„Sen o Polsce”

13 listopada młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego we współpracy z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem  Kultury w Lidzbarku przygotowała spektakl historyczny pt. Sen o Polsce z okazji
97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W przedstawieniu wykorzystano motyw Stańczyka, nadwornego błazna trzech ostatnich Jagiellonów, który nawiedził we śnie jedną z bohaterek spektaklu i opowiedział jej losy narodu polskiego od XVIII wieku. Wytknął błędy Polaków, którzy przyczynili się do upadku Rzeczypospolitej,  ale też pochwalił udział następnych pokoleń Rodaków w walce narodowowyzwoleńczej. 11 listopada 1918 r. to szczególny dzień  dla Polaków, dzień zwycięstwa i wolności. Ten legendarny trefniś, który w historii i kulturze polskiej zajmuje wyjątkowe miejsce – błazna zatroskanego o losy Ojczyzny, upomniał młodych – dziś niepodległej już Polski, że wolność raz zdobyta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. Przedstawienie obejrzeli zaproszeni goście oraz uczniowie LO w sali widowiskowej  Domu Kultury w Lidzbarku.