Spotkania sprawozdawcze jednostek OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników, która coraz częściej swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP. Na terenie gminy Lidzbark działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zrzeszają ponad 200 strażaków.

W ostatnich tygodniach na terenie gminy odbyły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąpiersku, Tarczynach, Kiełpinach oraz Jeleniu. Standardowo były one okazją do sprawozdań z działalności OSP, sprawozdań finansowych, sprawozdań komisji rewizyjnych oraz udzielenia zarządom absolutorium za ubiegły rok. Na zebraniach przestawiono również plany działalności jednostek i plany finansowe na rok 2020. W trakcie spotkania w Tarczynach podjęto uchwałę o zmianie w składzie zarządu. Nowym Prezesem OSP został dh Robert Karczewski natomiast funkcję Wiceprezesa objął dotychczasowy Prezes dh Jerzy Lewandowski.

Ważnym punktem każdego z tych zebrań są  niewątpliwie odznaczenia oraz wyróżnienia wręczane dla najbardziej zasłużonych  w działalność  jednostek oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tradycyjnie wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Burmistrza Lidzbarka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie oraz pracownika UMiG w Lidzbarku.