Ruszył remont Przychodni Zdrowia w Lidzbarku

Na początku tego tygodnia ruszył kolejny etap modernizacji lidzbarskiej przychodni. W ramach przeprowadzanego remontu docieplone zostaną wszystkie ściany budynku przychodni, dach, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oprawy oświetleniowe usprawnieniu ulegnie system przygotowania c.w.u, wykonane zostanie usprawnienie instalacji c.o., instalacji gazowej wraz z kotłownią, instalacji fotowoltaicznej, a także zainstalowana zostanie winda.

Wartość całego zadania to 2 174 571,39 zł, z czego 1 060 329,39 zł to uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lidzbark od lat promuje zdrowy styl życia, dba o zdrowie mieszkańców i bierze udział w kampaniach promujących zdrowie. Od początku 2016 roku nieprzerwanie na terenie miasta funkcjonuje weekendowa oraz świąteczna opieka zdrowotna. Przedsięwzięcie realizowane jest w zakresie zapewnienia mieszkańcom Gminy Lidzbark ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach poprawy dostępności mieszkańców do usług medycznych. Od początku istnienia ambulatorium usługę świadczy szpital w Brodnicy. Całość zadania finansowana jest z budżetu Gminy Lidzbark.