Rozpoczynamy Tydzień Cittaslow – aktywnie, kulturalnie i smacznie

Tegoroczny Tydzień Cittaslow to cykl kilku wydarzeń, które mają za zadania przybliżyć mieszkańcom idee przyświecające ruchowi, czyli m.in. dbałość o lokalną kulturę i o zabytki, ekologię oraz promocję miejscowych atrakcji. W ramach pomarańczowego tygodnia ogłoszony dla szkół został Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Ślimak Cittaslow”, w środę w Szkole Podstawowej Nr 1 czeka nas spotkanie z młodzieżą, prezentacja na temat dobrych praktyk oraz wspólne czytanie fraszek powstałych w ramach IX Festiwalu Miast Cittaslow. W sobotę w południe spotykamy się na szlaku międzypokoleniowej sztafety rodzinnej „Razem do Trójstyku”, a wieczorem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na Galowym Koncercie „Bo to Polska właśnie”. Tydzień zakończymy hucznym otwarciem stadionu lekkoatletycznego oraz I Sportowym Piknikiem Rodzinnym. Świętujcie z nami i 30 innymi miasteczkami z całej Polski.