Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie unijne na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby bezrobotne planujące założyć własną firmę oraz przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie unijne na założenie i rozwój działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. w Elblągu w godz. 10.00 – 13.00 w Hotelu Młyn przy ul. Kościuszki 132.

Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Elblągu (tel. 55 620 09 13/14/16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: lpielblag@warmia.mazury.pl do dnia 27 sierpnia 2015 r.
  2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/artykul/128/pozyczki-na-wsparcie-wlasnego-biznesu-%E2%80%93-spotkanie-informacyjne

 

Departament Koordynacji Promocji
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu