Spotkanie Rady Osiedla nr 1

W piątek, 8 maja Rada Osiedla nr 1 wraz z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy zorganizowały spotkanie informacyjno-doradcze pt. „Spółdzielnia socjalna jako szansa na samozatrudnienie”. Spotkanie poprowadził Kazimierz Truszczyński, który przedstawił główne zasady działania spółdzielni oraz możliwości otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie tejże działalności. Uczestnicy zebrania z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat już powstałych spółdzielni na terenie powiatu działdowskiego, były pytania jak również ciekawa dyskusja.

spotkanie informacyjne spotkanie informacyjne (1)