Radosny dzień w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kiełpinach

Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe OPOKA w Kiełpinach  stara się, aby zapewnić  uczniom Szkoły Podstawowej w Kiełpinach dobre warunki do systematycznego zdobywania wiedzy,  rozwijania swoich umiejętności oraz zaspokojenia chęci radosnej zabawy. W tym celu stowarzyszeniu udało się pozyskać fundusze na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego. Zostały zakupione zabawki, które będą cieszyć, bawić i uczyć najmłodszych wychowanków szkoły. Dnia 20 lutego br. zabawki zostały uroczyście wręczone dzieciom przez przedstawicieli zarządu Danutę Ciesielską prezesa stowarzyszenia oraz Ewę Łukaszewską skarbnika stowarzyszenia. – Jako organ prowadzący staramy się pomagać i wspierać szkołę w jej działaniach. Cieszymy się, że udało się pozyskać fundusze na zakup zabawek, ponieważ część obecnych jest już zniszczona. Uśmiech na twarzach dzieci to widok bezcenny. Zadowolenie i radość najmłodszych uczniów to dla nas najlepszy wyraz wdzięczności – powiedziała Danuta Ciesielska prezes stowarzyszenia.

 

DSCN3287