Stypendia dla utalentowanych sportowców

Stypendia Sportowe Burmistrza Lidzbarka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrody przyznawane są osobom stale zamieszkałym na terenie Gminy Lidzbark , które uzyskały miejsca medalowe w zawodach krajowych i międzynarodowych, a w szczególności w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, Polski, województwa, a także uczestnicy zawodów lokalnych organizowanych przez Burmistrza Lidzbarka za zajęcia od I do III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych. Wniosek o przyznanie stypendium złożyć może związek, stowarzyszenie lub klub sportowy. Dokumenty należy składać do 30 września w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark.

Stypendia Sportowe finansowane ze środków budżetu Powiatu Działdowskiego

Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, przynależni do klubów sportowych lub stowarzyszeń sportowych powiatu działdowskiego ubiegać się mogą o Stypendia Sportowe finansowane ze środków budżetu Powiatu Działdowskiego. Wnioski należy składać do 30 września w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Załącznik: Uchwała-Stypendia

Fundusz Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią Biedronka uruchomił II edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Ten wyjątkowy program wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania treningów lub startu w zawodach. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

W pierwszej edycji Konkursu stypendia zdobyło 12 utalentowanych sportowców, a wśród nich Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO, 20-letnia Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem oraz Mistrz Polski 2016 w biegach narciarskich stylem klasycznym 19-letni Dominik Bury.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich. Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe. Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane od listopada 2016 r.  do sierpnia 2017 r. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1-minutową prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 23 września 2016 r. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów można znaleźć na stronie www.fundusznataliipartyki.pl.

NataliaPartyka2