Spływ rzeką Wkrą

W sobotę, 23 maja odbył się spływ kajakowy rzeką Wkrą. W spływie udział wzięli mieszkańcy sołectwa Stare Dłutowo. Celem spływu była integracja mieszkańców, poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych rzeki Wkry oraz promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywny sposób spędzania czasu wolnego. Ponad dwugodzinna przygoda z rzeką rozpoczęła się we wsi Nowy Dwór, a zakończyła w Starym Zieluniu, gdzie ci bardziej „bojaźliwi” Dłutowiacy czekali na wodniaków z miłym poczęstunkiem. Spływ zorganizowany został z inicjatywy wsi, przez sołtysa Józefa Burdalskiego i Radę Sołecką, dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego.