Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wzór wniosku

Pełnomocnictwo

Oświadczenie-dane osobowe

Oświadczenie – likwidacja zbiornika

Oświadczenie

Formularz de minimis

Formularz de minimis w rolnictwie

Uchwała

Oświadczenie de minimis, de minimis w rolnictwie