Strażacy ochotnicy z certyfikatem

Zdarza się, że do osoby poszkodowanej zamiast Zespołu Ratownictwa Medycznego przyjeżdża wóz strażacki ze strażakami. Ustawodawca, jak i samo życie nakłada na strażaków coraz więcej obowiązków, również tych medycznych. Co ważne, dotyczy to również strażaków ochotników. W naszej gminie możemy czuć się bezpiecznie. W sobotę, 10 lutego 32 strażaków ochotników z 9 gminnych jednostek odebrało zaświadczenie i certyfikat ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. Strażacy biorąc udział w projekcie „Nowe kwalifikacje i kompetencje dla strażaków ochotników z miasta i gminy Lidzbark” zrealizowanym przez Fundację „DROGOWSKAZY” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Lidzbark od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. zdobywało – pod okiem doświadczonych praktyków – umiejętności, które pomogą im jeszcze skuteczniej ratować ludzkie życie. Wszyscy druhowie złożyli egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł ratownika. Teraz bogatsi o nową wiedzę i umiejętności są gotowi skuteczniej udzielać pierwszej pomocy wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.