Rekordowa kwota na sport

Powszechnie przyjęło się powiedzenie, że sport to zdrowie. Jednak podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej daje nam o wiele więcej korzyści. Sport wpływa nie tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nasz nastrój. Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają więcej energii, lepszy humor, samopoczucie oraz samoocenę.

Kluby sportowe działające na terenie naszej gminy od najmłodszych lat wpajają pozytywne wartości sportowe oraz kształtują i trenują przyszłych sportowców, którzy niejednokrotnie osiągają wyniki na arenie międzynarodowej. Rozwój sportu nie byłby jednak możliwy bez finansowego wsparcia. Dofinansowanie dla sportu z roku na rok wzrasta. W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla klubów sportowych zabezpieczono w budżecie kwotę 194 tys. zł., z czego 10 tys. zł. przeznaczone zostały na małe granty.

Dofinansowanie otrzymały 4 kluby działające na terenie naszej gminy:

– Działdowski Klub TAEKWON-Do – lidzbarska sekcja taekwondo – 4 tys. zł
– PONCIO – sekcja piłki nożnej i sekcja kajakarstwa – 35 tys. zł
– LKS Wel Lidzbark – sekcja piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego – 130 tys. zł
– LUKS Lidzbark Welski – sekcja lekkoatletyczna – jako jedyny klub odrzucił dofinansowanie (15 tys. zł) i zrezygnował z podpisania umowy.