Rolniku informujemy!

Oszacowanie szkód w uprawach ozimych!

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z marca 2016 roku (w związku z napływającymi wnioskami o oszacowanie szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania) informuję, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski powołał stosownymi zarządzeniami komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowe informacje dot. szacowania szkód, w tym obowiązujące, w tym roku zasady uzyskania pomocy, postępowania w tym zakresie oraz wzory wniosków (m.in. wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta) umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta / Co i gdzie załatwić / Ochrona środowiska / Ochrona przyrody – Rolnictwo / Rolnictwo.

Dodatkowo wzór wniosku rolnika do urzędu gminy / miasta do pobrania z poniższych materiałów:
MRiRW_pismo_z_2.09.2015_r._pomoc_dla_rolników
Szacowanie_szkód_w_TUZ_2016
Wzór_wniosku_rolnika_-_zgłoszenie_szkód_obowiązujący_w_2016r-1
zarządzenie_nr_65_-_działdowski
zarządzenie_nr_84_-_komisja_wojewódzka
Zasady_postępowania_-_szkody_na_2016r-1