Stop smog!

Rozpoczyna się sezon grzewczy. Docierają do nas pierwsze sygnały
o zanieczyszczaniu powietrza  powodowanym dymem pochodzącym z kominów naszych domów.

Przypominamy i uczulamy mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania odpadów
w piecach i domowych paleniskach.

W roku bieżącym wzmożone będą kontrole palenisk emitujących zanieczyszczenia powietrza. 

Podobnie, jak w styczniu bieżącego roku do badania dymu z kominów wykorzystane zostaną drony.

Jeżeli podejrzewasz, że w gospodarstwie domowym spalane są śmieci (charakterystyczny zapach palonego plastiku, czarny lub zabarwiony dym z komina) dzwoń do Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku (236961505), podając miejsce i czas zdarzenia.

O spalaniu śmieci możesz również zawiadomić Policję, dzwoniąc na telefon alarmowy 997.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia spalania śmieci, pracownik gminy będzie mógł pobrać próbkę popiołu z pieca, co do którego istnieje podejrzenie, że spalane są w nim odpady komunalne, m.in. tworzywa sztuczne. Taka próbka przekazana zostanie następnie
do specjalistycznego laboratorium. Otrzymana w wyniku badań laboratoryjnych ekspertyza pozwoli na jednoznaczne wskazanie, czy doszło do spalania odpadów. Jeśli badanie potwierdzi, iż w piecu spalano śmieci, to właściciel posesji zostanie ukarany mandatem
oraz zostanie obciążony kosztami badania.

Za palenie odpadami grozi mandat w wysokości do 500 zł, bądź też kara aresztu lub grzywny do 5000 zł

Spalasz odpady? Przestań!

Nie zatruwaj środowiska! Nie zatruwaj siebie i swojej rodziny!

Osoby w Twoim otoczeniu spalają odpady? Reaguj!

Wspólnymi działaniami możemy wyeliminować trucicieli!

Zaostrzamy działania, które przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenie powietrza
w gminie!