Spotkanie branży turystycznej

27 lutego br. reprezentanci lidzbarskiej branży turystycznej, branży gastronomicznej a także instytucji związanych z turystką przyjęli zaproszenie Burmistrza Lidzbarka i przybyli na spotkanie
z przedstawicielami miasta.

            Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek przywitał przybyłych gości, po czym omówił plany w zakresie rozwoju turystyki na najbliższy rok. O lidzbarskich nowinkach czyli nowej stronie internetowej oraz mobilnej aplikacji opowiedziała Kamila Sadowska, podinspektor ds. promocji i turystyki. W dalszej części spotkania rozwinęła się dyskusja, podczas której przedsiębiorcy oraz instytucje z branży turystycznej przedstawili swoje pomysły i oczekiwania wobec promocji i turystyki w gminie Lidzbark. Narodził się pomysł jednolitego oznakowania wszystkich obiektów turystycznych czy stworzenia regulaminu spływów kajakowych. Istotne informacje z punktu widzenia rozwoju turystyki, które zostały przekazane, mają na celu lepiej przygotować lidzbarską branżę turystyczną na nadchodzący sezon turystyczny.

Kolejne spotkanie tej branży odbędzie się 13.03. 2015, godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Lidzbarku.

 

branza turystyczna