Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Lidzbarka.

We wtorek, 24 maja na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2015r. Jak podkreślał burmistrz Lidzbarka, absolutorium to nie tylko ukoronowanie jego pracy, to również sukces radnych, skarbnika miasta i gminy, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. – Dobra kondycja finansowa gminy umożliwi sprawne aplikowanie po środki zewnętrzne co przełoży się na realizację strategicznych inwestycji – mówi burmistrz Maciej Sitarek.