Spotkanie z mieszkańcami ul. Jeleńska i ul. Myśliwska

W poniedziałek, 3 lipca Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek spotkał się  po raz kolejny z mieszkańcami ulic Jeleńska i Myśliwska. Na spotkaniu obecni byli także Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Zbigniew Nosek,  radni Michał Dzimira oraz Radosław Fryza, a także prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej – Jan Sarnowski. Burmistrz rozpoczął spotkanie od przedstawienia zadań, jakie w  poprzednim roku zostały wykonane oraz to co w bieżącym roku Gmina zobowiązała się wykonać. Szeroko omówiona została także współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową. W trakcie spotkania był czas również na dyskusję o problemach zarówno osiedla jak i miasta. Była to doskonała okazja do rozmowy o potrzebach i pomysłach lidzbarczan związanych z funkcjonowaniem osiedla.