Spotkanie informacyjne poświęcone Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku

10:30 – 11:00 – rejestracja uczestników, bufet kawowo-herbaciany

11:00 – 11:10 – otwarcie spotkania, przywitanie uczestników

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski

11:10 – 11:15 – wystąpienie pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz równego traktowania Pan Dariusz Rudnik

11:15 – 13:00 – przedstawienie założeń oraz zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r.

Kierownik Biura Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Pan Stefan Kołucki,  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

13:00 – 13:30 – pytania uczestników

13:30 – zakończenie spotkania

Załączniki:

Rusza kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
FIO 2018 – materiał informacyjny
Ogłoszenie o konkursie FIO 2018