Ruszył program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków