Sterylkobus w Gminie Lidzbark

W dniach 10 i 11 lipca w Nowym Dłutowie przeprowadzono kolejną na terenie gminy Lidzbark akcję mobilnej sterylizacji psów i kotów, współfinansowaną z Funduszu Inicjatyw Społecznych – Nowe FIO. Przedsięwzięcie przeprowadzili Straż Ochrony i Praw Zwierząt z siedzibą w Dąbrównie oraz Burmistrz Lidzbarka. Wydarzenie to mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Psia Przystań w Lidzbarku. Frekwencja ponownie dopisała. Zabiegom poddano łącznie 85 zwierząt, w tym 29 suczek, 11 psów, 32 kotki i 13 kocurów. Przeprowadzanie mobilnych akcji sterylizacji i kastracji zwierząt wpływa przede wszystkim na ograniczanie bezdomności zwierząt i ich niekontrolowane rozmnażanie. Członkami Stowarzyszeń z Lidzbarka i Dąbrówna są osoby pełne pasji i serca dla zwierząt. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcję za poświęcony czas oraz wykonaną pracę. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach uda nam się zorganizować kolejną akcję sterylizacji zwierząt na terenie Gminy.