Radni z wizytą w sortowni odpadów

W miniony poniedziałek radni Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarcza, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Burmistrz Lidzbarka, Zastępca Burmistrza, Sekretarz z Miasta i Gminy oraz Prezes PGK odwiedzili nowo otwartą kompostownię w Zakrzewie.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z sortownią śmieci, działalnością Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna, a także technologią sortowania, przetwarzania śmieci oraz planowanej modernizacji sortowni śmieci w Działdowie. Podczas spotkania Radni mieli także okazję porozmawiać na temat nowych cen za wywóz śmieci, które obowiązywały będą od stycznia 2020 roku.