Suchą nogą do szkoły

Dzięki zaangażowaniu miejscowego Radnego Michała Kwiatkowskiego i przychylności Burmistrza Macieja Sitarka dobiegła końca rozpoczęta dziesięć lat temu inwestycja odwadniająca środkową część miejscowości Bryńsk. Przeprowadzone prace pozwolą uniknąć sytuacji w których mieszkańcy oraz dzieci idąc do szkoły musiały pokonywać tą drogę idąc po dość dużym rozlewisku.

PIC_1024