Rozstrzygnięcie konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku

Młodzieżowa Rada Miejska w Lidzbarku dokonała rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lidzbarku został ogłoszony                             1 marca. Prace można było nadsyłać do 31 marca br. Celem konkursu było wybranie oryginalnego logo Młodzieżowej Rady Miejskiej, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej Rady.
W konkursie wzięło udział 5 projektów złożonych w terminie.

Po przeprowadzeniu oceny zgłoszonych projektów Młodzieżowa Rada Miejska zdecydowała, że wygrał projekt Pana Krzysztofa Ignaciuka.

Gratulujemy!!! Zapraszamy po odbiór nagrody.

Poniżej zwycięski projekt.

LOGO