Rozpoczyna się sezon grzewczy. Czyste powietrze to nasze wspólne dobro, ale też odpowiedzialność oraz warunek konieczny dla dobrego zdrowia i długiego życia.

Przypominamy i uczulamy mieszkańców o bezwzględnym zakazie spalania odpadów w piecach i domowych paleniskach.

W domowych kotłach, piecach i kominkach nie można spalać, m.in.:

–   kolorowych gazet, kartonów z nadrukami, książek,

–   klejonych płyt wiórowych, płyt MDF,

–  lakierowanego drewna, starych okien, framug, mebli, lakierowanych palet, odpadów drewnianych lakierowanych,

– ubrań, kaloszy, opon,

– butelek PET,

– foliowych toreb.

Podczas spalania odpadów do powietrza emitowane są niebezpieczne substancje, które dostają się do naszego organizmu i powodują szkodliwe skutki zdrowotne. Są to między innymi: dioksyny, cyjanowodór, formaldehyd, metale ciężkie, rakotwórczy benzo(a)piren, benzen i inne węglowodory aromatyczne.

Jeśli podejrzewasz, że Twój sąsiad spala śmieci, zacznij od rozmowy. Gdy ta nie przyniesie skutku, zgłoś sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy lub na Policję.

Pamiętaj, że dbanie o zdrowie i życie swoje oraz członków Twojej rodziny to nie donos, lecz działanie w słusznej sprawie.

Za palenie odpadami grozi mandat w wysokości do 500 zł, bądź też grzywna do 5000 zł.

Spalasz odpady? Przestań! Nie zatruwaj środowiska! Nie zatruwaj siebie i swojej rodziny!

Osoby w Twoim otoczeniu spalają odpady? Reaguj! Wspólnymi działaniami możemy wyeliminować trucicieli!