Nowy rok szkolny – czyli stypendia, Młodzieżowa Rada, inwestycje w oświacie…

2181 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych rozpoczęło rok szkolny 2015/2016. Dzieci i młodzież czeka wiele nowości. Oprócz wakacyjnych remontów jednostek oświatowych i darmowych komputerów oraz podręczników będą także stypendia naukowe. Najbardziej aktywni uczniowie mają szanse zasiąść w Młodzieżowej Radzie Miasta – która burmistrz zamierza powołać jeszcze w tym roku.

Stypendia
Jak informowaliśmy w jednym z ostatnim biuletynie – podczas Dni Lidzbarka burmistrz wręczył stypendia sportowe. Teraz przyszedł czas na stypendia naukowe, które są przewidziane dla najzdolniejszych uczniów. Nagrodę otrzyma każdy uczeń szkoły podstawowej bądź gimnazjum, który posiada średnią ocen 5,3 – dla gimnazjum i 5,7 dla szkół podstawowych. Na stypendium mogą liczyć również laureaci oraz finaliści przedmiotowych konkursów wojewódzkich. Stypendia mają być wręczone i wypłacone w najbliższych tygodniach.

Młodzieżowa Rada
Także w najbliższym czasie planowane jest utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Obecnie trwają ostatnie prace nad uchwałą, która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej. Jeszcze w tym roku burmistrz zamierza taką radę powołać. Powołanie poprzedzone będą oczywiście wyborami. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych należący do Rady będą mogli wypowiadać się w sprawach bezpośrednio ich dotyczących. Celem Młodzieżowej Rady jest bowiem zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.

Nowe komputery
W ramach projektu „Internet w każdym zakątku obszaru LGD” szkoły z terenu Gminy Lidzbark otrzymały nowe komputery. Szkoła  Podstawowa w Lidzbarku wzbogaciła się o 35 zestawów, Gimnazjum w Lidzbarku o 25. Szkoła Podstawowa w Bryńsku otrzymała 13 komputerów, natomiast Szkoła Podstawowa w Starym Dłutowie – 12.

Darmowe podręczniki
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II oraz IV szkół podstawowych oraz I klasy Gimnazjum otrzymały darmowe zestawy podręczników oraz ćwiczeń. Komplet podręczników oraz ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej otrzymają wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę w wymienionych klasach. W kolejnych latach planowany jest zakup darmowych podręczników oraz ćwiczeń dla wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Oprócz darmowych podręczników szkoła otrzyma także 50zł/dziecko na zakup ćwiczeń dla każdego ucznia klasy I i II oraz 25 zł/dziecko na zakup podręcznika do języka obcego. Dla uczniów klas IV szkoła otrzyma 140zł/dziecko na zakup podręczników oraz 25zł/dziecko za zakup ćwiczeń. W Gimnazjum natomiast na każdego ucznia szkoła otrzyma 250zł na zakup kompletu podręczników oraz 25 zl. na zakup ćwiczeń.

Dodatkowe 111 tys. zł
Burmistrz  Maciej Sitarek wystąpił z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie części subwencji oświatowej ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie, dlatego gmina otrzymała kwotę 10 tys. zł za którą zakupione zostaną m.in. nowe szafki na leki, kozetki, wagi ze wzrostomierzem, parawany i inny niezbędny sprzęt do pracy gabinetu lekarskiego. Z tytułu wyposażenia stołówek szkoły otrzymały z subwencji 49 tys. zł, natomiast z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą – 52 602 zł. Ogółem z 0,4 % subwencji oświatowej w roku 2015 szkoły otrzymały łącznie 111 602 zł.

Wakacyjne remonty
W Szkole Podstawowej w Dłutowie odbył się remont szkolnej kuchni wraz z wymiana instalacji elektrycznej oraz zakupem wyposażenia kuchennego, natomiast w Gimnazjum w Dłutowie odmalowane zostały korytarze oraz część pomieszczeń. W Szkole Podstawowej w Kiełpinach odbyło się malowanie oddziału przedszkolnego oraz drobne remonty w łazienkach. Biblioteka lidzbarskiego gimnazjum przeniesiona została do nowego pomieszczenia, natomiast miejsce po byłej bibliotece zaadaptowane zostało na klasę szkolną. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wąpiersku odmalowana została część pomieszczeń szkolnych, schody, progi oraz maszty flagowe. W Szkole Podstawowej w Lidzbarku wyremontowane zostało pomieszczenie na szkolnym strychu i przystosowane do prowadzenia w nim zajęć jeżyka angielskiego. Odbyły się również drobne remonty wykonane przez pracowników obsługi szkoły w tym odnowienie klas oraz zakup wykładzin. W Szkole Podstawowej w Słupie wyremontowano dach, wymieniono wkład kominowy oraz odmalowano sale komputerową. Pozostałe prace tj. wymieniana części drzwi, odmalowanie korytarzy na parterze, klatki schodowej, progów oraz części sal lekcyjnych i inne wykonali rodzice oraz pracownicy szkoły.