Szkolenie pt. „Efektywna kontraktacja usług społecznych”

Zapraszamy przedstawicieli, przedstawicielki z Państwa gminy, powiatu: pracowników, pracownice Urzędu, Radnych i Radne, sołtysów, pracowników, pracownice świetlic wiejskich oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej na szkolenie dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.
Podczas dwudniowych szkoleń pokarzemy Państwu jak efektywnie współpracować na rzecz mieszkańców gminy przy realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym/podmiotom ekonomii społecznej.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

PROGRAM SZKOLENIA pt. „Efektywna kontraktacja usług społecznych”

29 – 30 czerwca 2015 roku

Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a; Olsztyn

DZIEŃ I
29 czerwca 2015r. (poniedziałek)

09.30 – 10.00     Rejestracja uczestników szkoleń.

10.00 – 11.30     Wstęp do współpracy – Urzędnik kontra Pozarządowiec

11.30 – 11.40      Przerwa kawowa

11.40 – 13.10      Wspólne problemy – wspólne cele, czyli elementy dobrej diagnozy

13.10 – 13.40      Przerwa obiadowa

13.40 – 15.10      Wspólne problemy – wspólne cele, czyli elementy dobrej diagnozy cd.

15.10 – 15.20      Przerwa kawowa

15.20 – 17.10      Program współpracy

17.30 – 18.00      Kolacja


DZIEŃ II

30 czerwca 2015r. (wtorek)

08.00 – 08.30    Śniadanie

08.30 – 10.00    Tryby zlecania zadań

10.00 – 10.10    Przerwa kawowa

10.10 – 11.40     Zasady współpracy

11.40 – 11.50     Przerwa kawowa

11.50 – 13.20     Standaryzacja

13.20 – 13.30     Przerwa kawowa

13.30 – 15.00     Podsumowanie najważniejszych zagadnień

15.00 – 16.00     Obiad

 

Formularz zgłoszeniowy