Rozstrzygnięcia konkursu plastycznego: „Zaprojektuj Logo Koła PZW w Lidzbarku”

W piątek, 3 czerwca zapadły rozstrzygnięcia w konkursie plastycznym jaki ogłoszony został z początkiem kwietnia. Tym razem temat prac brzmiał „Zaprojektuj Logo Koła PZW w Lidzbarku”. Jak i w poprzednim roku,  konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bo napłynęły aż 134 prace.

Spośród 134 prac wykonanych w różnych technikach komisja pod przewodnictwem Andrzeja Lisewskiego wyselekcjonowała 68 najlepszych z nich, odpowiadających tematyce konkursu. Następnie  komisja  miała nie lada „orzech do zgryzienia”, które z prac należy docenić i wyróżnić. A jedna ciekawsza od drugiej. Największa ich liczba, to prace dzieci w kategorii wiekowej 7 – 9 lat i tu komisja postanowiła przyznać większą liczbę wyróżnień. Także w kategorii wiekowej do 6 lat ze znacznej liczby arcydzieł o tematyce wędkarskiej wybór był bardzo trudny. Niezmiernie cieszy tak wielkie zainteresowanie. Wiele z prac  wymagało świetnego pomysłu, inne wymagały wiele czasu by je wykonać. Jednak zgodnie z regulaminem komisja musiała dokonać wyboru tych najlepszych.

Według opinii komisji oceniającej nadesłane prace, wyniki konkursu były następujące:

– kategoria do 6 lat
1. Maja Szmit – Słup
2. Lena Nizgorska – Lidzbark
3. Natalia Łozińska –  Lidzbark

– kategoria 7- 9 lat
1. Wiktoria Malinowska – kl. 2 c Lidzbark
2. Weronika Szymańska – kl. 1 g Lidzbark
3. Szymon Jędrzejewski – kl. 1 c Lidzbark

Wyróżnienia:     
– Zofia Chrabowska – kl. 1 g Lidzbark
– Aleksandra Komuńska – kl. 1 g Lidzbark

– kategoria 10- 12 lat
1. Dominik Karkocha – kl. 3 c Lidzbark
2. Lena Sosnowska – kl. 3 b Lidzbark
3. Jakub Młynarczuk – kl. 3 b Lidzbark

Wyróżnienia:
– Kacper Kraszewski – kl. 3 a Lidzbark

Zarząd Koła PZW w Lidzbarku pragnie bardzo podziękować wszystkim biorącym czynny udział w konkursie. Nagrody najlepszym zostaną wręczone na apelach szkolnych,  po  wcześniejszych ustaleniach z dyrekcjami szkół i przedszkoli, z których pochodzą wyróżnione prace. Za pomoc w realizacji konkursu Zarząd chciałby bardzo podziękować Dyrekcji Welskiego Parku Krajobrazowego, Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Lidzbark  oraz firmie Agronaft s.c. Jan Brzóska, Tomasz Krajewski.