Samorządowy Dzień Sołtysa

Około tysiąca osób w piątek, 9 marca świętowało w Ostródzie  Samorządowy Dzień Sołtysa.Była to wyjątkowa okazja, by podziękować sołtysom z Warmii i Mazur za ich pracę i wkład w integrację lokalnej społeczności.

Podczas wydarzenia Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wyróżnił 100 sołtysów z naszego regionu zaangażowanych w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjujących działania mające wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich, na ochronę dziedzictwa kulturowego czy rozwój wiejskiego krajobrazu.

Z terenu naszej Gminy  wyróżnienie i podziękowanie za codzienną pracę odebrała z rąk marszałka sołtys wsi Nowy Dwór, Katarzyna Paradowska. Serdecznie gratulujemy!