Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.