Rezerwat „Piekiełko”

Rezerwat przyrody „Piekiełko” znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie nowomiejskim. Został utworzony na przełomowym odcinku rzeki Wel, która ma tu charakter wartkiego górskiego potoku.

Spływ szlakiem kajakowym rzeką Wel to nie lada wyzwanie dla kajakarzy, a sporo ich można spotkać na welskim szlaku.Jest to przełomowy, niemal 2-kilometrowy odcinek doliny rzeki Wel, która przybiera tu charakter wartko płynącego potoku górskiego. Strome, dochodzące do 30 m wysokości piaszczyste zbocza oraz liczne źródła i miejsca wysięku wody, nadają temu miejscu niemal podgórski charakter. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu objęto ten odcinek ochroną rezerwatową. W W „Piekiełku” występuje 19 gatunków roślin objętych ochroną prawną, z czego aż 9 ochroną ścisłą.
Piekiełko jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Welskim Parku Krajobrazowym. Pracownicy Welskiego Parku Krajobrazowego postawili w rezerwacie barwne tablice informujące o żyjących tam zwierzętach i rosnących w „Piekiełku” roślinach. Tablice umieszczono na terenie całego rezerwatu.
Źródło: MojeMazury, Welski Park Krajorazowy
piekielko-966996 piekielko1-966997 piekielko2-966998 piekielko3-966999