Strażacy z Lidzbarka otrzymali działkę

Strażacy ochotnicy z Lidzbarka od kilku lat ubiegali się, aby Gmina Lidzbark dokonała zakupu sąsiedniej działki. Spowodowane było to potrzebą polepszenia warunków lidzbarskiej jednostki. Staranie strażaków dostrzegł burmistrz Maciej Sitarek, który za kwotę ponad 66 tys. zł zakupił dla jednostki OSP działkę o powierzchni 0,0425ha. W projekcie budżetu na 2016 rok burmistrz zaplanował kolejne środki, w wysokości jest 15 tys. zł na wykonanie dokumentacji na polepszenie funkcjonowania lidzbarskiej OSP.

W poniedziałek, 23 listopada, na placu OSP w Lidzbarku w obecności burmistrza Lidzbarka oraz jednocześnie gminnego prezesa OSP Macieja Sitarka, prezesa OSP Lidzbark Jana Raczyńskiego, naczelnika Waldemara Iwankowskiego oraz druhów i druhen lidzbarskiej straży pożarnej odbyło się historyczne ale zarazem symboliczne przewrócenie muru oddzielającego teren jednostki lidzbarskiej straży pożarnej od nowo zakupionej działki.