Ruszył program FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015

Partnerzy realizujący Program mikrodotacji FIO Warmia Mazury Lokalni zapraszają do udziału w konkursie na realizację lokalnych inicjatyw. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 12 marca 2015 r. – 30 marca 2015 r. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i grupy, które: mają siedzibę oraz planują prowadzić działania na rzecz społeczności z województwa warmińsko-mazurskiego.

warmia mazury lokalnie

Nowy nabór wniosków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Warmia Mazury Lokalnie w roku 2015.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ” ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI W ROKU 2015:

313 600 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:

12 marca 2015 – 30 marca 2015

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
  o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
  a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

oraz mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ADRESACI:

– Grupy nieformalne – stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

 Grupy samopomocowe – stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,

 Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18

miesięcy na dzień złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego,
 • planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko – mazurskiego.

Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: 1 kwietnia – 30 listopada 2015 roku.

Kwota wnioskowanej dotacji: 1 500 złotych – 5 000 złotych.

Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej przez wnioskodawcę).

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie:

www.warmiamazurylokalnie.pl

Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: woj. warmińsko-mazurskie
data wydarzenia: od 2015-03-12 do 2015-03-30

organizator: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
adres: Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 668 845 263, faks: 89 616 00 58
e-mail: dobremiasto@warmiamazurylokalnie.pl
www: http://www.warminskizakatek.com.pl

organizator: Nidzicki Fundusz Lokalny
adres: Kamionka 7, 13-100 Kamionka, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 600 859 988, e-mail: nidzica@warmiamazurylokalnie.pl
www: http://www.funduszlokalny.nidzica.pl

organizator: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „Stopa”
adres: Gdańska 23 lok. 2, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 512 608 222, e-mail: elk@warmiamazurylokalnie.pl
www: http://www.stopa.org.pl

organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
adres: Kolejowa 2B, 12-221 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 87 423 19 67, faks: 87 423 11 28
e-mail: rucianenida@warmiamazurylokalnie.pl
www: http://www.spdim.pl

organizator: Stowarzyszenie „Przystań”
adres: Chełmińska 1, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
tel.: 89 649 92 08, faks: 89 649 92 01
e-mail: ilawa@warmiamazurylokalnie.pl
www: http://www.przystan.ilawa.pl

źródło: Warmia Mazury Lokalnie

 

 

Źródło informacji:  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1445086.html?from=rss