Radni przyjęli budżet na 2019 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Radni podjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu.

Na przyszły rok zaplanowane są 33 zadania inwestycyjne na kwotę 7 635 219,36 zł. oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę  1 232 493,00 zł. Całkowite dochody budżetu na 2019 rok wynoszą 59 787 025,36 zł. Istotnym punktem budżetu są środki pozyskiwane z zewnątrz – dotacje z Unii Europejskiej oraz innych programów, które wyniosą 3 059 422 zł. – Jest wiele dróg w naszej gminie, które od dawna czekają na przebudowę. Jedną z takich inwestycji drogowych, która wreszcie doczeka się realizacji jest przebudowa drogi Straszewy – Dłutowo. Musimy sobie powiedzieć jasno i otwarcie, że dzięki rekordowemu dofinansowaniu jakie otrzymaliśmy na tę inwestycję, to zadanie będzie do realizacji. – mówi radny Mirosław Trzciński. – Ta droga jak każda inna droga w naszej gminie, jest bardzo potrzebna. Chciałem zaznaczyć, że będzie ona służyć nie tylko mieszkańcom Dłutowa, ale i wszystkim okolicznym miejscowościom, m. in. osobom, które tą drogą dojeżdżają do pracy do Żuromina – dodaje. Za przyjęciem nowego budżetu opowiedziało się 11 radnych, 3 Radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.