Rondo na ul. Zieluńskiej oficjalnie otwarte

W piątek, 5 maja odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego skrzyżowania ulic Zieluńskiej, 3  – Maja, Słonecznej oraz Żeromskiego. Podczas uroczystości obecni byli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, burmistrz Maciej Sitarek, Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektant ronda Andrzej Dusiński, kierownik RDW Nidzica Janusz Adamiak, kierownik Działu Drogowo-Mostowego w RDW Nidzica Ewa Brodniewicz, przedstawiciele firmy SKANSKA, która wykonywała inwestycję, a także ksiądz proboszcz Marian Wiśniewski i radni Grażyna Zakrzewska, Andrzej Goszka i Piotr Mroczkowski.

-Zakończona inwestycja rozbudowy skrzyżowania na ulicy Zieluńskiej to jedno z największych i najdroższych zadań, jakie przyszło nam realizować. Cieszy mnie, że poprzez tę inwestycję zmienia się radykalnie na korzyść komunikacja i bezpieczeństwo w Lidzbarku. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta była możliwa dzięki współfinansowaniu z samorządem wojewódzkim. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Prace obejmowały budowę ronda wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych. Miasto nie tylko zyskało estetycznie, ale przede wszystkim w znaczącym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego na nowo otwartym bezkolizyjnym skrzyżowaniu.