniowanie Ojcostwa”. Uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia Papieża Jana Pawła II oraz mogli podjąć refleksję nad Jego myślami. Św. Jan Paweł II przypomina nam o patriotyzmie prowadzącym do uporządkowanej miłości człowieka. On zawsze kochał i szanował każdego człowieka, rozmawiał ze wszystkimi: dorosłymi i małymi, bogatymi i biednymi. Poszanowanie drugiego człowieka i miłość do Ojczyzny jest istotnym wyznacznikiem życia chrześcijanina. Treść apelu przeplatały współczesne piosenki papieskie i ewangelizacyjne.

„Szkoła promująca zdrowie”- przygotowanie sałatki owocowej przez uczniów Oddziału Przedszkolnego

W poniedziałek 8 października nasi najmłodsi wychowankowie uczyli się, jak zdrowo się odżywiać, aby być silnym i zdrowym. Dzieci z oddziału przedszkolnego w Bryńsku swoją wiedzę poparły praktyką wykonując samodzielnie i według własnego uznania sałatkę owocową. Przecież nic nie smakuje lepiej niż to co sami przygotujemy. Robienie sałatki poprzedziła pogadanka na temat zdrowego odżywiania i konieczności spożywania owoców. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków oraz pamiętały, że przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie umyć ręce oraz owoce.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY w SP Dłutowo

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 1-3 udali się na wycieczki do: biblioteki, ośrodka zdrowia, sklepu oraz na pocztę znajdujących się w Dłutowie. Poznając pracę bibliotekarki z Filii Bibliotecznej w Dłutowie dowiedzieli się, iż nie polega ona wyłącznie na wypożyczaniu książek. Do zadań bibliotekarza należy m.in. systematyczne aktualizowanie księgozbioru, katalogowanie książek, okładanie, organizowanie atrakcyjnych zajęć dla małych i dużych czytelników. Na tym nie koniec – osoba pracująca w bibliotece musi lubić pracę z dziećmi oraz dorosłymi i systematycznie się dokształcać.

Tego samego dnia uczniowie udali się do Ośrodka Zdrowia. Od pani pielęgniarki uzyskali niezbędne informacje dotyczące jej pracy, jakże trudnej i odpowiedzialnej. Dzieci zwiedziły gabinet zabiegowy, zobaczyły próbki krwi, zostały zważone, dowiedziały się jak ważne jest dla małego człowieczka szczepienie ochronne. Uczniowie dowiedzieli się również, iż wykwalifikowane pielęgniarki są bardzo poszukiwane na polskim rynku pracy.

Następnego dnia dzieci udały się z wizytą do sklepu, aby podpatrzeć pracę ekspedientki. Zawód ten wiąże się z ciężką pracą fizyczną, dotkliwą zwłaszcza dla kobiet. Do obowiązków tej grupy zawodowej należy: przyjmowanie dostaw, a także przygotowywanie towarów do sprzedaży i eksponowanie ich. Oprócz tego sprzedawca musi sprostać zadaniom kasowym. Chodzi m.in. o obsługę kasy fiskalnej, liczenie i zabezpieczanie utargu czy dokumentowanie obrotu, ponadto umiejętność podtrzymywania dobrych relacji z ludźmi, to podstawowe zadania sprzedawcy.

Kolejny cel postawiony w ramach OTK, to wizyta w Urzędzie Pocztowym. Poznając pracę urzędniczki, dzieci dowiedziały się, że niezbędnym atrybutem tego zawodu jest umiejętność współżycia z ludźmi a także odpowiedzialność, systematyczność i obowiązkowość. W ciągu dnia przez ręce pracownika poczty przewijają się listy, paczki, kartki, wpłaty pieniężne, rachunki, itp. Dodatkowo urzędnicy zobligowani są do sprzedaży produktów papierniczych, chemicznych i innych.

W Urzędzie Pocztowym uczniowie spotkali również pana listonosza. Kolejny zawód, który wymaga ogromnej odpowiedzialności i wysiłku fizycznego. Listonosz dostarcza ważne przesyłki oraz pieniądze i prawie przez cały dzień nosi ze sobą ciężką torbę. Po skończonym dniu pracy listonosz powraca do urzędu, gdzie musi rozliczyć się z każdej przesyłki i wypełnić odpowiednie raporty.

Pomimo trudności wynikających ze specyfiki zawodów, wszystkie osoby, które udzieliły wywiadu podkreślały, że kochają to, co robią, a to jest w dorosłym, zawodowym życiu najważniejsze.

Należy również podkreślić, że uczniowie spotkali się wszędzie z ciepłym, serdecznym przyjęciem, a nawet zostali obdarowani drobnymi upominkami.

Wycieczka do Torunia SP Bryńsk

9 października uczniowie klas starszych SP Bryńsk wraz z opiekunami, w ramach ogólnopolskiej akcji: „Rok Dla Niepodległej” wybrali się do Torunia na projekcję filmu w reżyserii Denisa Delića „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Obraz ten  inspirowany bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule, opowiada o polskich lotnikach, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się legendą lotnictwa w bitwie o Anglię podczas II wojny światowej. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę – „Dywizjon 303”, który nie ma sobie równych w walkach powietrznych. Film ten pokazuje  sylwetki polskich lotników, prawdziwych patriotów, którzy po klęsce wrześniowej emigrują do Anglii i  tam walczą aby pokonać nazistów i  wyzwolić Polskę spod okupacji niemieckiej.
To była świetna lekcja historii pokazująca młodemu pokoleniu na czym polegają takie wartości jak miłość do ojczyzny, honor czy prawdziwa przyjaźń.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU w Szkole Podstawowej Nr 1

10 października 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku jako jedna z piętnastu w kraju wzięła udział w projekcie Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU, w trakcie którego jej uczniowie byli kompleksowo edukowani w zakresie bezpieczeństwa.

Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU to akcja społeczna, zainicjowana i zorganizowana przez Fundację PZU w roku szkolnym 2017/2018. W pierwszej odsłonie, Akademia odwiedziła 27 szkół ze wszystkich województw.

Celem realizowanych w ramach projektu zajęć jest przekazanie uczniom szkół podstawowych wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, zarówno na drodze, jak i w sieci internetowej. Ważnym aspektem akcji jest udział służb mundurowych – w każdej odwiedzanej szkole przeprowadzane są spotkania z lokalnymi policjantami, którzy czynnie włączają się w edukowanie uczestników akcji. Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych i wykorzystują różne narzędzia – od praktycznych zajęć w strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki, czy strefie pierwszej pomocy wraz z ratownikiem medycznym, przez zajęcia dydaktyczne w strefie bezpiecznego dorastania, do strefy teatru ze scenami aktorskimi skierowanymi dla najmłodszych klas.

Dzięki udziałowi w Akademii Bezpieczeństwa uczniowie SP Nr 1 uczestniczyli w zajęciach poświęconych prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej. Mieli okazję spróbować jazdy na segwayu, sprawdzić się na rowerowym torze przeszkód, a także wziąć udział w sesji fotograficznej w fotobudce. Starsi uczniowie mogli testować alkogogle i narkogogle. Chętni uczniowie mogli także wykonać masaż serca na fantomie.  Uczniowie, którzy wykazali się szczególnymi umiejętnościami i wiedzą zostali nagrodzeni.

Ponadto szkoła otrzymała apteczkę pierwszej pomocy wraz z tablicami edukacyjnymi, a wszyscy uczniowie – zakładki do książek z zasadami pierwszej pomocy i bezpiecznego poruszania się po Internecie, znaczki i opaski odblaskowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Akcja Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU została zrealizowana przez firmę SOS MUSIC na zlecenie Fundacji PZU.

Dzień Tornistra w SP Bryńsk

Zaczął się nowy rok szkolny. Każdy uczeń rozpoczyna go z pełnym książek, zeszytów i przyborów tornistrem. Minister Edukacji Narodowej ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom, nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków i profilaktykę wad postawy. W tym dniu w SP Bryńsk zostały przeprowadzone pogadanki na temat, w jaki sposób należy prawidłowo pakować tornister i jakie rzeczy powinny się w nim znaleźć.

Przypominamy o najważniejszych zasadach pakowania i użytkowania plecaków szkolnych:

-waga plecaka z jego zawartością nie powinna przekraczać 10 – 15% masy ciała;

– tornister powinien posiadać usztywnioną ścianę przylegającą do pleców;

– ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie;

– cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie, a lżejsze wyżej;

– tornister powinien być wyposażony w równe, szerokie szelki;

– długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;

– zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;

– tornister należy nosić na obu ramionach.

Rodzice powinni systematycznie kontrolować zawartość plecaka i zwrócić uwagę na następujące  czynniki:

– obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu;

– noszenie dodatkowych słowników i książek i innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (pamiętniki, albumy, zabawki, itp.);

– rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister (waga pustego tornistra waha się od 0,5 kg do 2 kg)

Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W czwartek, 11 października w sali kinowej MGOK Lidzbark słychać było radosne słowa powitań po długiej wakacyjnej przerwie. Wszystko za sprawą oficjalnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

To już drugi rok kiedy lidzbarscy seniorzy udowadniają, że jesień życia to świetny moment nie tylko na odpoczynek czy hobby, ale ciągłe doskonalenie i rozwijanie swoich pasji i umiejętności oraz poznawanie nowych dziedzin, na które do tej pory brakowało czasu. Na sali wśród gości obecny był Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz przedstawiciele Rady Miejskiej. Nie zabrakło także tych, którym ten dzień był poświęcony – Zarządu i studentów UTW rozpoczynających edukację. Życzymy wszystkim dobrego roku akademickiego!

Co słychać w naszych szkołach…

,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…” – teatr w SP Dłutowo

24 września gościliśmy w naszej szkole aktorów białostockiego Teatru Młodego Pokolenia, którzy zaprezentowali dramat Adama Mickiewicza pod tytułem ,, Dziady cz. II”, będący jedną z podstawowych lektur zarówno gimnazjum, jak  i szkoły podstawowej.

Przedstawienie  dało młodzieży możliwość obcowania ze sztuką, przybliżyło treść utworu oraz ułatwiło jego odbiór.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP Bryńsk

28 września w SP Bryńsk zorganizowano obchody VIII edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. W ramach tych obchodów uczniowie klas IV-VIII wykonali szereg rysunków i plakatów związanych z tabliczką mnożenia. W każdej klasie odbył się też konkurs sprawdzający wśród uczniów znajomość pamięciowego mnożenia i dzielenia liczb.

Tydzień Sportu w SP Dłutowo

W ramach Tygodnia Sportu uczniowie klas I – III wzięli udział w sportowych rozgrywkach drużynowych. Utworzone zespoły konkurowały między sobą w: kozłowaniu piłką, prowadzeniu piłki nogą, wyścigach z szarfami, biegach slalomem oraz żabich skokach. Dziecięcym pojedynkom towarzyszył uśmiech, radość z sukcesów oraz chęć wygranej. Nagrodą były gromkie brawa dla wszystkich drużyn. Rywalizacja zakończyła się uściskiem dłoni drużyn przeciwnych.

Dzień Przedszkolaka w SP Bryńsk

20 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bryńsku zorganizowane zostały gry i zabawy dla dzieci. Na początku zajęć pani złożyła dzieciom życzenia i wręczyła każdemu order Super Przedszkolaka. Dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu i radości. Było wesoło i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie również o swoich prawach – tak ważnych w życiu każdego człowieka – a także o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania się.

Dbamy o planetę

24 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ,,sprzątanie świata”. Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci i nauczycieli udało się uprzątnąć najbliższą okolicę z wszędobylskich śmieci.

Akcję poprzedziła część artystyczna pod hasłem ,,Ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi…”, uświadamiająca uczniom konieczność troszczenia się o przyrodę.

Praca na rzecz ochrony środowiska jest w naszej szkole tradycją!

Sprzątanie świata

W piątek, 21 września uczniowie SP Bryńsk uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata 2018”. Akcję poprzedziły pogadanki o tematyce ekologicznej. Następnie każda klasa wraz z nauczycielami udała się w wybranym wcześniej kierunku w poszukiwaniu śmieci. Zebrano kilkanaście worków pełnych szkła, papieru i tworzyw sztucznych. Akcja zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Cieszymy się, że przyczyniliśmy się do tego, by nasza okolica była czysta i zielona!

Europejski Dzień Języków Obcych w SP Dłutowo

26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. W SP Dłutowo tego dnia uczniowie uczą się języków obcych: angielskiego i rosyjskiego. Z tej okazji uczniowie z nauczycielami (p. Katarzyną Trzcińską-Raczkowską i p. Anną Romanowską) przygotowali prezentacje o krajach, w których  w/w języki są urzędowymi oraz posługuje się nimi ogromna liczba ludności na świecie.

We wprowadzeniu uczennice klasy 6 przybliżyły ideę EDJO oraz zachęciły do nauki poprzez wskazanie praktycznych wskazówek do uczenia się.

Następnie uczniowie klasy 3 gimnazjum pokazali prezentację o Rosji. W prezentacji pojawiły się ciekawostki związane z krajem, dane statystyczne, sławni artyści oraz teledysku do przeboju słuchanego w czasie ostatnich wakacji.

Po tym uczennice klasy 8 zaprezentowały kolejny kraj – Wielką Brytanię. Podobnie w prezentacji pojawiły się zdjęcia charakterystycznych miejsc w Londynie,  zdjęcia znanych aktorów,  artystów i sportowców oraz ciekawostki o kraju.

Na zakończenie odbył się krótki quiz muzyczny. Zadaniem siedmiu  chętnych uczniów było odgadnięcie zagadki muzycznej. Uczniowie usłyszeli utwór do którego należało dopisać wykonawcę. Bezkonkurencyjna w tej zabawie okazała się Klaudia Sadowska uczennica kl.8, bezbłędnie odgadła wszystkich wykonawców. Bardzo dobrze poradziła sobie Julia Wróblewska uczennica kl.5b. Dziewczęta nagrodzono słownikami: polsko-rosyjskim i polsko-angielskim.

 

Witaj szkoło!

W poniedziałek, 3 września rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Do ław szkolnych powróciły dzieci z 3 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych. Wszystkiego dobrego, samych piątek i wielu sukcesów! – życzył rozpoczynającym wczoraj rok szkolny uczniom Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Na twarzach wielu uczniów widniał jeszcze uśmiech wywołany wspomnieniami z „Wyjazdu moich marzeń”, który była nagrodą za wyniki w nauce oraz za zaangażowanie w życie społeczne szkoły i miasta. Czas zasiąść do nauki, bo warto się starać. Za 289 dni znów będą wakacje 🙂

„Kurs na języki obce”

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku zaprasza na darmowe E-kursy
języka angielskiego (w tym angielskiego biznesowego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a także kurs specjalistyczny ,,Czytaj123″ przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych.

Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatny dostęp do kursu. Wystarczy zgłosić się do Biblioteki.

W ofercie także kurs FunEnglish- multimedialny podręcznik do nauki języka angielskiego dla dzieci od 10 roku życia.

Kursy składają się z filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych, modułów nauki słówek oraz sprawdzających poprawność wymowy, natomiast kurs ,,Czytaj123″ uczy technik szybkiego czytania oraz poprawia pamięć fotograficzną.