Spotkanie z sołtysami

W środę, 30 października odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu Gminy Lidzbark. Spotkanie rozpoczęło się wizytą w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku, gdzie sołtysi mieli okazję zapoznać się z jego ofertą, działalnością, a także zwiedzić pracownie: plastyczno – techniczną, krawiecka i robót ręcznych, techniczno – stolarską, komputerową, umiejętności społecznych, rehabilitacji ruchowej oraz kulinarną. Druga część spotkania odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark. Przy okazji tego typu spotkań poruszone zostały sprawy nurtujące mieszkańców i mające wpływ na codzienne życie. Wśród wielu spraw poruszanych na spotkaniu nie zabrakło tematów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz realizacją inwestycji.