Spotkanie informacyjne nt. możliwości współfinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych przy udziale środków finansowych pochodzących z PROW na lata 2014-2020

euro mazury