Stowarzyszenie Klubu Abstynenta

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „PO-MOCNY”
w Lidzbarku ul. Jeleńska 15