Rusza III Lidzbarski Budżet Obywatelski

Harmonogram konsultacji społecznych dot. Lidzbarskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

  • 18  września 2018 r. – Opublikowanie na stronach www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka w sprawie wniosków obywatelskich do budżetu Gminy na 2019 rok
  • 18  września 2018r. do   21 września 2018r.  – Konsultacje z mieszkańcami
  • 24 września 2018r. do 05 października 2018r. – Zgłaszanie wniosków obywatelskich zadań do budżetu obywatelskiego
  • 08 października 2018r. do 11 października 2018r. – Formalna ocena przez Zespół konsultacyjny zgłoszonych wniosków obywatelskich
  • 15 października 2018r. do 19 października 2018r. – Głosowanie nad złożonymi wnioskami obywatelskimi
  • 22 października 2018r. do 5 listopada 2018r. – Ustalenie wyników głosowania przez Zespół konsultacyjny oraz przedstawienie wyników Burmistrzowi
  • do 5 listopada 2018r. – Opublikowanie na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl oraz www.lidzbark.pl wyników listy wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Lidzbark na 2019 rok

Załączniki:

Zarządzenie nr 95_18

Regulamin LBO2019

Formularz zgłoszenia LBO2019

Kalendarz czynności LBO2019

Karta do głosowania LBO2019

Ulotka LBO2019