Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem prac nad sporządzeniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lidzbark do roku 2030, informuję, iż w dniu 30 września 2021 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu
dokumentu Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Lidzbark, będącego wstępem do opracowania Strategii.

Celem spotkania będzie analiza mocnych i słabych stron Gminy Lidzbark, określenie potrzeb i oczekiwań w obszarach wymagających wsparcia oraz niezbędnych przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszam mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych do uczestnictwa w spotkaniu.