Biuro Strefy Płatnego Parkowania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku
ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark
Tel. (23) 696 15 71
biuro@pgk-lidzbark.pl

Biuro otwarte w godzinach pracy PGK.

 

Stawki opłat za parkowanie:

1)  za 0,5 godz. postoju                                                                    – 0,50 zł

2)  za pierwszą godz. parkowania                                                  – 1,00 zł

3)  za drugą godz. parkowania                                                       – 1,20 zł

4)  za trzecią godz. parkowania                                                     – 1,40 zł

5) za czwartą i kolejną godzinę                                                      – 1,00 zł
Strefa płatnego parkowania obejmuje ulice:

– Mickiewicza,

– Zamkowa,

– Kościelna,

– plac gen. J. Hallera,

– Podgórna,

– Słomiany Rynek,

– Ogrodowa,

– Sądowa,

– Strażacka,

– Działdowska – parking przy targowisku

– Nowy Rynek.

 

Za parkowanie pojazdów w wyznaczonych miejscach opłaty pobierane są:

– w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00,

 

W strefie płatnego parkowania jest łącznie 187 miejsc postojowych. Najwięcej, bo 53 na placu Hallera, 32 na Nowym Rynku i 23 na targowisku przy Działdowskiej.

 

Zainstalowanych jest 10 parkomatów – 3 na placu Hallera, 2 na Ogrodowej i po jednym na Słomianym Rynku, Nowym Rynku, Strażackiej, Zamkowej i przy targowisku.

—————————————————————————————————————-

Uchwała Nr XX/181/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania ze zmianami

Uchwała Nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Lidzbarku z 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała Nr XVII/140/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/114 /12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

Uchwała Nr XV/114/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania